ADR Sud-Vest Oltenia – Finanțare pentru Microîntreprinderi

Valoarea finanțării:
între 25.000 euro și 300.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
minim 10% 
Tip investiție:
în regiunea Sud- Vest – Oltenia: Urban
Selecția proiectelor:
conform punctaj grilă de evaluare
Dată depunere:
25.06.2024 ora 12:00- 25.07.2024 ora 12:00
Status:
Ghid publicat

Valoarea finanțării nerambursabile

➤ Minim: 25.000 euro
➤ Maxim: 300.000 euro
➤ Tip ajutor: de MINIMIS
➤ Cofinanțare ajutor de MINIMIS: 10% in judetele din regiunea Sud-Vest Oltenia

Cine poate accesa finanțarea

➤ Firmele de tip SRL înființate înainte de 03.01.2023 ce fac parte din categoria microîntreprinderilor (mai puțin de 10 angajați)
➤ Firme care dețin sediul social și/sau punct de lucru înregistrat cel târziu la data de 31.12.2023 în regiunea Sud-Vest Oltenia, respectiv județele: Mehedinti, Gorj, Valcea, Olt, Dolj;
➤ Firma trebuie să realizeze investiția in mediul URBAN din regiuna Sud-Vest Oltenia

Condiții de eligibilitate

➤ Microintreprindere înființată cel târziu la 03.01.2023 și a desfășurat activitate cel puțin un an fiscal
➤ Firma a inregistrat profit din exploatare in anul 2023
➤ Firma cu sediul social in Sud-Vest Oltenia mediul urban sau rural dar locatia de implementare in Sud-Vest Oltenia in mediul urban
➤ Firma nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și nu se incadreaza in categoria intreprinderilor in dificultate
➤ Firma are un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul 2023 sau va avea cel puțin un salariat la data depunerii proiectului
➤ Firma deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
➤ Firma  are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea și de a implementa proiectul
➤ Firma are achitate obligațiile de plată nete către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local

Coduri CAEN eligibile

Se finanțează investiții numai în domeniile de activitate eligibile iar investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN.

➤ solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate
sau
➤ solicitantul trebuie să aibă domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul/punctul de lucru (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului, în regiunea SV Oltenia.
sau
➤ In cazul unei cereri de finanțare care presupune activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.

Grilă de evaluare

Evaluarea proiectelor se face în ordinea punctajului obținut pe grila de evaluare
➤ Departajarea la punctaj egal: baza punctajului obținut la subcriteriul 1.4 din grila de evaluare

Pragul de calitate este de 60 de puncte, proiectele cu mai puțin de 60 de puncte sunt respinse.

Cheltuieli eligibile

➤ Cheltuieli pentru amenajarea terenului
➤ Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
➤ Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
➤ Cheltuieli pentru investiția de bază (Construcții și instalații, Dotări, Active necorporale)
➤ Instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare- punctare suplimentara
➤ Cheltuieli cu certificare/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor
➤ Cheltuieli cu activități de dezvoltare a competențelor personalului
➤ Cheltuieli cu servicii pentru internaționalizare
➤ Cheltuieli de informare și publicitate
➤ Servicii de Consultanță

Servicii consultanță

✓ Verificare eligibilitate firmă – Gratuit;
✓ Elaborarea proiectului și a anexelor necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Asistență pentru depunerea și transmiterea dosarului de finanțare;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru solicitările de informații suplimentare;
✓ Consultanță pe toată perioada de evaluare și implementare a proiectului;
✓ Consultanță pentru semnarea contractului de finanțare;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
✓ Consultanță pentru întocmire și depunerea cererilor de decontare.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării

  Nume și Prenume*:
  E-mail*:
  Telefon*:
  Denumire firmă*:
  CUI firmă*:
  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Codul CAEN pe care veți aplica:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00