Start-up Nation 2020 – finanțare de 200.000 lei pentru firmele din mediul urban și rural

 Condiții de eligibilitate    Coduri CAEN    Punctaj    Cheltuieli eligibile    Servicii consultanță

Prin programul Start-up Nation acordate fonduri nerambursabile de 200.000 lei  pentru firmele înființate după 30.01.2017 care realizează o activitate non-agricolă în mediul urban sau rural. Programul de finanțare este administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Valoarea sprijinului nerambursabil

➤ 200.000 lei – 100% nerambursabili;
➤ Contribuție proprie beneficiar 0%;
➤ Investiție în mediul Urban și Rural;
➤ Se poate accesa finanțarea cu SRL sau SRL-D;

Programul Start-up Nation 2020 condiții:

➤ Pot aplica pentru Programul Start up Nation 2020 toate firmele (SRL, SRL-D) înființate după data de 30.01.2017. Nu se poate accesa finanțarea cu PFA, II, ONG etc;
➤ Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebui să fie eligibil în cadrul programului conform listei de coduri CAEN Start up Nation
➤ Nu puteți accesa Start-up Nation 2020 dacă firma a primit finanțare prin Start-up Nation în 2017 sau 2018 sau dacă sunteți acționar/asociat în altă firmă care a primit finanțare prin programul Strat up Nation în 2017 sau 2018;
➤ Firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
➤ Proiectele pot fi implementate atât în mediul urban cât și în mediul rural inclusiv în București și Județul Ilfov;
➤ Nu există limită de vârstă pentru acest program de finanțare.

Solicită consultanță pentru Start-up Nation 2020

Listă coduri CAEN Start up Nation 2020 eligibile

➤ Pot primi finanțare prin programul Strat up Nation firmele care își desfășoară activitatea pe baza unui cod CAEN din următoarele domenii:producție, industrii creative, programare IT, servicii, comerț și alte activități;
➤ Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
➤ Activitățile agricole nu pot fi finanțate prin acest program;
➤ Codul CAEN pentru care se solicita finanțare trebuie autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, în consecință codul CAEN nu trebuie autorizat la momentul depunerii proiectului;
➤ Listă codurilor CAEN  eligibile pentru Start-up Nation actualizată poate fi consultată AICI.

Criterii de selecție pentru Programul Start up Nation

Grila de evaluare pentru Start-up Nation 2020 va fi publicată în primul trimestru din 2020.
Mai jos este prezentată grila de selecție publicată pe 14.12.2018 în Monitorul Oficial al României

Criteriu de selecție Punctaj
A. Domeniul de activitate:
Producție 30p
Servicii și Industriile creative definite conform HG. 859/2014 30p
Comerț și alte activități 10p
B1. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă în cadrul întreprinderii:
1 loc de muncă nou creat 0p
2 sau mai multe locuri de muncă nou create 10p
B2. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/ șomeri:
0 locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/șomeri 0p
cel puțin un 1 loc de muncă ocupat de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/șomeri 5p
*definite prin Hotărârea nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD

**absolvenți după anul 2012 reprezintă absolvenți după 01.01.2013

C. Densitate IMM
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4   Respectiv
Acest punctaj este obținut de firmele din județe: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara. Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea
20p
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4
Acest punctaj este obținut de firmele din: București, jud. Ilfov și jud. Cluj
5p
D. Criterii aferente investiţiei
Echipamente tehnologice și software-uri* necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egala cu 60% din valoarea planului de afaceri 10p
Echipamente tehnologice și software-uri* necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri 5p
*mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 , 2.2 si 2.3.6 (inclusiv echipamente IT) din HG 2139/2004, software-uri necesare desfășurării activității.
E. Criterii aferente asociaților/ acționarilor
Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)  25p
Punctajul maxim care se poate obține: 100p
Criterii de departajare pentru punctaj egal:
-numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
-numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri;
-punctajul obținut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (secțiunea D din criteriile de evaluare);
-data și ora înscrierii în program.

