ADR București-Ilfov: Finanțare de 200.000 euro pentru microîntreprinderi

Valoarea finanțării:
între 25.000 euro și 200.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
10%
Tip investiție:
în regiunea București-Ilfov – mediul urban
Selecția proiectelor:
conform punctaj grilă de evaluare
Dată deschidere program:
2024
Status:
Ghid în dezbatere publică

Valoarea finanțării nerambursabile

➤ Minim: 25.000 euro
➤ Maxim: 200.000 euro
➤ Tip ajutor: de MINIMIS
➤ Cofinanțare ajutor de MINIMIS: 10%

Cine poate accesa finanțarea

➤ Firmele de tip SRL ce fac parte din categoria microîntreprinderilor (maxim 9 angajați)
➤ Firme care dețin sediul social și/sau punct de lucru înregistrat cel târziu la data de 03.01.2023 în regiunea urbană din București-Ilfov
➤ Firma trebuie să realizeze investiția in mediul URBAN din regiunea București-Ilfov

Condiții de eligibilitate

➤ Firma înființată cel târziu la 03.01.2023 și a desfășurat activitate cel puțin un an fiscal
➤ Firma nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
➤ Firma deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
➤ Firma  are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea și de a implementa proiectul
➤ Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Coduri CAEN eligibile

➤ codul CAEN eligibil vizat de investiție să fie autorizat la locația de implementare a proiectului
sau
➤ codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului.
sau
➤ Codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.

Grilă de evaluare

Evaluarea proiectelor se face în ordinea punctajului obținut pe grila de evaluare

Cererile de finanțare depuse trebuie să obțină pragul minim de calitate de 70 de puncte pentru a fi menținute în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare.
Proiectele care nu întrunesc punctajul de 70 de puncte vor fi respinse de la finanțare.
Pentru proiectele care au obținut același punctaj departajarea se va realiza în funcție de: Raportul dintre finanțarea nerambursabilă solicitată prin proiect și valoarea cifrei de afaceri realizată în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare.

Cheltuieli eligibile

A. Activități aferente activității de bază necesare pentru creșterea durabilă și modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor:

 1. Investitii in active corporale:

– Construirea/extinderea spațiilor de producție/ prestare de servicii;
– Achiziționarea de echipamente echipamente, tehnologii (inclusiv tehnologii verzi), utilaje)

 1. Investitii in active corporale (programe informatice, brevete, licențe, mărci comerciale)
 2. Investitii prietenoase cu mediul, precum:

– obținerea de noi certificări de tipul ISO 14001 – sistem de management de mediu
– achiziționarea de echipamente/soluții/tehnologii având componente reutilizabile sau utilizarea de materii prime (inclusiv materii prime critice) obținute din materiale reciclate;
– alte investiții specifice economiei circulare pentru reducerea, prevenirea, pregătirea în vederea reutilizării, valorificarea materială și reciclarea deșeurilor generate de beneficiar
– integrarea tehnologiilor de control al poluării, care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
– achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie și/sau sisteme care utilizează surse regenerabile

B. Activități conexe activității de bază (maxim 7% din A)

 1. Activități specifice internaționalizării, inclusiv activitati de marketing
 2. Activități de formare profesională
 3. Activități de cooperare interregională, transfrontalieră și transnațională
 4. Activități de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, a planului de afaceri și anexelor acestora
 5. Activități privind managementul implementării proiectului;
 6. Activități privind auditul financiar al proiectului și expertiză contabilă/declarația expertului contabil;
 7. Activități obligatorii de comunicare și vizibilitate aferente proiectului (max 7.500 lei)

Servicii consultanță

✓ Verificare eligibilitate firmă – Gratuit;
✓ Elaborarea proiectului și a anexelor necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Asistență pentru depunerea și transmiterea dosarului de finanțare;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru solicitările de informații suplimentare;
✓ Consultanță pe toată perioada de evaluare și implementare a proiectului;
✓ Consultanță pentru semnarea contractului de finanțare;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
✓ Consultanță pentru întocmire și depunerea cererilor de decontare.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării

  Nume și Prenume*:
  E-mail*:
  Telefon*:
  Denumire firmă*:
  CUI firmă*:
  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Codul CAEN pe care veți aplica:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00