Start-up Nation – finanțare de 200.000 lei pentru firmele din mediul urban și rural

 Condiții de eligibilitate    Coduri CAEN    Punctaj    Cheltuieli eligibile    Servicii consultanță

Prin programul Start Up Nation puteți obține o finanțare nerambursabile de 200.000 lei cu o firmă înființată după 30.01.2017 pentru activități din următoarele domenii: producție, industrii creative, servicii.

Valoarea sprijinului nerambursabil Start Up Nation

➤ 200.000 lei – nerambursabili;
➤ Contribuție proprie beneficiar 0%;
➤ Investiție în mediul Urban și Rural;
➤ Se poate accesa finanțarea cu SRL sau SRL-D;

Programul Start-up Nation condiții:

➤ Pot aplica pentru Programul Start up Nation 2020 toate firmele (SRL, SRL-D) înființate după data de 30.01.2017. Nu se poate accesa finanțarea cu PFA, II, ONG etc;
➤ Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebui să fie eligibil în cadrul programului conform listei de coduri CAEN Start up Nation
➤ Nu puteți accesa Start-up Nation 2020 dacă firma a primit finanțare prin Start-up Nation în 2017 sau 2018 sau dacă sunteți acționar/asociat în altă firmă care a primit finanțare prin programul Strat up Nation în 2017 sau 2018;
➤ Firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
➤ Proiectele pot fi implementate atât în mediul urban cât și în mediul rural inclusiv în București și Județul Ilfov;
➤ Nu există limită de vârstă pentru acest program de finanțare.

Solicită consultanță pentru Start-up Nation

Listă coduri CAEN Start up Nation eligibile

➤ Pot primi finanțare prin programul Strat up Nation firmele care își desfășoară activitatea pe baza unui cod CAEN din următoarele domenii:producție, industrii creative, programare IT, servicii, comerț și alte activități;
➤ Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
➤ Activitățile agricole nu pot fi finanțate prin acest program;
➤ Codul CAEN pentru care se solicita finanțare trebuie autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, în consecință codul CAEN nu trebuie autorizat la momentul depunerii proiectului;
➤ Listă codurilor CAEN  eligibile pentru Start-up Nation actualizată poate fi consultată AICI.

Criterii de selecție pentru Programul Start up Nation

Mai jos este prezentată ultima grila de evaluare publicată pe 14.12.2018 în Monitorul Oficial al României.

Criteriu de selecție Punctaj
A. Domeniul de activitate:
Producție 30p
Servicii și Industriile creative definite conform HG. 859/2014 30p
Comerț și alte activități 10p
B1. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă în cadrul întreprinderii:
1 loc de muncă nou creat 0p
2 sau mai multe locuri de muncă nou create 10p
B2. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/ șomeri:
0 locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/șomeri 0p
cel puțin un 1 loc de muncă ocupat de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/șomeri 5p
*definite prin Hotărârea nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD

**absolvenți după anul 2012 reprezintă absolvenți după 01.01.2013

C. Densitate IMM
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4   Respectiv
Acest punctaj este obținut de firmele din județe: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara. Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea
20p
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4
Acest punctaj este obținut de firmele din: București, jud. Ilfov și jud. Cluj
5p
D. Criterii aferente investiţiei
Echipamente tehnologice și software-uri* necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egala cu 60% din valoarea planului de afaceri 10p
Echipamente tehnologice și software-uri* necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri 5p
*mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 , 2.2 si 2.3.6 (inclusiv echipamente IT) din HG 2139/2004, software-uri necesare desfășurării activității.
E. Criterii aferente asociaților/ acționarilor
Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)  25p
Punctajul maxim care se poate obține: 100p
Criterii de departajare pentru punctaj egal:
-numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
-numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri;
-punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);
-data și ora înscrierii în program.

