Fondul de Modernizare: Parcuri fotovoltaice si Autoconsum

Valoarea finanțării:
maxim 450.000 euro/Mw
Contribuție proprie beneficiar:
0%
Tip investiție:
Toate județele
Selecția proiectelor:
conform grilei de evaluare
Dată deschidere program:
25 aprilie 2024 – 23 iulie 2024
Status:
Ghid final

Valoarea finanțării nerambursabile

➤ Maxim 450.000 euro/MW pentru capacități de procuție de până la 5MW inclusiv
➤ Maxim 360.000 euro/MW pentru capacități de procuție de peste 5MW
➤ Tip ajutor: Procedura de ofertare concurențială

Cine poate accesa finanțarea

➤ Microîntreprinderile
➤ Întreprinderile mici
➤ Întreprinderile mijlocii
➤ Întreprinderile mari
➤ Întreprinderi nou înființate – acestea trebuie să aibă capitalul social subscris vărsat de minimum 100.000 lei
➤ Regiile autonome

Condiții de eligibilitate AUTOCONSUM

70% din totalul energiei propuse este pentru autoconsum
➤ Intreprindere nu trebuie sa fie in dificultate
➤ Au efect stimulativ şi respectă principiul demarării lucrărilor, si anume lucrarile nu trebuie sa fie demarate inainte de depunerea cererii de finantare
➤ NU sunt eligibile proiectele care propun înlocuirea capacităților de productie mai vechi, ce vizează extinderi ale capacităților existente, care vizeaza mai multe locatii, proiectele mixte, care nu au prevăzut un autoconsum de minimum 70% din energia electrică produsă prin capacitatea nou instalată.
➤ Proiectul are avizul tehnic de racordare (ATR) pentru locul de consum și producere sau va avea.
➤ Firma deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
➤ Firma  are capacitatea financiară si tehnică de a asigura cheltuielile neeligibile și de a implementa proiectul

Condiții de eligibilitate PRODUCȚIE – Parc Fotovoltaic

➤ Intreprindere nu trebuie sa fie in dificultate
➤ Au efect stimulativ şi respectă principiul demarării lucrărilor, si anume lucrarile nu trebuie sa fie demarate inainte de depunerea cererii de finantare
➤ NU sunt eligibile proiectele care propun înlocuirea capacităților de productie mai vechi, ce vizează extinderi ale capacităților existente, care vizeaza mai multe locatii, proiectele mixte
➤ Firma deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
➤ Firma  are capacitatea financiară si tehnică de a asigura cheltuielile neeligibile și de a implementa proiectul

Coduri CAEN neeligibile

➤ Solicitantii care isi desfasoara activitate in sectorul pescuitului si acvaculturii
➤ clasa CAEN 01- Agricultura, vânătoare şi servicii anexe
➤ clasa CAEN 10- Industria alimentară
➤ clasa CAEN 11- Fabricarea băuturilor

Grilă de evaluare

1. Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile/ MW instalat de energie – maxim 90 puncte

Oferta care va avea cea mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat pentru un MW va obține 90 de puncte și  oferta care va avea cea mai mare valoare pentru un MW va obtine 0 puncte iar pentru valorile intermediare se vor calcula direct proportionale.

2. Predictibilitatea productiei pentru SEN – maxim 10 puncte

Si anume: Instalarea unei capacităti de stocare a energiei produse. Ex. Pentru RES de 10MW se instaleaza o capacitatea de stocare de 2MW.

➤ Evaluarea proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

Cheltuieli eligibile

Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

Si anume:
➤ Cheltuiel pentru Amenajarea terenului
➤ Cheltuieli pentru Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
➤ Cheltuieli pentru Plata diriginților de șantier
➤ Cheltuieli pentru Construcții și Instalații
➤ Cheltuieli pentru Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj si montajul acestora
➤ Cheltuieli cu dotările si cu activele necorporale
➤ Cheltuieli cu organizarea de șantier

Cheltuieli neeligibile dar obligatorii

➤ Cheltuieli de informare si publicitate
➤ Audit financiar
➤ Cheltuieli pentru capacitate de stocare- nu sunt obligatorii dar ofera 10 puncte la grila de evaluarea

Servicii consultanță

✓ Verificare eligibilitate firmă – Gratuit;
✓ Elaborarea proiectului și a anexelor necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Asistență pentru depunerea și transmiterea dosarului de finanțare;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru solicitările de informații suplimentare;
✓ Consultanță pe toată perioada de evaluare și implementare a proiectului;
✓ Consultanță pentru semnarea contractului de finanțare;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
✓ Consultanță pentru întocmire și depunerea cererilor de decontare.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării

  Nume și Prenume*:
  E-mail*:
  Telefon*:
  Denumire firmă*:
  CUI firmă*:
  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Codul CAEN pe care veți aplica:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00