Coduri CAEN eligibile pentru PNDR 6.2

Lista codurilor CAEN eligibile pentru programul PNDR 6.2 în 2021

Cod CAEN CAEN Rev.2 Puncteaza la
CS 2.1
Puncteaza la
CS 3.1
Puncteaza la
CS 4.1
Puncteaza la
CS 5.1
Puncteaza la
CS 6.1.
Puncteaza la
CS 6.2.
1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate DA
1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
Cu excepţia inului, în stare brută, topit, meliţat,pieptănat sau prelucrat în alt mod, dar netors; câlţi şi deşeuri de in (inclusiv deşeuri de fire şi material fibros garnetat)
si a cânepii, în stare brută, topită,meliţată,pieptănată sau prelucrată în alt mod, dar netoarsă; câlţi şi deşeuri de cânepă (inclusiv deşeuri de fire şi material fibros garnetat
DA
1320 Producţia de ţesături DA
1330 Finisarea materialelor textile DA
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare DA
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) DA
1393 Fabricarea de covoare şi mochete DA
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase DA
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte DA
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile DA
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. DA
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele DA
1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru DA
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) DA
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp DA
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. DA
1420 Fabricarea articolelor din blană DA
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie DA
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte DA
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor DA
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament DA
1520 Fabricarea încălţămintei DA
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn DA
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri DA
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn DA
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite DA DA – bușteni și pelete pentru foc, făcute din lemn presat, resturi vegetale (inclusiv paie) sau înlocuitori ca de exemplu semințe de cafea sau de soia
1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton DA
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton DA
1723 Fabricarea articolelor de papetărie DA
1724 Fabricarea tapetului DA
1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. DA
1811 Tiparirea ziarelor
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire
1814 Legatorie si servicii conexe
2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor DA
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază DA
2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase DA
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice DA
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor DA
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere DA
2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) DA
2052 Fabricarea cleiurilor DA
2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale DA
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

Cu excepţia uleiurilor şi grăsimilor modificate chimic (biodiesel si bioetanol)

DA
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice DA
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor DA
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc DA DA materia primă utilizată va proveni din cauciuc uzat
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic DA
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii DA
2229 Fabricarea altor produse din material plastic DA
2311 Fabricarea sticlei plate DA
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate DA
2313 Fabricarea articolelor din sticlă DA
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă DA
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică DA
2320 Fabricarea de produse refractare DA
2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică DA
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă DA
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental DA
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică DA
2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică DA
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică DA
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. DA
2352 Fabricarea varului şi ipsosului DA
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii DA
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii DA
2363 Fabricarea betonului DA
2365 Fabricarea produselor din azbociment DA
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos DA
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei DA
2391 Fabricarea de produse abrazive DA
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. DA
2431 Tragere la rece a barelor DA
2432 Laminare la rece a benzilor înguste DA
2433 Producţia de profile obţinute la rece DA
2434 Trefilarea firelor la rece DA
2451 Turnarea fontei DA
2452 Turnarea oţelului DA
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare DA
2454 Turnarea altor metale neferoase DA
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice DA
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal DA
2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală DA
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice DA
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor DA
2562 Operaţiuni de mecanică generală DA
2571 Fabricarea produselor de tăiat DA
2572 Fabricarea articolelor de feronerie DA
2573 Fabricarea uneltelor DA
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel DA
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal DA
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri DA
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe DA
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. DA
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) DA DA – fabricarea diodelor emitatoare de lumina (LED)
2612 Fabricarea altor componente electronice DA
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice DA
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii DA
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum DA
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie DA DA – fabricarea de aparate de control a calității mediului și dispozitive automate de control pentru protecția mediului
2652 Producţia de ceasuri DA
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie DA
2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice DA
2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor DA
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice DA
2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii DA
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii DA
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică DA
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice DA
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice DA
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat DA
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice DA
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice DA
2790 Fabricarea altor echipamente electrice DA
2811 Fabricarea de motoare şi turbine DA
2812 Fabricarea de motoare hidraulice DA
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare DA
2814 Fabricarea de articole de robinetărie DA
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de vitezăşi a elementelor mecanice de transmisie DA
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor DA DA – fabricarea de echipamente de încalzire nonelectrice instalate permanent, pentru clădiri, cum ar fi echipamente de încalzire solară
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat DA
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) DA
2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric DA
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic DA
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. DA
2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere DA
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului DA
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. DA
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie DA
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii DA
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului DA
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei DA
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului DA
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului DA
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. DA
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier DA
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci DA
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule DA
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule DA
3011 Constructia de nave si structuri plutitoare DA
3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement DA
3020 Fabricarea materialului rulant DA
3091 Fabricarea de motociclete DA
3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi DA
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. DA
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine DA
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării DA
3103 Fabricarea de saltele şi somiere DA
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. DA
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase DA
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare DA
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale DA
3230 Fabricarea articolelor pentru sport DA
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor DA
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice DA
3291 Fabricarea măturilor şi periilor DA
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. DA
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea maşinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
3317
Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. (numai repararea saretelor si a carutelor cu tractiune animala)
3319 Repararea altor echipamente
3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Exclusiv producerea de gheata, in scop alimentar sau nealimentar