➤  Selecția proiectelor se realizează în funcție de punctajul obținut;
➤ Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării proiectului trebuie sa se afle în tipul de localitate/județ  pentru care s-a optat

Solicită consultanță pentru Start-up Nation

Cheltuieli eligibile

➤ Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale; Telefoanele mobile și tabletele nu se pot deconta din proiect.
➤ Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aibă destinație locativă, la momentul achiziției, achiziția se va realiza pe baza unei evaluări ANEVAR;
➤ Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, etc cu excepția vehiculelor simbol G.
Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36.000 lei cu TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar. Excepție fac activitățile de rent-a-car, scoli de șoferi, taxi unde nu exista limitări;
➤ Achiziționarea de mobilier, aparatura birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
➤ Achiziționarea echipamente  specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
➤ Achiziționarea de echipament de încălzire sau climatizare aferente spațiului de desfășurare a activității de comerț, producție sau servicii;
➤ Site de prezentare ( inclusiv domeniu) și promovare online în limita maxima a 4000 lei cu TVA;
➤ Software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicita finanțare inclusiv licențe și software pentru comerțul on-line în limita a 60000 lei; Software pentru comerțul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare. Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei
➤ Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize , etichetare ecologica;
➤ Salarii și chirie pentru perioada de implementare a proiectului (maxim 12 luni).
➤ Utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate;
*Valoarea salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile menționate în planul de afaceri. Decontarea se face în tranșa a doua în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea numărului și tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;
➤ TVA nedeductibil pentru firmele neplătitoare de TVA conform Codului Fiscal;
➤ Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri ( 8000 lei);
➤ Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociat/administrator în limita a maxim 1000 lei cu TVA;
➤ Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri.
➤ Două plăcuțe informative în valoare de maxim 500 lei

Realizarea achizițiilor:

➤ Decontarea se realizează pe bază de: cerere de rambursare  sau cerere de plată
➤ Decontarea poate fi realizată astfel:
1. avans maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate, avansul poate fi folosit doar pentru echipamente;
2. cerere plată și/sau rambursare;
➤ Nu se pot deconta echipamente nelivrate sau servicii neprestate sau prestate parțial;
➤ Beneficiarul poate solicita un credit punte de la băncile partenere (BCR, CEC sau Banca Transilvania)pentru implementarea proiectului;
➤ În anul în care accesați finanțarea nu puteți livra bunuri sau presta servicii  pentru alte firme ce le achită din ajutoare financiare nerambursabile;

Metoda Cererii de Plată
➤ Se achiziționează echipamentele și serviciile de la furnizori cu termen de plata;
➤ Echipamentele sunt livrate la locul de implementare a proiectului și sunt puse în funcțiune;
➤ Se depunere documentație pentru decont la AIMMAIPE ;
➤ AIMMAIPE va verifica documentația de decont și va notifica banca pentru a realiza certificarea cheltuielilor;
➤ Banca partenera va face plata către furnizori în 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale.
Metoda Cererii de Rambursare
➤ Se achiziționează echipamentele și serviciile de la furnizori, plata se realizează din surse proprii sau dintr-un credit punte;
➤ Echipamentele sunt livrate la locul de implementare a proiectului și sunt puse în funcțiune;
➤ Se depunere documentație pentru decont la AIMMAIPE ;
➤ AIMMAIPE va verifica documentația de decont și va notifica banca pentru a realiza certificarea cheltuielilor;
➤ Banca partenera va rambursa valoarea cheltuielilor eligibile în 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale.

Evaluarea proiectelor și Graficul de implementare

1.Depunerea proiectelor se va realiza online timp de 30 zile după deschiderea aplicației;

2.Evaluarea proiectelor se va face în două etape astfel:
Etapa 1 de evaluare: pe baza punctajului obținut conform grilei de selecție
În 5 zile după închiderea aplicației online de depunere a planurilor de afaceri se va publica lista cu proiectele în ordine descrescătoare conform punctajului obținut și a criteriilor de departajare din grila de evaluarea prezentată mai sus. Dacă proiectul dumneavoastră se află în primele 10.000-11.000 de proiecte va trece în etapa următoare de evaluare.
În această etapă evaluarea este realizată automat de către calculator în funcție de criteriile îndeplinite de proiectul dumneavoastră din grila de evaluare.
Etapa II de evaluare: verificarea  planurilor de afaceri 
În această etapă primele 10.000-11.000 de planuri de afaceri rezultate după etapa 1 vor fi  evaluate de reprezentanții finanțatorului iar beneficiarii vor primi Scrisoare de acceptare la finanțare sau Scrisoare de înștiinţare a respingerii proiectului.

