Ce este un plan de afaceri

Planul de afaceri exprimă intențiile unui proprietar de afacere viitoare sau existenta și modalitățile prin care se vor îndeplini, exprimând nevoile de resurse financiare, materiale și umane necesare desfășurării activității economice, de asemenea și previzionarea pe o perioadă de timp a rezultatelor întreprinderii.

Planul de afaceri este modalitatea prin care un întreprinzător poate sa valideze o idee din punct de vedere economic, să planifice viitoarea activitate a întreprinderii sau poate să realizeze planul de afaceri pentru a obține o finanțare prin accesarea de fonduri europene nerambursabile sau credit bancar.

Planul de afaceri este un instrument managerial de planificare, supraveghere și control a afacerii în care sunt prezentate toate nevoile de natură economică și managerială pentru a putea dezvolta o oportunitate economică identificată și pentru a-i determina profitabilitatea. Planul de afaceri reprezintă un instrument de comunicare între firmă și mediul extern.

De ce să realizam un plan de afaceri?

Planul de afaceri reprezinta un instrument necesar oricărui agent economic fiind o modalitate de valorificare a oportunității economice.

Nevoia de a realiza un plan de afaceri este identificabilă într-o mulțime de situații particulare:

Când se identifică o nouă oportunitate economică pentru determinarea profitabilității acesteia este necesar realizarea unui plan de afaceri riguros în care sa se ia în calcul toate aspectele de natura economică, umană dar și manageriala deoarece chiar dacă oportunitatea este profitabilă o implementare greșită a strategiei manageriale și realizarea planului de afaceri superficial poate duce la falimentul firmei.

nd firma accesează fonduri europene nerambursabile este necesar realizarea unui plan de afaceri cât mai detaliat în care să se prezinte idea de afacere, să se analizeze concurența, strategia de marketing și vânzări, managementul resursei umane, previzionări financiare. De regula pentru accesarea fondurilor nerambursabile aveți la dispoziție un model de plan de afaceri după care să realizați propriul plan.

Când conducerea firmei decide derularea unei investiții de amploare cu finanțare proprie este utilă realizarea unui plan de afaceri înaintea demarării unei noi investiții care presupune alocarea unor resurse importante din cadrul firmei, deoarece acesta poate anticipa principalele efecte pe care le va avea atât pe termen scurt cât și pe termen lung noua investiție asupra afacerii.

Când firma dorește să devină plătitoare de TVA

Etapele elaborării planului de afaceri

Etapele dintr-un plan de afaceri trebuie atent elaborate pornind de la culegerea de informații și până la redactarea acestora.

Principalele etape în redactarea unui plan de afaceri sunt:

Culegerea informațiilor sau documentarea și informarea – Aceasta etapa este una esențiala și trebuie realizată cu o mare rigurozitate deoarece informațiile din aceasta etapă vor sta la baza realizării întregului plan de afaceri. Informațiile culese trebuie să vizeze atât potențialul intern care îl vizează pe întreprinzător și întreprindere, solvabilitatea acesteia, cât și mediul extern unde sunt necesare informații despre noul produs/serviciu introdus pe piață, potențialii concurenți, clienții, dar nu în ultimul rând și furnizorii.

Sintetizarea informațiilor – După ce informațiile au fost culese acestea trebuie prelucrate și sintetizate în vederea utilizării lor în redactarea planului de afaceri și stabilirea strategiei și a obiectivelor ce vor fi urmate.

Stabilirea obiectivelor – În aceasta etapă se vor urmări să se atingă două tipuri de obiective: obiectivele care vor fi realizate prin derularea afacerii, dar și obiectivele prezentate în planul de afaceri.

Stabilirea cuprinsului – Conținutul acestei etape difera de la un plan de afaceri la altul în funcție de scopul și obiectivele urmărite astfel dacă planul de afaceri este realizat pentru obținerea unei finanțări din fonduri europene nerambursabile sau de la un investitor, cuprinsul poate fi impus în funcție de ce informații doresc sa fie evidențiate. În alte situații conținutul planului este stabilit de către întreprinzător fără a avea anumite impuneri și condiționări.

Redactarea planului de afaceri – În această etapă se vor urmări pas cu pas cuprinsul realizat în etapa anterioară, vor fi utilizate și sintetizate informațiile culese în prima etapă și astfel în funcție de obiectivul care se urmărește se va redacta panul de afaceri. Un lucru important care trebuie urmărit pe tot parcursul redactării planului de afaceri este scoaterea în evidență a obiectivelor pentru care este realizat, dar de asemenea din dorința de a evidenția anumite parți favorabile nu trebuie sa neglijăm sau să subevaluam restul conținutului planului, deoarece la finalizarea acestuia putem obține informații eronate, fie planul este supra apreciat, fie este sub apreciat.

Reevaluarea planului – În această etapă se reia fiecare dintre etapele anterioare pentru a se elimina eventualele greșeli și se completează cu informațiile omise care ar putea compromite atingerea obiectivelor.

Revizuirea și actualizarea – Planul de afaceri trebuie actualizat după o perioadă de timp, deoarece piața fiind într-o continuă mișcare, apariția unui nou competitor poate sa modifice în totalitate previziunile realizate, de asemenea și modificările fiscale și legislative din domeniul în care își desfășoară activitatea firma duc la modificări substanțiale ale previziunilor din planul de afaceri. Aceste schimbări din mediul economic îi obligă pe întreprinzători să actualizeze ăn permanență planul de afaceri.