DA
3700
Colectarea şi epurarea apelor uzate (numai pentru golirea si curatarea haznalelor si foselor septice si colectarea şi transportul apelor uzate menajere prin vidanje montate pe autoşasiu)
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase DA
3812 Colectarea deşeurilor periculoase DA
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase DA
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase DA
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate DA
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare DA
4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitări

Cu excepţia activităţii de exploatare a spaţiilor de depozitare produse agro-alimentare, specializateDA pentru anumite grupe de produse listate în Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunităţii Europene
si a
Activităţii de depozitare a produselor forestiere nelemnoase.

DAAceastă categorie vizează silozurile, depozitele frigorifice, precum şi cele cu atmosferă controlată, etc. la care managementul activităţii de depozitare este realizat în totalitate de beneficiarul sprijinului acordat prin AXA I a PNDR. Nu sunt finanţate prin PNDR investiţiile pentru depozitele cu caracter general în care, ocazional se pot depozita şi mărfuri agro-alimentare.

5222 Activități de servicii anexe transportului pe apă
5224 Manipulări
5229 Alte activităţi anexe transporturilor
5320 Alte activităţi poştale şi de curier
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere DA
5610 Puncte gastronomice locale
Restaurante*
*Sunt eligibile doar restaurantele clasificate conform Ordinului 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările şi completările ulterioare, din zonele cu potențial turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Secţiunea a VIII – a – zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare .
DA
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5811 Activităţi de editare a cărţilor
5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 Activităţi de editare a ziarelor
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 Alte activităţi de editare
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 Activităţi de editare a altor produse software DA
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) DA
6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei DA
6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul DA
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei DA
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe DA
6312 Activităţi ale portalurilor web DA
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a
6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7111 Activităţi de arhitectură
7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
7410 Activităţi de design specializat
7420 Activităţi fotografice
7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490

Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

Cu excepţia:

– activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei profesionale, dar neincluzând activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;
– activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de brevete);
– activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare şi asigurări(pentru antichităţi, bijuterii etc.);
– auditarea facturilor şi a rapoartelor privind mărfurile.

7500 Activităţi veterinare DA
7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
– cu exceptia activitatii de leasing operational
DA
7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8110 Activităţi de servicii suport combinate
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8122 Activităţi specializate de curăţenie
8129 Alte activităţi de curăţenie
8211 Activităţi combinate de secretariat
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8292 Activităţi de ambalare
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală DA
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată DA
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică DA
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
Nu sunt eligibile pentru finanțare laboratoarele de radiologie si transportul pacientilor cu avionul.
DA
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicală DA
8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
9003 Activităţi de creaţie artistică
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
9311 Activitati ale bazelor sportive
9312 Activitati ale cluburilor sportive
9313 Activitati ale centrelor de fitness
9319 Alte activitati sportive
9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii DA
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. DA
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice DA
9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii DA
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare, cu exceptia inchirierii si vanzarii locurilor de veci
9604 Activităţi de întreţinere corporală
9609 Alte activitati de servicii n.c.a.
Sunt eligibile doar serviciile pentru animale de companie, cum ar fi: adăpostire, îngrijire, relaxare și dresaj.