Politică de confidențialitate

Morado Consulting se angajează la cele mai înalte standarde de protecţie a datelor dumneavoastră. Dacă informaţiile de mai jos nu răspund la întrebările dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi la datele din pagina de Contact.
Folosim doar în avantajul dumneavoastră – Vom folosi datele dumneavoastră doar pentru a va îmbunătăţi experienţa de navigare şi descoperire a produselor noastre.
Asigurăm cea mai înaltă protecţie – Vom proteja datele dumneavoastră ca şi cum ar fi ale noastre, la cele mai înalte standarde disponibile.
Dumneavoastră decideţi ce se întâmplă cu datele – Recunoaştem că sunteţi singurul titular al datelor dumneavoastră şi vă vom răspunde întotdeauna direct la orice întrebare privind acestea.
Fără spam – Nu vă vom trimite spam şi nu vom da datele dumneavoastră nimănui pentru a vă trimite spam.
Vom înţelege când nu mai doriţi să colaborăm – Dacă renunţaţi să primiţi comunicări de la noi, vom şterge datele dumneavoastră după un interval de timp, fără o intervenţie suplimentară din partea dumneavoastră. Nu vom reţine date pe care nu mai doriţi să le folosim.
In momentul în care vă confirmaţi consimţământul de a primi informaţii din partea noastră puteţi opta să vă abonaţi la informatii referitoare la alte tipuri de finantari europene, guvernamentale etc. Aceasta este o opţiune, nu o obligaţie. Vă respectăm decizia 100%.

Drepturile utilizatorilor site-urilor
Morado Consulting, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform Regulamentului (UE) 2016/679, mai departe Regulamentul), si anume:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului moradoconsulting.ro este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentului. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform Regulamentului, va puteti adresa Morado Consulting la adresa de email: contact@moradoconsulting.ro.

Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter personal colectate si prelucrate de catre Morado Consulting
Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-ul web moradoconsulting.ro va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de Morado Consulting, atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de Morado Consulting cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului ( UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (mai departe Regulamentul).
Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-ul moradoconsulting.ro
In momentul completarii formularelor disponibile pe moradoconsulting.ro Morado Consulting va colecta date cu caracter personal, oferind informatii cu privire la scopul colectarii fiecare date personale ce se solicita.
Morado Consulting poate primi, de asemeneaza, si inregistra, pe serverele sale informatiile referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat. Aveti optiunea de a seta browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site-ul moradoconsulting.ro. Politica Morado Consulting referitoare la cookie-uri poate fi consultata aici: https://moradoconsulting.ro/cookie/
Pentru utilizatorii abonati la newsletter ce nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de email, este necesara trimiterea unui email la adresa: contact@moradoconsulting.ro sau puteţi solicita oprirea comunicărilor de marketing prin newsletter folosind optiunea de dezabonare disponibila in oricare din e-mail-urile transmise de catre noi, iar datele dvs. vor fi sterse din baza noastra de date pentru newsletter.

Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor
Morado Consulting nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.moradoconsulting.ro, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor (firme de curierat, firma de facturare, firme de contabilitate, etc) carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele Morado Consulting sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului Morado Consulting, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Morado Consulting sau a angajatilor ori contractorilor/partenerilor acesteia.
In cazul cumpararii de produse temeiul prelucrarii este constituit din contractul de prestari servicii de consultanta si prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de prestari servicii de consultanta si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, comunicam aceste date catre autoritatile publice, operatori, terti sau imputerniciti sau altor categorii de destinatari.
Mentionam ca pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare.
Morado Consulting a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului.
Morado Consulting, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.
Totodata, Morado Consulting acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor, doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai Morado Consulting, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Durata procesării datelor cu caracter personal:
Vom păstra informaţiile cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră cât timp sunteti interest/a de serviciile noastre, pentru timpul necesar onorării comenzilor plasate de dumneavoastră sau, în cazul în care contactaţi departamentul relaţii cu clienţii, pentru intervalul necesar procesării cererilor dumneavoastră.
Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor www.moradoconsulting.ro sunt retinute pe o perioada de 5 ani (in functie de scopul colectarii datelor personale), utilizatorii fiind informati de fiecare data cand furnizeaza datele lor persoanle cu privire la perioada exacta de retentie.
Datele cu caracter personal ale clientilor site-urilor www.moradoconsulting.ro sunt retinute pe o perioada de 10 ani (conform obligatiei legale de arhivare a documentelor contabile).
Datele care sunt solicitate de către autorităţile române pot fi păstrate, pentru respectarea obligaţiilor legale în relaţie cu compania noastră.

În funcţie de tipul datelor cu caracter personal solicitate, acestea sunt folosite diferit.
În textele următoare regăsiţi explicaţii detaliate, în care vă explicăm de ce vă solicităm anumite date şi ce anume facem cu acestea.

Nume si informatii de contact

Cum folosim numele şi informaţiile de contactDe ce?
Pentru a putea lua legatura cu dumneavoastraDumneavoastra completati unul din formularele de pe site-ul nostru pentru a lua legatura cu un consultant specializat in fonduri nerambursabile. In situatia in care nu faceti acest lucru, noi nu avem nici o modalitate de a lua legatura cu dumneavoastra.
Pentru a vă trimite informaţii prin e-mail cu privire la surse de finantare pentru afacerea dumneavoastra.Pentru a vă ţine la curent cu activitatea noastră. Trimitem doar informaţii pentru care am primit acceptul dumneavoastră.
Prevenirea fraudelor şi detectarea acestora.Pentru a preveni şi detecta fraudele care vă vizează atât pe dumneavoastră, cât şi pe noi: cazuri nefericite, însă este absolut necesar.
Pentru a putea vizualiza ofertele Morado Consulting în timp ce navigaţi pe internet.Pentru a putea vedea ultimele noutăţi şi promoţii adăugate în oferta noastră comercială.
Pentru a fi la curent cu preferinţele dumneavoastră şi ale altor clienţi.Pentru a vă oferi exact lucrurile pe care le aşteptaţi şi pentru a fi cu un pas înaintea competiţiei.

 

Informaţii despre telefonul sau laptopul dumneavoastră şi modalitatea în care folosiţi site-urile noastre: adresa IP, tipul dispozitivului electronic şi istoricul de browsing 

Cum folosim informaţiile despre telefonul, laptopul dumneavoastră şi modalitatea în care folosiţi site-urile noastreDe ce?
Pentru a ne îmbunătăţi constant site-ul.Pentru a vă putea oferi cea mai bună experienţă de navigare.
Pentru a ne proteja site-urilePentru a preveni şi detecta tentativele de fraudă săvârşite cu privire la dumneavoastră şi la compania noastră. Pentru a ne îndeplini obligaţiile legale de a vă proteja datele cu caracter personal.

 

Răspunsurile la chestionare, concursuri sau promoţii

 Cum folosim răspunsurile la tombole, concursuri sau promoţiiDe ce?
Pentru a organiza tombola, concursul sau promoţia, conform regulamentului public.Pentru a ne asigura că ne respectam obligaţiile asumate faţă de tine. Dacă nu putem folosi răspunsurile tale, nu putem desemna câştigătorii.

Nu sunteţi obligat să ne furnizaţi datele dumneavoastră cu caracter personal, însă dacă nu faceţi acest lucru este posibil să nu beneficiaţi de cea mai bună experienţă online. Este exclusiv decizia dumneavoastră şi o respectăm.
Vă asigurăm că anonimizăm şi agregăm informaţiile dumneavoastră cu caracter personal (ca să nu puteţi fi identificat) şi le folosim pentru a testa sistemele IT pe care le utilizăm, pentru a îmbunătăţi experienţa oferită de site-urile noastre şi pentru a dezvolta noi produse şi alte servicii conexe.

Conform noului Regulament pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, aveţi o mulţime de drepturi:

 1. Dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate (cum ar fi această pagină).
 2. Dreptul de a accesa datele personale pe care le avem despre dumneavoastră. Puteţi accesa datele dumneavoastra transmitand o solicitare scrisa la adresa: contact@moradoconsulting.ro
 3. Dreptul de a solicita corectarea informaţiilor eronate pe care le avem despre dumneavoastră. Puteţi solicita corectarea informaţiilor eronate transmitand o solicitare scrisa la adresa: contact@moradoconsulting.ro
 4. Dreptul de a solicita ştergerea datelor dumneavoastră, de a înceta procesarea sau colectarea datelor cu caracter personal, în anumite circumstanţe. Puteţi solicita ştergerea datelor dumneavoastră transmitand o solicitare scrisa la adresa: contact@moradoconsulting.ro
 5. Dreptul de a opri comunicările de marketing prin newsletter (lucru pe care îl puteţi face folosind opţiunea de dezabonare, afişată în footerul fiecărui mail de acest tip, sau prin telefon (îl puteţi face contactându-ne la datele de contact menţionate mai jos). Puteţi solicita oprirea comunicărilor de marketing prin newsletter transmitand o solicitare scrisa la adresa: contact@moradoconsulting.ro
 6. Dreptul de a solicita transferul sau portarea datelor către dumneavoastră sau un alt furnizor de servicii, transmitand o solicitare scrisa la adresa: contact@moradoconsulting.ro
 7. Dreptul de a semnala autorităţilor încălcarea drepturilor prevăzute de catre Noul Regulament pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal Autoritatea de reglementare în Romania este: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Cum ne puteţi contacta
Ne puteţi contacta:
În scris pe e-mail: contact@moradoconsulting.ro
Telefonic: 0772 075 694

Dacă ne-aţi confirmat acordul, vă vom trimite mesaje de marketing prin e-mail, telefon, pentru a ne asigura că dorinţele dumneavoastră sunt respectate şi sunteţi la curent cu toate noutăţile şi ofertele noastre.

Cum puteţi opri recepţionarea mesajelor de marketing din partea Morado Consulting:
– contactând echipa noastră de asistenţă clienţi la numărul de telefon: 0772 075 694.
– trimiţând un e-mail la adresa contact@moradoconsulting.ro precizând cerinţele dumneavoastră;
– folosind opţiunea de dezabonare prezentă în footerul fiecărui newsletter.

Ultima actualizare: 24 mai 2018.

Putem actualiza această Notă de informare din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre web enumerate în Secțiunea  de mai sus. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Notă de informare în mod substanțial.
Vă rugăm să consultați această Notă de informare periodic pentru orice modificări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here