3. Perioada de implementare este de maxim 12 luni după semnarea acordului de finanțare.

Servicii consultanță Start up Nation

✓ Evaluarea eligibilității proiectului – gratuit
✓ Realizarea planului de afaceri și a documentației necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Realizarea proiecțiilor financiare;
✓ Realizăm Gratuit modificarea proiectului dacă se modifică normele de accesare pentru Start-up Nation;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru cererile de clarificare;
✓ Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
✓ Consultanță pentru implementarea proiectului;

Comisionul pentru serviciile de consultanță este de 8.000 lei și se achită astfel:

Tranșa I: la semnarea contractului de consultanță 2.500 lei
Tranșa II: în 15 zile de la data la care proiectul este desemnat câștigător 2.000 lei
Tranșa III: la primirea finanțării: la prima cerere de decont sau obținerea creditului punte 3.500 lei

*comision valabil pe perioadă limitată

Solicită consultanță pentru Start-up Nation

Articole recomandate despre Start-up Nation

Consultanță pentru accesarea finanțării prin Start-up Nation

  Nume și Prenume*:
  E-mail*:
  Telefon*:
  Doresc să accesez finanțarea de 200.000 lei pentru*:
  Programare IT (CAEN 6201)
  Producție
  Industrii Creative
  Servicii
  Comerț și Alte activități
  Cunoașteți codul CAEN pe care veți aplica?
  Județul în care se va implementa proiectul*
  Status firmă*

  Informații despre proiect:

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cu Politica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii


  Download documente utile:

  Hotărârea nr. 784/2018 (link extern)
  Hotararea de Guvern nr. 799/2014 (link extern)
  Hotararea de Guvern nr. 2139/2004 (link extern)
  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 (link extern)
  Hotararea de Guven nr. 93/2016 (link extern)

  606 COMENTARII

  1. Buna ziua, pentru o fabrica de covoare din lâna ce sanse am pentru start up. Nu am firma infiintată si care ar fi costurile de consultanță.

  2. Bună ziua,
   Vă rog, cu codul caen 6622, dpdv al domeniului de activitate, ce punctaj credeți că aș putea obține?
   Mulțumesc mult!

  3. Am o societate de productie patiserie – cofetarie asi dori sa schimb utilajele si sa fac si o renovare . As avea succes la fonduri
   nerambursabile adica 40 000 de euro?
   Multumesc

  4. Bună ziua! Aș dori să fac o fabrică de stupi și alte produse de tâmplărie, în mediul rural, județul Bacău. Am absolvit cursuri de antreprenori, iar anul trecut am depus un proiect care mi-a fost transmis de un pseudoconsultant, care a greșit codul CAEN. Așavea o șansă anul acesta?

   • Activitatea propusă este una de producție, ce a primit finanțare în anii anteriori. Punctajul proiectului îl putem calcula după publicarea grilei de evaluare pentru sesiunea din 2020.

  5. Buna ziua,
   Ma intereseaza daca pentru construcția unei agropensiuni s.au acceptat proiecte.
   Am in plan sa construiesc o agro pensiune in zona Rasnov-Bran unde sa am cateva animale iar turiștii sa participe la anumite activități destinate acestora, iar pe langa asta sa le ofer si oportunitatea de a explora satele din zona prin drumetii sau plimbari cu bicicleta.
   Multumesc!

  6. Buna ziua . Care este data de incepere a depunerii dosarelor pentru Start UP pentru anul 2011. Banuiesc ca pentru anul acesta este tarziu avand in vedere ca se solutioneaza primul vanit primul servit.

   • Acest program nu se accesează pe principiul primul venit primul servit. Depunerea proiectelor se va face timp de 30 zile iar apoi se va face o evaluarea după grila de punctaj.
    Depunerea proiectelor se va face până la sfârșitul anului conform declarațiilor reprezentanților ministerului.

  7. Bună ziua, menționez că nu am firma, dar vreau să înființez o firma cu domeniul de activitate producția și distribuția echipamentelor de protectie. Care sunt șansele pentru acest program.

   • Da, în acest moment nu a fost publicată procedura finală de accesare pentru Start Up Diaspora, în momentul în care va fi publicată o să prezentăm condițiile de accesare pe site.

  LĂSAȚI UN COMENTARIU

  Vă rugăm să introduceți comentariul!
  Vă rugăm să introduceți numele dumneavoastră!