POR 2.1 – Investiții pentru microîntreprinderi

Valoare sprijin nerambursabil: pana la 200.000 euro
Cofinanțare beneficiar: 10%
Status: Sesiune ÎNCHISĂ

Eligibilitatea solicitantului

Pot accesa finanțarea: SRL / SRL-Debutant, SA, SCM sau alte societăți cooperative care respecta condițiile:
– Vechime: cel puțin un an fiscal
– Mărimea / încadrarea întreprinderii: sunt micro-întreprinderi, adică au avut mai puțin de 10 angajați și au realizat max. 2 milioane de euro cifră de afaceri sau active totale în ultimii doi ani fiscali
-Sa fi înregistrat profit din exploatare în ultimul an fiscal
-Nu sunt eligibile firmele care au avut activitatea suspendata temporar în anul accesării finanțării sau cu un an în urmă
– Angajați:
-are înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 angajat
SAU
– are cel puțin 1 salariat cu normă întreagă, pe perioada nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare (dacă nu există momentan angajați se pot angaja până la data depunerii)
– Angajament de menținere al angajaților: beneficiarii au obligația de a menține numărul mediu de angajați ai firmei pe perioada de implementare și perioada de durabilitate (3 ani de la realizarea investiției)

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și ONG-urile cu activități economice nu sunt eligibile.

Locația investiției

Se permite o singura locație de implementare a proiectului, care trebuie să fie în mediul urban. Nu se pot implementa proiecte în regiune București-Ilfov.

Domeniu de activitate eligibil

În principiu se finanțează sectorul productiv și cel al serviciilor
Se acceptă pentru finanțare o singură activitate! Nu se acceptă activități auxiliare.

Cheltuieli eligibile din proiect

Construcție, modernizare și extindere spatii de producție/servicii
Echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru inclusiv software
Aparate și instalații de măsurare și control
Instalații și echipamente specifice în scopul obținerii de energie
Mijloace de transport tehnologice, macarale etc
Mobilier, aparatura birotică, sisteme de protecție a valorilor umane, materiale și alte active corporale
Realizare pagini web și/sau magazin online
Echipamente informatice și software
Brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active
Cheltuieli cu activități obligatorii de publicitate și informare
Servicii de consultanță
Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă. (pentru firme neplătitoare de TVA)

Angajamente beneficiar

Beneficiați de puncte de selecție importante dacă vă puteți angaja următoarele:

-Prin proiectul de investiții micro-întreprinderea va lansa produse / servicii noi pe piață; procesul de producție va fi schimbat
-O contribuție proprie suplimentară de până la 10%: fiecare procent angajat în plus peste contribuția proprie minima de 10% aduce cate un  punct suplimentar (max. 10 puncte = șanse maxime cu o contribuție proprie de 20%)
-Contribuția proprie trebuie justificată cu un extras de cont bancar / linie de credit / contract de credit numai după aprobarea proiectului, înainte de semnarea contractului de finanțare.
-Crearea de locuri de muncă (minim 1, pentru punctaj maxim 5). Locurile de muncă create plus cele existente trebuie menținute pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea investiției
-Valoarea finanțării nerambursabile solicitată să fie maxim dublu față de cifra de afaceri realizată în anul fiscal anterior accesării finanțării.
-Bugetul proiectului să fie fundamentat, pe baza a minim 3 surse (oferte de preț), analiza de piață, strategia de marketing și planul de afaceri să fie corelate și bine fundamentate
-Proiectul să includă și investiții în surse regenerabile de energie sau pentru recuperarea deșeurilor rezultate din procesul de producție
-Investiția sa fie gândită cu luarea în considerare a unor masuri concrete legate de egalitatea de șanse și de tratament, cel puțin 1 loc de muncă creat să fie rezervat persoanelor din categorii defavorizate,

Depunere documentație

Cererile de finanțare se vor depune exclusiv electronic prin platforma MySMIS.


Dacă doriți o cotație de preț pentru consultanță accesării fondurilor nerambursabile ne puteți contacta aici.
Alte surse de finanțare găsiți în secțiunea Surse de finanțare sau puteți solicita să cautam noi pentru dumneavoastră o sursă de finanțare completând formularul de Aici