➤  Selecția proiectelor se realizează în funcție de punctajul obținut;
➤ Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării proiectului trebuie sa se afle în tipul de localitate/județ  pentru care s-a optat

Solicită consultanță pentru Start-up Nation 2020

Cheltuieli eligibile

➤ Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale; Telefoanele mobile și tabletele nu se pot deconta din proiect.
➤ Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aibă destinație locativă, la momentul achiziției, achiziția se va realiza pe baza unei evaluări ANEVAR;
➤ Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, etc cu excepția vehiculelor simbol G.
Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36.000 lei cu TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar. Excepție fac activitățile de rent-a-car, scoli de șoferi, taxi unde nu exista limitări;
➤ Achiziționarea de mobilier, aparatura birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
➤ Achiziționarea echipamente  specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
➤ Achiziționarea de echipament de încălzire sau climatizare aferente spațiului de desfășurare a activității de comerț, producție sau servicii;
➤ Site de prezentare ( inclusiv domeniu) și promovare online în limita maxima a 4000 lei cu TVA;
➤ Software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicita finanțare inclusiv licențe și software pentru comerțul on-line în limita a 60000 lei; Software pentru comerțul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare. Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei
➤ Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize , etichetare ecologica;
➤ Salarii și chirie pentru perioada de implementare a proiectului (maxim 12 luni).
➤ Utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate;
*Valoarea salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile menționate în planul de afaceri. Decontarea se face în tranșa a doua în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea numărului și tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;
➤ TVA nedeductibil pentru firmele neplătitoare de TVA conform Codului Fiscal;
➤ Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri ( 8000 lei);
➤ Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociat/administrator în limita a maxim 1000 lei cu TVA;
➤ Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri.
➤ Două plăcuțe informative în valoare de maxim 500 lei

Realizarea achizițiilor:

➤ Decontarea se realizează pe bază de: cerere de rambursare  sau cerere de plată
➤ Decontarea poate fi realizată astfel:
1. avans maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate, avansul poate fi folosit doar pentru echipamente;
2. cerere plată și/sau rambursare;
➤ Nu se pot deconta echipamente nelivrate sau servicii neprestate sau prestate parțial;
➤ Beneficiarul poate solicita un credit punte de la băncile partenere (BCR, CEC sau Banca Transilvania)pentru implementarea proiectului;
➤ În anul în care accesați finanțarea nu puteți livra bunuri sau presta servicii  pentru alte firme ce le achită din ajutoare financiare nerambursabile;

Metoda Cererii de Plată
➤ Se achiziționează echipamentele și serviciile de la furnizori cu termen de plata;
➤ Echipamentele sunt livrate la locul de implementare a proiectului și sunt puse în funcțiune;
➤ Se depunere documentație pentru decont la AIMMAIPE ;
➤ AIMMAIPE va verifica documentația de decont și va notifica banca pentru a realiza certificarea cheltuielilor;
➤ Banca partenera va face plata către furnizori în 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale.
Metoda Cererii de Rambursare
➤ Se achiziționează echipamentele și serviciile de la furnizori, plata se realizează din surse proprii sau dintr-un credit punte;
➤ Echipamentele sunt livrate la locul de implementare a proiectului și sunt puse în funcțiune;
➤ Se depunere documentație pentru decont la AIMMAIPE ;
➤ AIMMAIPE va verifica documentația de decont și va notifica banca pentru a realiza certificarea cheltuielilor;
➤ Banca partenera va rambursa valoarea cheltuielilor eligibile în 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale.

Evaluarea proiectelor și Graficul de implementare

1.Depunerea proiectelor se va realiza online timp de 30 zile după deschiderea aplicației;

2.Evaluarea proiectelor se va face în două etape astfel:
Etapa 1 de evaluare: pe baza punctajului obținut conform grilei de selecție
În 5 zile după închiderea aplicației online de depunere a planurilor de afaceri se va publica lista cu proiectele în ordine descrescătoare conform punctajului obținut și a criteriilor de departajare din grila de evaluarea prezentată mai sus. Dacă proiectul dumneavoastră se află în primele 10.000-11.000 de proiecte va trece în etapa următoare de evaluare.
În această etapă evaluarea este realizată automat de către calculator în funcție de criteriile îndeplinite de proiectul dumneavoastră din grila de evaluare.
Etapa II de evaluare: verificarea  planurilor de afaceri 
În această etapă primele 10.000-11.000 de planuri de afaceri rezultate după etapa 1 vor fi  evaluate de reprezentanții finanțatorului iar beneficiarii vor primi Scrisoare de acceptare la finanțare sau Scrisoare de înştiinţare a respingerii proiectului.

