ADR VEST – Finanțare microîntreprinderi pentru servicii și producție

Valoarea finanțării:
între 30.000 euro și 200.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
10% / 17% / 24%
Tip investiție:
în regiunea Vest – Urban
Selecția proiectelor:
conform punctaj grilă de evaluare
Dată deschidere program:
Sesiune ÎNCHISĂ
Status:
Ghid final publicat

Valoarea finanțării nerambursabile CAEN Servicii

➤ Minim: 30.000 euro
➤ Maxim: 120.000 euro
Pentru firmele care au obținut venituri din codul CAEN pe care aplică mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare.
SAU
➤ Maxim: 60.000 euro
Pentru firmele care au obținut venituri din codul CAEN pe care aplică mai mici de 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

➤ Tip ajutor: de MINIMIS
➤ Cofinanțare ajutor de MINIMIS:
24% județul Timiș
17% județul Arad
10% județul Hunedoara
10% județul Caraș-Severin

Valoarea finanțării nerambursabile CAEN Producție

➤ Minim: 30.000 euro
➤ Maxim: 200.000 euro
Pentru firmele care au obținut venituri din codul CAEN pe care aplică mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare.
SAU
➤ Maxim: 60.000 euro
Pentru firmele care au obținut venituri din codul CAEN pe care aplică mai mici de 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

➤ Tip ajutor: de MINIMIS
➤ Cofinanțare ajutor de MINIMIS:
24% județul Timiș
17% județul Arad
10% județul Hunedoara
10% județul Caraș-Severin

Cine poate accesa finanțarea

➤ Firmele de tip SRL înființată înainte de 31.12.2021 ce fac parte din categoria microîntreprinderilor (mai puțin de 10 angajați)
➤ Firme care dețin sediul social și/sau punct de lucru înregistrat cel târziu la data de 31.12.2021 în regiunea Vest, respectiv județele: Timiș, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin
➤ Firma trebuie să realizeze investiția in mediul URBAN din regiuna Vest

Condiții de eligibilitate

➤ Firma înființată cel târziu la 31.12.2021 și a desfășurat activitate cel puțin un an fiscal cu profit în anul 2022
➤ Firma nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
➤ Firma are un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul 2022
➤ Firma deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
➤ Firma  are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea și de a implementa proiectul

Coduri CAEN eligibile

➤ 1.codul CAEN eligibil vizat de investiție să fie autorizat la locația de implementare a proiectului
sau
➤ 2. codul CAEN eligibil vizat de investiție autorizat fie la sediul social/punctele de lucru existente, fie la terți, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare, să facă dovada autorizării codului CAEN inclusiv la locația de implementare a proiectului.
sau
➤ 3. Codul CAEN eligibil vizat de investiție înscris în actul constitutiv, iar solicitantul de finanțare își asumă ca la finalul etapei de implementare să facă dovada autorizării codului CAEN la locația de implementare a proiectului.

Grilă de evaluare

Evaluarea proiectelor se face în ordinea punctajului obținut pe grila de evaluare
➤ Departajarea la punctaj egal: ordinea depunerii cererilor de finanțare

Cheltuieli eligibile

➤ Amenajarea terenului
➤ Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
➤ Construcții și instalații
➤ Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
➤ Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
➤ Echipamente/Dotări/ Active Corporale/
➤ Instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile
➤ Active necorporale
➤ Cheltuieli cu servicii pentru internaționalizare
➤ Cheltuieli pentru activități în domeniul economiei circulare
➤ Cheltuieli de informare și publicitate: Cheltuieli necesare pentru realizarea activităților de comunicare și vizibilitate
➤ Servicii de Consultanță
➤ TVA nedeductibil
➤ etc

Servicii consultanță

✓ Verificare eligibilitate firmă – Gratuit;
✓ Elaborarea proiectului și a anexelor necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Asistență pentru depunerea și transmiterea dosarului de finanțare;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru solicitările de informații suplimentare;
✓ Consultanță pe toată perioada de evaluare și implementare a proiectului;
✓ Consultanță pentru semnarea contractului de finanțare;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
✓ Consultanță pentru întocmire și depunerea cererilor de decontare.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării

  Nume și Prenume*:
  E-mail*:
  Telefon*:
  Denumire firmă*:
  CUI firmă*:
  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Codul CAEN pe care veți aplica:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00