ADR Nord-Est: 1.3.1. Finanțare pentru microîntreprinderi până la 200.000 euro

Valoarea finanțării:
între 50.000 euro și 200.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
10%
Tip investiție:
în regiunea Nord-Est
Selecția proiectelor:
grilă de evaluare
cu prag de excelență
Dată depunere proiecte:
24.11.2023, ora 10.00
Status:
Ghid final publicat!

Valoarea finanțării nerambursabile

➤ Minim: 50.000 euro
➤ Maxim: 200.000 euro

➤ Tip ajutor: de MINIMIS
➤ Cofinanțare ajutor de MINIMIS: 10%

Cine poate accesa finanțarea

➤ Firmele de tip SRL sau SA din Regiunea NORD-EST respectiv județele: Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău si Vaslui
➤ Microîntreprinderi (mai puțin de 10 angajați) ce propun o investiție în mediul Urban

Condiții de eligibilitate

➤ Firma înființată cel târziu la 03.01.2022 și a desfășurat activitate cel puțin un an fiscal
➤ Firma nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
➤ Firma a înregistrat profit net sau profit din exploatare (>0 lei) în anul 2022
➤ Firma deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
➤ Firma  are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea și de a implementa proiectul

Coduri CAEN eligibile

➤ Firma trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate încă de la data depunerii proiectului (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii
➤ Finanțarea se poate accesa pe o activitate nouă, pe un cod CAEN pe care firma nu a activat până în prezent.

Grilă de evaluare

➤ Prag de excelență: minim 85 puncte
Proiectele care au obținut acest prag și care se încadrează în alocarea financiară vor intra direct în etapa de contractare, în ordinea depunerii cererilor de finanțare.

Cheltuieli eligibile

➤ Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
➤ Lucrări de construcţii şi instalaţii
➤ Dotări
➤ Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
➤ Active necorporale
➤ Cheltuieli efectuate în cadrul activităților de marketing și branding
➤ Cheltuieli indirecte

Servicii consultanță

✓ Verificare eligibilitate firmă – Gratuit;
✓ Elaborarea proiectului și a anexelor necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Asistență pentru depunerea și transmiterea dosarului de finanțare;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru solicitările de informații suplimentare;
✓ Consultanță pe toată perioada de evaluare și implementare a proiectului;
✓ Consultanță pentru semnarea contractului de finanțare;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
✓ Consultanță pentru întocmire și depunerea cererilor de decontare.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării


  Nume și Prenume*:

  E-mail*: Denumire firmă*:


  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Codul CAEN pe care veți aplica:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00

  LĂSAȚI UN COMENTARIU

  Vă rugăm să scrieți comentariul!
  Vă rugăm să scrieți numele dumneavoastră!