3. Perioada de implementare este de maxim 12 luni după semnarea acordului de finanțare.

Servicii consultanță Start up Nation

✓ Evaluarea eligibilității proiectului – gratuit
✓ Realizarea planului de afaceri și a documentației necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Realizarea proiecțiilor financiare;
✓ Realizăm Gratuit modificarea proiectului dacă se modifică normele de accesare pentru Start-up Nation;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru cererile de clarificare;
✓ Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
✓ Consultanță pentru implementarea proiectului;

Comisionul pentru serviciile de consultanță este de 8.000 lei 10.000lei  și se achită astfel:

Tranșa I: la semnarea contractului de consultanță 2.500 lei  3.500lei
Tranșa II: în 15 zile de la data la care proiectul este desemnat câștigător 2.000 lei  2.500lei
Tranșa III: la primirea finanțării: la prima cerere de decont sau obținerea creditului punte 3.500 lei  4.000lei

*Comisioane valabile pe perioadă limitată

Solicită consultanță pentru Start-up Nation 2020

Articole recomandate despre Start-up Nation

Consultanță pentru accesarea finanțării prin Start-up Nation

Nume și Prenume*:
E-mail*:
Telefon*:
Doresc să accesez finanțarea de 200.000 lei pentru*:
Programare IT (CAEN 6201)
Producție
Industrii Creative
Servicii
Comerț și Alte activități
Cunoașteți codul CAEN pe care veți aplica?
Județul în care se va implementa proiectul*
Status firmă*

Informații despre proiect:

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cu Politica de Confidențialitate a site-ului*

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii


Download documente utile:

Hotărârea nr. 784/2018 (link extern)
Hotararea de Guvern nr. 799/2014 (link extern)
Hotararea de Guvern nr. 2139/2004 (link extern)
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 (link extern)
Hotararea de Guven nr. 93/2016 (link extern)

425 COMENTARII

 1. Buna seara,
  Va rog sa imi spuneti daca prin programul start up … achizitionarea unei hale din structura metalica cu inchideri.de tip.sandwich este eligibila si in ce valoare? Sau daca numai imchiderile panou de tip sandwitch ar putea fii eligibile.

  Va multumesc,

 2. Buna ziua!
  As dorii sa infințez un loc de joacă pentru aniversari copii,activitati recreative.
  COD CAEN 9329-alte activitati recreative și distractive.

  • Activitatea propusă este eligibilă pentru programul Start UP Nation. În sesiunile din anii trecuți am obținut finanțarea pentru acest tip de activitate pentru clienții noștri.

  • Construcțiile nu sunt eligibile în programul Start Up Nation. În acest moment nu există un program de finanțare pentru deschiderea unui pensiuni.

 3. Buna ziua. O firma de consultanta financiara (CAEN 6619 si 7022) poate accesa fonduri nerambursabile startup nation 2020 pentru propria functionare (aparatura IT, mijloace auto, birotica) – dosar depus in nume propriu, in conditiile când firma respectiva presteaza si servicii de intocmire dosare si accesare fonduri startup nation 2020 pentru alte SRL-uri?

  • Ambele activități propuse sunt eligibile pentru programul Start Up Nation și fac parte din sectorul Industriilor Creative.
   Pentru ambele activități am obținut finanțare în anii trecuți pentru clienții noștri.

 4. Buna seara!
  In Bucuresti cu acest program Start-up Nation a fost obtinuta vreo finatare?
  Sunt interesat pentru comert cu amanutul / ridicata pentru piese si accesorii auto.
  Va multumesc anticipat!

  • În 2017 firmele ce au avut sediul social sau punctul de lucru în București au obținut finanțarea.
   În 2018 firmele cu sediul social sau punctul de lucru în București nu au obținut finanțare deoarece au fost depunctate cu 15 puncte față de firmele din provincie.
   Pentru activități de comerț nu s-a obținut finanțare în 2017 sau 2018, sectorul comerțului este cel mai slab punctat în grila de evaluare Start UP Nation.

 5. Buna seara ! In domeniul muzical , achizitionarea de echipamente specifice( boxe, mixere ,sisteme de iluminare etc .) este eligibila pentru programul de finantare nerambursabila ? Multumesc anticipat !

