ADR SUD-EST: Finanțare pentru IMM-uri

Valoarea finanțării:
între 220.000 euro și 1.500.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
minim 25%
Tip investiție:
în regiunea Sud-Est
Selecția proiectelor:
conform punctaj grilă de evaluare
Dată deschidere program:
2024
Status:
Ghid în dezbatere publică

Valoarea finanțării nerambursabile

➤ Minim: 220.000 euro (20.000 ajutor de minimis si 200.000 ajutor de stat regional)
➤ Maxim: 1.500.000 euro (200.000 ajutor de minimis si 1.300.000 ajutor de stat regional)
➤ Tip ajutor: de MINIMIS și de stat REGIONAL
➤ Cofinanțare ajutor de MINIMIS: 10%
➤ Cofinanțare ajutor de stat REGIONAL:

Județ

Categorie IMM

Brăila Buzău Constanța Galați Vrancea Tulcea
Microîntreprindere 25% 25% 30% 25% 25% 25%
Întreprinderi mici 25% 25% 30% 25% 25% 25%
Întreprinderi mijlocii 30% 30% 40% 30% 30% 30%

Cine poate accesa finanțarea

➤ Firmele de tip SRL înființate înainte de 03.01.2023 ce fac parte din categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și întreprinderilor mijlocii
➤ Firme care dețin sediul social și/sau punct de lucru înregistrat fiscal cel târziu la data de 03.01.2023 sau care își vor înregistra fiscal un punct de lucru în regiunea Sud-Est, respectiv județele: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea
➤ Pentru microîntreprinderi, investiția trebuie să se realizeze in mediul URBAN din regiuna Est  și pentru întreprinderi mici și mijlocii, investiția se poate realiza atât în mediul URBAN cât și RURAL

Condiții de eligibilitate

➤ Firma înființată cel târziu la 03.01.2023 și a desfășurat activitate cel puțin un an fiscal
➤ Firma nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
➤ Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
➤ Firma a înregistrat profit din exploatare în 2023
➤ Solicitantul nu are obligații de plată neachitate în termen către bugetul de stat și bugetul local
➤ Firma are un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul 2023
➤ Firma deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
➤ Firma  are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea și de a implementa proiectul.

Pot aplica și societăți din altă regiune de dezvoltare, dar trebuie să-și înregistreze fiscal punctul de lucru în regiunea Sud-Est, cel puțin la momentul primei plăți.

Coduri CAEN eligibile

➤ 1.codul CAEN eligibil vizat de investiție să fie autorizat la locația de implementare a proiectului
sau
➤ 2. codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului.
sau
➤ 3. Codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.

Grilă de evaluare

Evaluarea proiectelor se face în ordinea punctajului obținut pe grila de evaluare
➤ Departajarea la punctaj egal: se ordonează descrescător în funcție de contribuția proiectului la realizarea Obiectivului Specific

Cererile de finanțare depuse trebuie să obțină pragul minim de calitate de 50 de puncte pentru a fi menținute în cadrul procesului de evaluare, selecție și contractare. Proiectele care nu întrunesc punctajul de 50 de puncte vor fi respinse de la finanțare.

Cheltuieli eligibile

Din ajutor de stat regional:

 1. cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 2. cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 3. cheltuieli pentru investiția de bază;
 4. cheltuieli cu active necorporale exclusiv legate de funcționarea mijloacelor fixe (maxim 20% din valoarea activelor corporale)
 5. cheltuieli pentru organizarea de șantier și conexe organizării de șantier
 6. cheltuieli diverse și neprevăzute, care sunt în strânsă legătură cu investiția inițială;
 7. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice economiei circulare
 8. cheltuieli cu achizitionarea de instalații/echipamente specifice recuperării și reutilizării materiilor prime,
 9. cheltuieli pentru simbioză industrială;

Din ajutor de minimis (maxim 10% din valoarea eligibilă a investiției)

 1. activități legate de: promovarea amprentei de mediu a produsului și sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.
 2. cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
 3. activități de marketing și internaționalizare;
 4. cheltuieli pentru consultanță și management de proiect; cheltuielile pentru publicitate și informare; cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern (maxim 5% din celelalte costuri)

Servicii consultanță

✓ Verificare eligibilitate firmă – Gratuit;
✓ Elaborarea proiectului și a anexelor necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Asistență pentru depunerea și transmiterea dosarului de finanțare;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru solicitările de informații suplimentare;
✓ Consultanță pe toată perioada de evaluare și implementare a proiectului;
✓ Consultanță pentru semnarea contractului de finanțare;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
✓ Consultanță pentru întocmire și depunerea cererilor de decontare.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării

  Nume și Prenume*:
  E-mail*:
  Telefon*:
  Denumire firmă*:
  CUI firmă*:
  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Codul CAEN pe care veți aplica:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00