ADR SUD-Muntenia – 1.3 Program de finanțare pentru IMM

Valoarea finanțării:
între 50.000 euro și 3.000.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
10% / 25% / 30% /40%
Tip investiție:
în regiunea SUD-Muntenia
Selecția proiectelor:
grilă de evaluare cu prag de excelență
Dată deschidere program:
oct.-noi. 2023
Status:
Ghid consolidat publicat

În cadrul regiunii SUD-Muntenia din care fac parte următoarele județe: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman se deschid două linii de finanțare pentru microîntreprinderi și IMM-uri:
1.3/A – Apel A – Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntrepinderilor și întreprinderi mici
și
1.3/B – Apel B – Intensificarea creșterii sustenabile și a competitivității microîntrepinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii

Valoarea finanțării nerambursabile 1.3A – APEL A

Minim 50.000 euro
Maxim 200.000 euro
Tip ajutor: de MINIMIS
Cofinanțare ajutor de MINIMIS: 10%

Valoarea finanțării nerambursabile 1.3B – APEL B

➤ Minim: 300.000 euro
➤ Valoarea maximă:
500.000 euro dar nu mai mult de 10 ori cifra de afaceri netă din 2022 realizată pe toate codurile CAEN pe care a activat firma.
sau
3.000.000 euro dar nu mai mult de 10 ori veniturile obținute în 2022 din activitatea desfășurată aferentă clasei CAEN pentru care solicită finanțare.

Tip ajutor: de STAT și de MINIMIS
➤ Cofinanțare ajutor de STAT:

Județ Categoria de întreprinderi
Microîntreprinderi Mici Mijlocii
ARGES 25% 30% 40%
CALARASI 25% 25% 30%
DAMBOVITA 25% 30% 40%
GIURGIU 25% 30% 40%
IALOMITA 25% 25% 30%
PRAHOVA 25% 25% 25%
TELEORMAN 25% 25% 30%

 

Cofinanțare ajutor de MINIMIS: 0% sunt incluse doar anumite cheltuieli

Cine poate accesa finanțarea pt. APEL 1 până la 200.000 euro

➤ Firmele de tip SRL sau SA
➤ Investiția se poate realiza în mediul URAN sau RURAL din Regiunea SUD-Muntenia: județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman
➤ Firma poate avea sediul social în orice localitate din România
➤ Sunt acceptate la finanțare microîntreprinderi și întreprinderil mici

Cine poate accesa finanțarea pt. APEL 2 până la 3.000.000 euro

➤ Firmele de tip SRL sau SA
➤ Investiția se poate realiza în mediul URAN sau RURAL din Regiunea SUD-Muntenia: județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman
➤ Sunt acceptate la finanțare microîntreprinderi, întreprinderil mici și întreprinderil mijlocii

Condiții de eligibilitate pt. APEL 1 până la 200.000 euro și APEL 2 până la 3.000.000 euro

➤ Firma înființată cel târziu la 01.01.2022 și a desfășurat activitate cel puțin un an fiscal
➤ Firma nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
➤ Firma a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 2022
➤ Firma deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
➤ Firma  are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea și de a implementa proiectul

Coduri CAEN eligibile pt. APEL 1 până la 200.000 euro și APEL 2 până la 3.000.000 euro

➤ Firma trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate încă de la data lansării apelului de proiecte (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii
➤ Finanțarea se poate accesa pe o activitate nouă, pe un cod CAEN pe care firma nu a activat până în prezent

Grilă de evaluare pt. APEL 1 până la 200.000 euro și APEL 2 până la 3.000.000 euro

➤ Prag de excelență:
1. minim 90 puncte pentru primele 60 zile de depunere
2. minim 85 de puncte pentru cea de-a treia lună a apelului
3. minim 80 de puncte pentru cea de-a patra lună a apelului.

Proiectele depuse în primele 60 zile care au obținut pragul de minim 90 puncte și care se încadrează în alocarea financiară vor intra direct în etapa de verificare a conformității și evaluare tehnică și financiară, urmând a fi direct contractate, în ordinea depunerii cererilor de finanțare.

Cheltuieli eligibile pt. APEL 1 până la 200.000 euro și APEL 2 până la 3.000.000 euro

➤ Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
➤ Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fără montaj, dotări)
➤ Active necorporale
➤ Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
➤ Lucrările de construcții și instalații
➤ Amenajarea terenului
➤ Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
➤ Cheltuieli cu serviciile (cheltuieli cu activități specifice economiei circulare, internaționalizării, certificării și omologării, digitalizării).
➤ Obținere avize, acorduri, autorizații
➤ Proiectare și inginerie
➤ Asistență tehnică
➤ Consultanță
➤ Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului i
➤ etc

Servicii consultanță

✓ Verificare eligibilitate firmă – Gratuit;
✓ Elaborarea proiectului și a anexelor necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Asistență pentru depunerea și transmiterea dosarului de finanțare;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru solicitările de informații suplimentare;
✓ Consultanță pe toată perioada de evaluare și implementare a proiectului;
✓ Consultanță pentru semnarea contractului de finanțare;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
✓ Consultanță pentru întocmire și depunerea cererilor de decontare.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării


  Nume și Prenume*:

  E-mail*: Denumire firmă*:


  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Codul CAEN pe care veți aplica:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00

  LĂSAȚI UN COMENTARIU

  Vă rugăm să scrieți comentariul!
  Vă rugăm să scrieți numele dumneavoastră!