  • Activitatea este eligibilă și face parte din sectorul producției. În anii trecuți am obținut pentru clienții noștri finanțare pentru această activitate.

 6. Prin Start-up Nation se pot accesa fonduri pentru infiintare salon remodelare corporala, cu achiztionare aparatura in acest scop (aparat vacuum, electrostimulare etc) in jud Alba? Banuiesc ca pentru teren sintetic de tenis si balon presostatic, tot in jud Alba, nu se pot accesa fonduri prin Start-up Nation, nu?

 7. Buna ziua as putea sa option fonduri petru a infiinta o firmă de transport. Mărfuri cu auto utilitare până an 3.5 tone.

  • Activitatea propusă nu poate fi finanțată prin acest program.
   Codul CAEN 4941- Transporturi rutiere de mărfuri nu este eligibil pentru programul Start Up Nation.

 8. Vreau să mă întorc în România și să deschid o afacere in domeniul, servicii cod 4120, pentru inceput cu 3 angajati .înființare srl si web site al societătii. Locație rurală , județul Neamt
  … Vreau sa construiesc sediul societății în așa fel ca potențialii clienți să îl aibă că și exemplu, apărătură habitat : ventilație ,climatizare, și cat mai independentă de consumul de energie.(cat mai aproape de o Construcție pasivă)

  • Activitatea este eligibilă pentru programul Start Up Nation. În funcție de condițiile de accesare a finanțării din 2020 ce vor fi publicate în perioada următoare vă putem preciza ce șanse are ideea dumneavoastră de a obține finanțarea.
   În 2017 și 2018 am obținut pentru clienții noștri finanțarea pentru codul CAEN 4120.

 9. Buna ziua si La multi ani!
  Va rog sa imi spuneti daca ar avea sanse de finanțare o spălătorie auto Self Service si o curatatorie profesionala, deschise in mediul rural, jud. Galati.

  Multumesc!
  Marcel G.

  • Activitățile propuse de dumneavoastră fac parte din domeniul serviciilor, în 2017 și 2018 s-a obținut finanțare pentru aceste activități. După ce va fi publicată procedura de accesare pentru sesiunea din 2020 vă putem calcul punctajul pe care îl obține ideea dumneavoastră de afacere.

 10. Buna ziua! Pentru înființarea unui cabinet de kinetoterapie…este necesara ” prezenta” a unui medic? Sunt kinetoterapeut și pacienții vin cu diagnosticul deja stabilit de către un medic… Dc trebuie sa facă parte din conducerea cabinetului, un astfel de “individ”? 😁

  • Locurile de muncă trebuie menținute 2 ani după perioada de implementare. Perioada de implementare se termină după ce primiți banii pentru ultima cerere de decont depusă.

 11. Buna ziua,
  as dori sa aflu daca prin intermediul acestui program se pot finanta servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice

 12. Buná ziua,
  As dori sá deschid o agentie de modelling ín judetul Suceava, eventual se poate lua ín calcul o firmá de casting, cu angajarea a 2 persoane cu jumátate de normá. Existá finantare cu fonduri nerambursabile pentru o astfel de afacere ? Má intereseazá dacá activitatea este eligibilá si ín ce domeniu se íncadreazá. Multumesc anticipat.

  • Pentru a avea șanse de a obține finanțarea prin programul Start-up Nation trebuie să creați minim două locuri de muncă full-time și să achiziționați echipamente tehnologice de minim 60% din valoarea finanțării

  • As dori sa deschid un atelier de tâmplarie pentru producerea mobilierului din lemn si alte obiecte
   Se incadreaza in acest program?

 13. Buna ziua.
  As dori sa deschid o firma in domeniul prestări servicii in jud.Ilfov, voi angaja 3 persoane, una cele 3 a terminat recent facultatea.
  Credeti ca am sansa sa obtin finanțarea, având în vedere județul Ilfov?
  Multumesc!

  • Trebuie să așteptați noua grilă de evaluarea pentru a vedea dacă se elimină depunctarea de 15 puncte pentru firmele din jud. Ilfov. Dacă firmele din județul Ilfov nu vor mai fi depunctate aveți șanse de a obține finanțarea.

