Contractul de comodat sau contractul de împrumut este un document prin care comodantul oferă cu titlu gratuit dreptul de folosință a unui bun imobil sau mobil (spațiu comercial, apartament, casa, autoturism, camion etc) unei alte păți numită Comodatar pentru o perioada determinata.
Contractul de împrumut este reglementat de Articolul 2146 din Codul Civil.

Conținut

Într-un contract de comodat trebuie sa se regăsească cel puțin următoarele informații:

Parțile contractuale
Datele de identificare ale comodantului- persoana sau entitatea care oferă spre folosință bunul imobil sau mobil
Datele de identificare ale comodatarului – persoana sau entitatea care primește în folosință bunul.

Obiectul contractului
În această secțiune se trec informații despre bunul mobil sau imobil care face obiectul contractului: date de identificare, proveniență etc.

În cazul unui imobil se poate realiza contractul doar pentru o parte din aceasta, în aceasta situație este necesară o copie a fiței cadastrale a imobilului.

Durata contratului
Contractele de comodat se întocmesc pe o perioadă determinată de timp. În contractele de împrumut utilizate pentru dovada spațiului sediului social durata contractului nu poate sa fie mai mare de 49 ani.
Obligațiile parților
Încetarea contractului
Forță majoră

Este recomandat să fie atașat la contactul de comodat copii după următorele documente: CI sau CUI comodant, acte de proprietate asupra bunului, fișa cadastrală pentru bunurile imobile.

Contract realizat la notar sau sub semnătură privată

Contractul de de comodat se poate realiza la notar iar costurile sunt de 150-200 lei sau se poate întocmi sub semnătură privată. În ambele cazuri contractul este valabil și produce efecte, pot fi folosite la instituții publice sau ONRC.

La sfârșitul acestui articol puței descarca în format doc un model de contract de comodat pentru bunuri imobile (spațiu comercial, apartament, casa) sau contract de comodat pentru bunuri mobile (autoturism).


Download documente utile: