Femeia antreprenor – 200.000 lei finanțate nerambursabilă

Valoarea finanțării:
 200.000 lei
Contribuție proprie beneficiar:
5%-15%
Tip investiție:
în mediul Urban și Rural
Selecția proiectelor:
conform grilei de evaluare
Depunere proiecte:
2024
Status:
Ghid în dezbatere publică

Valoarea finanțării nerambursabile

200.000 lei nerambursabili pentru crearea și menținerea a 2 locuri de muncă

Cine poate accesa finanțare prin programul Femeia Antreprenor

➤ Pot aplica pentru Programul femei antreprenor 2024 toate firmele (SRL, SRL-D) ce au cel puțin un asociat femei și care deține minim 50% din părțile sociale/acțiuni.
➤ Firma nu are datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
➤ Nu se poate accesa finanțarea cu PFA, II, IF, ONG etc;
➤ Proiectele pot fi implementate atât în mediul urban cât și în mediul rural inclusiv în București și Județul Ilfov;
➤ Nu există limită de vârstă pentru acest program de finanțare.

Condiții de eligibilitate pentru programul Femeia antreprenor

➤ Firmă de tip SRL deținută în proporție de minim 50% de o femei
➤ Firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
➤ Nu puteți accesa programul Femeia Antreprenor 2024 dacă firma a primit finanțare prin Start-up Nation 2022 sau dacă sunteți acționar/asociat în altă firmă care a primit finanțare prin acest program în anii anteriori.

Coduri CAEN eligibile

➤ Finanțarea se poate solicita pentru un singur CAEN eligibile;
➤ Activitățile agricole, Pescuitul, Acvacultura nu pot fi finanțate prin acest program;
➤ Codul CAEN pentru care se solicită se poate autoriza până la data la care se primește finanțarea.

Grilă de evaluare pentru programul Femeia Antreprenor 2024

Grila de selecție în consultare publică pentru 2024

Criterii Punctaj
A. Activitate desfășurată în incubator de afaceri
A1. Declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă, până la momentul decontului dovada faptului că activitatea pe care aplică va fi desfășurată în cadrul unui incubator de afaceri 15P
A2. Activitatea pe care aplică NU va fi desfășurată în cadrul unui incubator de afaceri 0P
B.Valoarea aportului propriu
B1. Aportului propriu ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 20P
B2. Aportului propriu ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului 15P
B3. Aportului propriu ≥  5% din valoarea eligibilă a proiectului 10P
C.Criterii aferente profitabilității afacerii
C1. Societatea a obținut profit net în exercițiile financiare aferente anilor 2021 și 2022 15P
C2. Societatea a obținut profit net doar în exercițiul financiar aferent anului 2022 10P
C3. Societatea NU a obținut profit net în niciunul din exercițiile financiare aferente anilor 2021 și 2022, sau nu a avut activitate în această perioadă 0P
D.Criterii aferente menținerii locurilor de muncă obligatorii create prin program
D1. Menține 2 locuri de muncă pentru o perioadă de minim 30 de luni 20P
D2. Menține 2 locuri de muncă pentru o perioadă de minim 24 de luni 15P
D3. Menține 2 locuri de muncă pentru o perioadă de minim 18 de luni 10P
D4. Menține 2 locuri de muncă pentru o perioadă de minim 12 de luni 0P
E.Criterii aferente investiției în echipamente tehnologice
E1. Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile 15P
E2. Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile 10P
E3. Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile 5P
F. Criterii aferente cursurilor de competențe digitale
F1. Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului 5P
F2. Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale 0P
G.Criterii aferente cursurilor de competențe antreprenoriale
G1. Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe antreprenoriale sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe antreprenoriale până la momentul decontului 5P
G2. Asociații/acționarii NU fac dovada faptului că a urmat un curs de competențe antreprenoriale 0P
H. Criterii aferente componentei de inovare a proiectului
H1. Prezintă la momentul înscrierii dovada înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și / sau la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a unui drept de proprietate industrială 5P
H2. NU prezintă la momentul înscrierii dovada înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și / sau la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a unui drept de proprietate industrială. 0P

Criterii de departajare pentru punctaj egal:
– punctajul obţinut la criteriul aferent activitatii desfasurate in incubator de afaceri (secţiunea A din criteriile de evaluare);
punctajul obţinut la criteriul aferent aportului propriu (secţiunea B din criteriile de evaluare);
– punctajul obținut la criteriul aferent menținerii locurilor de muncă (secţiunea D din criteriile de evaluare);
– punctajul obținut la criteriul aferent investiției în echipamente tehnologice (secţiunea E din criteriile de evaluare);
– punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);
– punctajul obtinut la criteriul aferent cursurilor de competențe antreprenoriale (sectiunea G din criteriile de evaluare);
– punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din criteriile de evaluare);
– valoarea exactă a profitului net aferent exercițiului financiar 2022;
– valoarea exactă a Cifrei de Afaceri nete aferente exercițiului financiar 2022;
– data și ora înscrierii în program

Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile toate cheltuielile necesare realizării activității propuse, inclusiv capitalul de lucru cu excepția:
➤ Echipamente tehnologice reprezentate de mijloacele fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare,;
➤ Achiziţionarea de spaţii de lucru;
➤ Mijloace de transport cu combustie internă: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri etc;
Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 50.000 lei cu TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar. Excepție fac activitățile de rent-a-car, scoli de șoferi, taxi unde nu exista limitări;
➤ Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
➤ Salariile, utilitățile, servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru;
➤ Pachet digital (voucher de digitalizare) în valoare de Minim 25.000 lei ce va conține minim:
1. site de prezentare sau magazin on-line
2. domeniu web
3. cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line
4. un soft necesar desfășurării activității
5. semnatură electronică
➤ Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologice;
➤ Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociat/administrator în limita a maxim 5000 lei/personă;
➤ TVA nedeductibil pentru firmele neplătitoare de TVA conform Codului Fiscal;
➤ Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri și implementarea proiectului (10.000 lei);
➤ Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri;
➤ Două plăcuțe informative în valoare de maxim 500 lei.

Cheltuieli neeligibile:
➤ Achiziția de echipamente în leasing sau second-hand;
➤Cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale
➤ Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede;
➤ Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, montarea, manopera și instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor, nu sunt eligibile.

Servicii de consultanță pentru programul Femeia Antreprenor

✓ Evaluarea eligibilității proiectului – Gratuit;
✓ Consultanță pentru accesarea finanțării;
✓ Redactare proiect, cerere de finanțare și orice document necesar depunerii proiectului;
✓ Depunerea cererii de finanțare;
✓ Redactare răspunsuri pentru cererile de clarificări dacă este cazul;
✓ Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
✓ Consultanță pentru implementarea planului de afaceri;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor/plăților;
✓ Realizarea și depunerea dosarului de decont.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării prin programul Femeia Antreprenor 2022

  Nume și Prenume*:

  E-mail*:

  Codul CAEN sau activitatea pentru care doriți finanțare:
  Informații despre proiect:

  Denumire firmă

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  Depunem cereri de finanțare pentru toate județele țării!

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00