 14. Bună seara !
  Aș dori să înființez o firmă de croitorie Cod CAEN 1413 in Judetul Cluj, mediul rural cu 4 angajati la inceput. Este vreo sansa pentru a obtine un puctaj maxim pentru anul 2020 ?

  Va mulțumesc frumos!

  • Activitatea este eligibilă pentru finanțare, dar pentru a avea șanse de a obține finanțarea trebuie ca în noua grila jud. Cluj să nu mai fie depunctat cu 15 punte față de celelalte județe. Noua grilă de evaluare pentru Start-up Nation 2019 va apărea într-o săptămână.

 15. Buna ziua. Imi puteti spune, va rog, daca se pot accesa fonduri pentru creare si inchiriere decoratiuni evenimente (panouri florale, decor mese, photo-corner, papetarie personalizata etc.) si la ce cod CAEN s-ar incadra? Multumesc!

 16. Buna seara. Avem o Asociatie, un Camin de batrani in jud. Mures. Cod Caen 8730. Este eligibila ca si finantare? Daca da sunt interesat.

  • Pentru a putea accesa finanțarea prin Start-up Nation trebuie să aveți un SRL sau SRL-D înființat după 30.01.2017
   Codul CAEN 8730 este eligibil pentru finanțare dar sunt șanse mici de a obține finanțarea deoarece pentru acest domeniu de activitate este greu de achiziționat echipamente tehnologice de peste 60% din valoarea finanțării

 17. Sunt din Drobeta Turnu Severin as dori sa deschid o spalatorie auto mobila pe abur si sa angajez doua persoane ,credeti ca sunt eligibil si daca da in ce conditi ma puteti ajuta sa dechid aceasta firma si sa obtin finantarea

  • Activitatea propusă este eligibilă pentru Start-up Nation.
   Vă putem oferi servicii complete pentru accesare finanțării:
   Înființare firma (prin partener) dacă aveți nevoie
   Realizare plan de afaceri
   Depunere plan de afaceri
   Consultanță pentru implementarea planului de afaceri
   Pentru mai multe detalii ne puteți contacta pe e-mail: contact@moradoconsulting.ro sau telefonic 0772 075 694

 18. Buna ziua!
  As dori sa infiintez o firmă de taxi in Brăila, cod CAEN 4932.
  Ar fi eligibila pentru finanțare?
  Dacă DA, as putea sa achizitionez un autoturism cu care sa-mi desfășor activitatea?
  Va multumesc!

  • Activitatea este eligibilă în cadrul programului Start-up Nation dar sunt șanse mici de a obține finanțarea deoarece nu puteți obține punctajul maxim datorită faptului că autoturismele nu sunt considerate echipamente tehnologice și nu o să puteți puncta la criteriul echipamente tehnologice cel puțin 60% din valoarea proiectului.

 19. Buna ziua,as dori o informatie despre accesarea fondurilor, am deschis decurand(aprox. o saptamana)o firma de transport marfa cu codul CAEN 4941 si urmeaza sa mai adaug pe firma si codul CAEN 5229,ce sanse sau posibilitati as avea pt a accesa fonduri pe unul din codurile CAEN si ce cerinte se cer?Ii obligatoriu sa am angajati?

 20. buna ziua, anul acesta, in ianuarie mai precis,am deschis o firma de constructii cod caen 4120, am angajat incepand cu data de 01.04.2019 2persoane urmand sa mai angajz inca 2 persoane pana la sfarsitul lunii sa vrea sa stiu daca sunt eligibil pentru finantare pentru a putea achizitiona diferite scule electrice destul de costisitoare si o autoutilitara ?

 21. Buna seara. Pentru un atelier de productie (prelucrari mecanice) in judetul HD, zona rurala, se poate accesa vreun proiect in 2019? Mentionez ca am doar terenul si experienta in domeniu:) in momentul de fata. As fii interesat sa achizitionez prin fonduri echipamente CNC de frezare si strunjire, respectiv sculele si dispozitivele de masura si control necesare. Astept cu interes feedback-ul dumneavoastra. Multumesc!

 22. Buna seara. Ca si parere personala, care credeti ca este ultimul punctaj si cu ce nr de angajati se va intra la finantare? Multumesc

 23. A-si avea si eu o intrebare baiatul meu ar vrea să deschidă un service auto în Peris jud mures ce șanse ar avea la această finantare?este nevoie de un srl sau pe parcurs?

