Femeia antreprenor – 200.000 lei finanțate nerambursabilă

Valoarea finanțării:
100.000 lei sau 200.000 lei
Contribuție proprie beneficiar:
5%-15%
Tip investiție:
în mediul Urban și Rural
Selecția proiectelor:
conform grilei de evaluare
Depunere proiecte:
Sesiune Închisă
Status:

Valoarea finanțării nerambursabile

200.000 lei nerambursabili pentru crearea și menținerea pentru doi ani a 2 locuri de muncă
100.000 lei nerambursabili pentru crearea și menținerea pentru doi ani a 1 loc de muncă

Cine poate accesa finanțare prin programul Femeia Antreprenor

➤ Pot aplica pentru Programul femei antreprenor 2022 toate firmele (SRL, SRL-D) ce au cel puțin un asociat femei și care deține minim 50% din părțile sociale/acțiuni.
➤ Firma nu are datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
➤ Nu se poate accesa finanțarea cu PFA, II, IF, ONG etc;
➤ Proiectele pot fi implementate atât în mediul urban cât și în mediul rural inclusiv în București și Județul Ilfov;
➤ Nu există limită de vârstă pentru acest program de finanțare.

Condiții de eligibilitate pentru programul Femeia antreprenor

➤ Firmă de tip SRL deținută în proporție de minim 50% de o femei
➤ Firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
➤ Nu puteți accesa programul Femeia Antreprenor 2022 dacă firma a primit finanțare prin Start-up Nation, Grant Capital de Lucru, HORECA sau dacă sunteți acționar/asociat în altă firmă care a primit finanțare prin programele menționate;

Coduri CAEN eligibile

➤ Finanțarea se poate solicita pentru un singur CAEN eligibile;
➤ Activitățile agricole nu pot fi finanțate prin acest program;
➤ Codul CAEN pentru care se solicită se poate autoriza până la data la care se primește finanțarea.

Grilă de evaluare pentru programul Femeia Antreprenor

Grila de selecție Finală publicată în Monitorul Oficial

Criterii Punctaj
Domeniul de activitate
A1 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC 20P
A2 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC 15p
A3 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC și activități de comerț și servicii 10p
Valoarea aportului propriu
B1 Aport propriu ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 20P
B2 Aport propriu ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului 15p
B3 Aport propriu ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului 10p
Criterii aferente investiției
C1 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice > 60% din valoarea cheltuielilor eligibile 20p
C2 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice > 50% din valoarea cheltuielilor eligibile 15p
C3 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice > 40% din valoarea cheltuielilor eligibile 10p
Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă
D1 Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 10p
D2 Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 0p
Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială
E1 Asociatul/acționarul firmei a urmat o formă de pregătire antreprenorială sau prezintă dovada absolvirii până la momentul decontului 5p
E2 Asociatul/acționarul firmei NU a urmat o formă de pregătire antreprenorială și NU prezintă dovada absolvirii până la momentul decontului 0p
Criterii aferente cursurilor de competențe digitale
F1 Asociatul/acționarul firmei a urmat un curs de competențe digitale sau prezintă dovada absolvirii până la momentul decontului 5p
F2 Asociatul/acționarul firmei NU a urmat un curs de competențe digitale și NU prezintă dovada absolvirii până la momentul decontului 0p
Criterii aferente inserției pe piața muncii a unor categorii de personal
G1 Crearea unui loc de muncă ocupat de o persoană din categoria șomerilor, absolvenților începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități 10p
G2 NU creez cel puțin un loc de muncă pentru persoanele din categoria șomerilor, absolvenților începând cu anul 2019, persoanelor defavorizate sau persoanelor cu dizabilități 0p
Criterii aferente componentei de inovare a proiectului
H1 Declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a unui drept de proprietate industrială. 10p
H2 NU declară pe propria răspundere, sub sancțiunea neacordării AFN, că prezintă dovada până la momentul decontului a înregistrării la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci a unui drept de proprietate industrială. 0p

Criterii de departajare pentru punctaj egal:
1. punctajul obținut la criteriul aferent domeniului de activitate (secţiunea A);
2. punctajul obținut la criteriul aferent investiției (secţiunea C);
3. punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D);
4. punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E);
5. punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F);
6. punctajul obținut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G);
7. valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;
8. data şi ora înscrierii în program.

Producție publicitară
➤ producție materiale publicitare, cărți de vizită, produse de papetărie personalizate, bannere etc
➤ tipărire UV pe direct pe suport textil, pe material plastic, pe sticlă, metal, lemn si ceramică

Cofetărie – Patiserie – Brutărie
➤ fabricarea produselor proaspete de brutărie
➤ pâine si alte specialităţi de pâine (chifle)
➤ produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, tarte etc.

