ADR CENTRU – 1.4.2 Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

Valoarea finanțării:
între 25.000 euro și 200.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
10%
Tip investiție:
în regiunea Centru
grilă de evaluare
cu prag de excelență
Dată deschidere program:
Sesiune depunere: ÎNCHISĂ
 
Status:
Ghid final publicat

Valoarea finanțării nerambursabile

➤ Minim: 25.000 euro
➤ Maxim: 200.000 euro

➤ Pentru start-up-uri maxim: 100.000 euro
➤ Tip ajutor: de MINIMIS
➤ Cofinanțare ajutor de MINIMIS: 10%

Cine poate accesa finanțarea

➤ Firmele de tip SRL sau SA
➤ Investiția se poate realiza în mediul URBAN din Regiunea Centru respectiv județele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
➤ Firma poate avea sediul social în orice localitate din România

Condiții de eligibilitate

➤ Firma desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an
fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare sau profit net (>0 lei) în anul 2022 sau în anul 2019. Acest criteriu nu se aplică firmelor, Start-up, înființate în anul 2023.
➤ Firma nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
➤ Firma are un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul 2022 sau firma are cel puțin 1 salariați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare
➤ Firma deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
➤ Firma  are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea și de a implementa proiectul

Coduri CAEN eligibile

➤ Firma trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate încă de la data lansării apelului de proiecte (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii
➤ Finanțarea se poate accesa pe o activitate nouă, pe un cod CAEN pe care firma nu a activat până în prezent

Grilă de evaluare

➤ Prag de excelență: minim 80 puncte
Proiectele care au obținut acest prag și care se încadrează în alocarea financiară vor intra direct în etapa de contractare, în ordinea depunerii cererilor de finanțare.

Cheltuieli eligibile

➤ Amenajarea terenului
➤ Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
➤ Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din
amplasament)
➤ Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
➤ Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
➤ Consultanță
➤ Construcții și instalații
➤ Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
➤ Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
➤ Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fără montaj, alte mijloace fixe)
➤ Active necorporale precum brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice,
alte drepturi și active similare, cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare on-line – maxim 15%
➤ Organizarea de șantier
➤ Cheltuieli diverse și neprevăzute
➤ Cheltuieli de informare și publicitate
➤ Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
➤ Cheltuieli pentru instruirea angajaților
➤ TVA nedeductibil
➤ etc

Servicii consultanță

✓ Verificare eligibilitate firmă – Gratuit;
✓ Elaborarea proiectului și a anexelor necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Asistență pentru depunerea și transmiterea dosarului de finanțare;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru solicitările de informații suplimentare;
✓ Consultanță pe toată perioada de evaluare și implementare a proiectului;
✓ Consultanță pentru semnarea contractului de finanțare;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
✓ Consultanță pentru întocmire și depunerea cererilor de decontare.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării

  Nume și Prenume*:
  E-mail*:
  Telefon*:
  Denumire firmă*:
  CUI firmă*:
  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Codul CAEN pe care veți aplica:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00