DR-30: Tânărul fermier finanțare de 70.000 euro

Valoarea finanțării:
70.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
0%
Tip investiție:
în mediul Rural
Selecția proiectelor:
conform grilei de evaluare
Dată estimată de lansare:
2023
Status:
Ghid în consultare publică

Valoarea finanțării nerambursabile Tânărul Fermier 2023

Finanțare nerambursabilă: 70.000 euro cu contribuție proprie 0%

Finanțarea se acordă în două tranșe astfel:
Tranșa 1: 75% după semnarea contractului de finanțare
Tranșa 2: 25% după îndeplinirea corectă a planul de afaceri

Cine poate accesa finanțare prin programul DR-30 Instalarea tinerilor fermieri:

➤ Tânărul fermier este o persoană cu:
1. cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv
2. deține competențe adecvate în domeniul agricol
3. se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații cu nu mai mult de 24 de luni înainte de depunerea cererii de finanțare în acord cu data instalării.

Pentru a putea accesa finanțarea tânărul fermier trebuie să fie organizat în una din următoarele forme juridice eligibile: SRL, PFA, II, IF

Condiții de eligibilitate pentru programul Tânărul Fermier

➤ Solicitantul figurează în sistemul IACS și/sau ANSVSA si/sauANZ (după caz), cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție
➤ Solicitantul trebuie să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică:
1. pentru zona montană  8.000-100.000 SO
2. pentru legume în spaţii protejate 2.300-100.000 SO
3. pentru restul teritoriului național 12.000 – 100.000 SO
➤ Instalarea tânărului fermier presupune prezenţa acestuia în exploataţie şi managementul direct al acesteia fiind necesară:
1. stabilirea domiciliului în UAT în care este înregistrată exploataţia sau zona limitrofă
2. În situația în care acesta este Salariat sau Student locul de muncă/ facultatea să fie în UAT în care este înregistrată exploataţia sau zona limitrofă
➤ Tânărul fermier nu a mai beneficiat de finanțări prin FEADR pentru activități agricole din PNDR 2007-2013, PNDR 2014-2020 (inclusiv tranziţie 2021-2022) sau PS 2023-2027, indiferent de forma de organizare cu care vine pentru acordarea sprijinului
➤ Sediul social și punctul/punctele de lucru  ale firmei trebuie sa fie situate UAT-ul în care este înregistrată exploataţia

Grilă de evaluare pentru DR-30 Tânărul fermier 2023

Grila de selecție propusă în consultare publică pentru sesiunea din 2023 a programului Sprijin Pentru Instalarea Tinerilor Fermieri.

Nr Principii de selecţie și criterii de selecție Punctaj
P1 Principiul nivelului de calificare
  1.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii liceale, postliceale sau superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt) 15
  1.2 Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare/instruire superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt), cel puţin Nivelul I de calificare, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională. 10
P2 Principiul promovării producției de legume în spații protejate
  2.1 Solicitantul deține în cadrul exploatației cel puțin 7.100 Euro valoarea producţiei standard constituită din legume în spaţii protejate şi îşi propune investiţii în sisteme de încălzire care să deservească întreaga suprafaţă* de spaţii protejate. 30
  2.2 Solicitantul deține în cadrul exploatației de la 2.300 şi până la 7.100 Euro valoarea producţiei standard constituită din legume în spaţii protejate şi îsi propune prin proiect investiții în sisteme de încălzire care să deservească întreaga suprafaţă de spaţii protejate. 20
P3 Principiul comasării prin preluarea de exploatații
  3.1 Solicitantul preia integral cel puțin o exploatație agricolă de la un cedent cu vârsta de cel puţin 60 de ani 10
  3.2 Solicitantul preia integral cel puțin două exploataţii agricole 7
  3.3 Solicitantul preia integral o exploataţie agricolă 5
P4 Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători)
  4.1 Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători) 10
P5 Principiul deținerii în proprietate a exploatației
  5.1 Solicitantul deţine în proprietate suprafeţele de teren agricol aferente exploataţiei și totalitatea efectivelor de animale 10
P6 Principiul promovării tehnologiilor și tehnicilor de producție moderne cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale 25
  Planul de afaceri cuprinde cel puțin una dintre următoarele acţiuni de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor:
6.1 Agricultură ecologică 5
6.2 Combaterea biologică a dăunătorilor/ polenizare biologică 10
6.3 Economia circulară/utilizare de energie din surse regenerabile/sisteme de irigare prin picurare independente energetic 10
Total punctaj 100 p
Nr Principii de selecţie și criterii de selecție Punctaj
P1 Principiul nivelului de calificare
  ZM.1.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii liceale, postliceale sau superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt) 15
  ZM.1.2 Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare/instruire superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt), cel puţin Nivelul I de calificare, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională. 10
P2 Principiul promovării sectorului zootehnic
  ZM. 2.1 Solicitantul deține în cadrul exploatației S.O. majoritar aferent sectorului zootehnic (peste 50%) 25
P3 Principiul comasării prin preluarea de exploatații
  ZM. 3.1 – Solicitantul preia integral cel puțin o exploatație agricolă de la un cedent cu vârsta de cel puţin 60 de ani 15
  ZM. 3.2 – Solicitantul preia integral cel puțin două exploataţii agricole 10
  ZM. 3.3 – Solicitantul preia integral o exploataţie agricolă 7
P4 Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători)
  ZM. 4.1 – Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători) 10
P5 Principiul deținerii în proprietate a exploatației
  ZM. 5.1 – Solicitantul deţine în proprietate suprafeţele de teren agricol aferente exploataţiei și totalitatea efectivelor de animale. 5
P6 Principiul  promovării  tehnologiilor  și  tehnicilor  de  producție  moderne   cu impact redus asupra mediului și eficientizarea utilizării resurselor naturale 30
  Planul de afaceri cuprinde cel puțin una dintre următoarele acţiuni de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor:
  ZM. 6.1 – Agricultură ecologică 10
  ZM. 6.2 – Agricultură de precizie, inclusiv sisteme automatizate pentru optimizare a fluxului de productie (minimum 5% din valoarea sprijinului) 10
  ZM. 6.3 – Economia circulară/ utilizare de energie din surse regenerabile (minimum 10 % din valoarea sprijinului) 10
Total punctaj 100 p

Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile toate cheltuielile necesare realizării activității propuse, inclusiv capitalul de lucru.

Servicii consultanță

✓ Evaluarea eligibilității firmei– Gratuit;
✓ Consultanță pentru accesarea finanțării;
✓ Redactare Plan de afaceri, cerere de finanțare și orice document necesar depunerii proiectului;
✓ Depunerea cererii de finanțare;
✓ Redactare răspunsuri pentru cererile de clarificări dacă este cazul;
✓ Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
✓ Consultanță pentru implementarea planului de afaceri;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor/plăților;
✓ Realizarea dosarelor de decont.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării prin programul DR-30 Tânărul Fermier


  Nume și Prenume*:

  E-mail*:


  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Informații despre proiect (teren/animale deținute):
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  Depunem proiecte pentru toate județele țării!

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00

  2 COMENTARII

  LĂSAȚI UN COMENTARIU

  Vă rugăm să scrieți comentariul!
  Vă rugăm să scrieți numele dumneavoastră!