ADR CENTRU – 1.4.1. Investiții tehnologice în IMM-uri

Valoarea finanțării:
între 250.000 euro și 1.500.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
30% / 40% / 50%
Tip investiție:
în regiunea Centru
Selecția proiectelor:
conform grilei de evaluare
Dată deschidere program:
29.09.2023, ora 12.00
Status:
Ghid final publicat

Valoarea finanțării nerambursabile

Minim 250.000 euro
Maxim 1.500.000 euro

Cofinanțare Ajutor de stat
Tip IMM Alba Brașov Covasna Harghita Mureș Sibiu
Micro / Mică 30% 40% 40% 40% 30% 40%
Mijlocie 40% 50% 50% 50% 40% 50%

Pentru cheltuielile finanțate prin ajutor de minimis cofinanțarea este 0%

Cine poate accesa finanțarea

➤ Firmele de tip SRL sau SA
➤ Investiția trebuie realizată în Regiunea Centru respectiv județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu astfel:
Mediul urban și rural pentru întreprinderi mici și mijlocii
Mediul urban pentru microîntreprinderi
➤ Firma poate avea sediul social în orice localitate din România

Condiții de eligibilitate

➤ Firma înființată cel târziu la 03.01.2022 și a desfășurat activitate cel puțin un an fiscal
➤ Firma nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
➤ Firma a înregistrat profit net sau profit din exploatare (>0 lei) în anul 2022 sau 2019
➤ Firma are un număr mediu de salariați de cel puțin 3 în anul 2022 sau firma are cel puțin 3 salariați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare
➤ Firma deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
➤ Firma  are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea și de a implementa proiectul

Coduri CAEN eligibile

➤ Firma trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate încă de la data lansării apelului de proiecte (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii

Grilă de evaluare

➤ Prag de excelență: minim 80 puncte
Proiectele care au obținut acest prag și care se încadrează în alocarea financiară vor intra direct în etapa de contractare, în ordinea depunerii cererilor de finanțare.

Cheltuieli eligibile

➤ Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
➤ Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fără montaj, dotări)
➤ Active necorporale
➤ Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
➤ Lucrările de construcții și instalații
➤ Amenajarea terenului
➤ Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
➤ Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
➤ Obținere avize, acorduri, autorizații
➤ Proiectare și inginerie
➤ Asistență tehnică
➤ Consultanță
➤ Cheltuieli conexe organizării de șantier
➤ Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului i
➤ Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
➤ Cheltuieli de instruire a personalului
➤ TVA nedeductibil

Servicii consultanță

✓ Verificare eligibilitate firmă – Gratuit;
✓ Elaborarea proiectului și a anexelor necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Asistență pentru depunerea și transmiterea dosarului de finanțare;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru solicitările de informații suplimentare;
✓ Consultanță pe toată perioada de evaluare și implementare a proiectului;
✓ Consultanță pentru semnarea contractului de finanțare;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
✓ Consultanță pentru întocmire și depunerea cererilor de decontare.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării


  Nume și Prenume*:

  E-mail*: Denumire firmă*:


  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Codul CAEN pe care veți aplica:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00

  LĂSAȚI UN COMENTARIU

  Vă rugăm să scrieți comentariul!
  Vă rugăm să scrieți numele dumneavoastră!