Producție articole de îmbrăcăminte
➤ haine, costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste etc.
➤ croitoria la comandă

Producție mobilier
➤ mobilier pentru dormitoare, sufragerii, grădini etc.
➤ scaune şi bănci pentru grădină, canapele, fotolii

Producție ambalaje ecologice
➤ pungi și ambalaje biodegradabile
➤ pungi și ambalaje din hârtie și carton
➤ Sortare materiale reciclabile

Dezvoltare soft
➤ realizarea de site-uri, magazine online, aplicații mobile și soft pe bază de comandă
➤ activități de consultanta în tehnologia informației
➤ administrarea aplicațiilor și a paginilor web

Activităţi de arhitectură
➤ consultanţă pentru activităţi de arhitectură
➤ planuri şi proiecte pentru clădiri
➤ planuri de urbanism şi amenajarea teritoriului

Agenție de publicitate
➤ servicii de publicitate şi de promovare online și offline
➤ crearea şi realizarea campaniilor publicitare
➤ desfăşurarea campaniilor de marketing şi a altor servicii publicitare etc

Cabinet stomatologic
➤ asistenţă stomatologică generală sau specializată
➤ activităţi ortodontice
➤ activităţi de chirurgie stomatologică

Coduri CAEN pentru care se poate obține punctaj maxim

0812 Extractia pietrisului si nisipului  extractia argilei si caolinului
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
1051  Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1071  Fabricarea painii  fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1413  Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1610  Taierea si rindeluirea lemnului
1721  Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton
1812  Alte activitati de tiparire n.c.a.
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2363 Fabricarea betonului
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica  metalurgia pulberilor
2562 Operatiuni de mecanica generala
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
8622 Activitati de asistenta medicala specializata
8623 Activitati de asistenta stomatologica
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

 

Lista completă cu toate codurile CAEN este prezentată aici:  coduri CAEN Femeia Antreprenor 2022

Cheltuieli eligibile

Sunt eligibile toate cheltuielile necesare realizării activității propuse, inclusiv capitalul de lucru cu excepția:
➤ Echipamente tehnologice reprezentate de mijloacele fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum și autoturismele 100% electrice;
➤ Achiziţionarea de spaţii de lucru;
➤ Mijloace de transport cu combustie internă: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri etc;
Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 50.000 lei cu TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar. Excepție fac activitățile de rent-a-car, scoli de șoferi, taxi unde nu exista limitări;
➤ Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
➤ Salariile, utilitățile, servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru;
➤ Pachet digital (voucher de digitalizare) în valoare de Minim 25.000 lei ce va conține minim:
1. site de prezentare sau magazin on-line
2. domeniu web
3. cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line
4. un soft necesar desfășurării activității
5. semnatură electronică
➤ Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologice;
➤ Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociat/administrator în limita a maxim 5000 lei/personă;
➤ TVA nedeductibil pentru firmele neplătitoare de TVA conform Codului Fiscal;
➤ Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri și implementarea proiectului (10.000 lei);
➤ Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri;
➤ Două plăcuțe informative în valoare de maxim 500 lei.

Cheltuieli neeligibile:
➤ Achiziția de echipamente în leasing sau second-hand;
➤ Jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;
➤ Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede;
➤ Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/ utilajelor/ programelor software achiziţionate, nu sunt eligibile.

Servicii de consultanță pentru programul Femeia Antreprenor

✓ Evaluarea eligibilității proiectului – Gratuit;
✓ Consultanță pentru accesarea finanțării;
✓ Redactare proiect, cerere de finanțare și orice document necesar depunerii proiectului;
✓ Depunerea cererii de finanțare;
✓ Redactare răspunsuri pentru cererile de clarificări dacă este cazul;
✓ Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
✓ Consultanță pentru implementarea planului de afaceri;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor/plăților;
✓ Realizarea și depunerea dosarului de decont.

Comisionul pentru serviciile de consultanță se achită astfel:

Tranșa I: Pentru redactarea și depunerea cererii de finanțare
Se achită la semnarea contractului de consultanță
2.000 lei +TVA
Tranșa II: Se achită în 10 zile de la data la care proiectul este desemnat câștigător 2.000 lei +TVA
Tranșa III: Pentru implementarea proiectului
Se achită la primirea finanțării
6.000 lei +TVA
Total 10.000 lei +TVA

* Comisioanele nu includ TVA.
**Comisioane valabile pe perioadă limitată. Tranșa II și Tranșa III se achită numai dacă proiectul este declarat câștigător.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării prin programul Femeia Antreprenor 2022

  Nume și Prenume*:

  E-mail*:

  Codul CAEN sau activitatea pentru care doriți finanțare:
  Informații despre proiect:

  Denumire firmă

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  Depunem cereri de finanțare pentru toate județele țării!

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00