  • Activitatea este eligibilă se poate obține finanțarea.
   Pentru a aplica la programul Start-up Nation firma trebuie să fie înființată la depunerea proiectului.

 24. Buna ziua!
  Pentru înființarea unei spălătorii auto, in zona Sucevei, mediu rural, as putea accesa aceste fonduri?
  Se poate achizitiona construcția, respectiv o hală metalica plus manopera pentru instalare prin aceste fonduri?

  Va mulțumesc!

 25. Buna seara,

  Vreau sa deschid o fabrica de detergenti lichizi, in judetul Brasov, mediul rural. Dispun de intreaga linie de utilaje+retete+masina transport. Locuri de munca create – intre 2 si 4.

  Ma intereseaza finantare pentru achizitia de teren+utilitati. Ce sanse sunt cu start up nation?

  Multumesc

 26. Buna seara! Pt a deschide un laborator de prajituri in zona rurala jud Hunedoara ca un angajat….sunt sanse pt finantare?multumesc

 27. Buna ziua, Se poate obtine finantare pentru servicii foto-video, inchirieri de cabine si oglinzi foto magice, decoruri pentru nunti si botezuri, etc? Ce procentaj ar putea sa obtina? Multumesc

  • Activitatea este eligibilă. Punctajul ce poate fi obținut este influențat de mai mulți factori printre care cel mai important este județul în care se află sediului social și a punctului de lucru. Pentru a discuta aplicat despre ideea de afacere vă rog să ne contactați telefonic 0772 075 694

 28. Buna ziua, Doresc sa infiintez o societate comerciala ce va avea ca activitate prestari servicii foto – video, inchirieri de cabine si oglinzi foto magice, etc tot ce tine de acest domeniu. Credeti ca sunt sanse de a obtine finanțare?

 29. Buna ziua!pentru deschiderea unei pizzerii cu livrare la domiciliu in mediu rural în județul Buzău,se poate obține finanțare!multumesc

 30. Pt un cod caen 9601 curatatorie, în judetul Maramureș , 4 angajați, ar fi prima afacere pt noi, am obține punctaj maxim? Va mulțumesc frumos!

  • Pentru activitatea propusă puteți obține punctajul maxim de 100 puncte cu șanse mari de a obține finanțarea. Pentru a discuta aplicat despre ideea dumneavoastră de afacere vă rog să ne contactați telefonic 0772 075 694

 31. Buna ziua
  1. Care a fost ultimul punctaj care s-a aprobat la ultimul startup nation?
  2. daca proiectul include un website trebuie sa afisez obligatoriu pe site ca a fost finantat prin start-up nation?
  3. Cat timp trebuie obligatoriu sa tin cei doi angajati?

  • 1. În 2017 ultimele proiecte aprobate au avut 90 puncte și minim 3 angajați, este de menționat că pentru Start-up Nation 2018 grila de evaluare a fost schimbată.
   2. Nu aveți această obligație
   3. Locurile de muncă asumate în proiect trebuie mențiune 2 ani după perioada de implementare a proiectului. Perioada de implementare a proiectului se termină după ce primiți ultima tranșă din finanțare

 32. Buna ziua, am si eu cateva intrebari:
  Doresc sa infiintez o firma care sa ofere servicii de prelucrare a lemnului, si a altor materiale cu o masina CNC in 5 axe. De asemenea se pot realiza si obiecte de lemn unicat sau la comanda.
  La ce cod CAEN m-as incadra ?
  Finantarea se poate da si pentru echipamente second-hand ? O masina CNC noua depaseste cu mult finantarea acordata.
  Achizitionarea echipamentelor trebuie facuta doar de la firme din tara sau se poate face si din Uniunea Europeana sau alte tari ?
  In cazul in care firma nu merge si da faliment din varii motive mai repede de doi ani, ce se intampla ?
  Multumesc.

 33. Buna ziua! As dori sa demarez o afacere in domeniul serviciilor IT. Anume, as dori sa deschid un atelier de reparatii laptopuri, tablete, impreimante, la nivel foarte avansat de microelectronica, reparatii pe placa de baza. Desigur, intentionez si oferirea altor servicii de servisare similare dar in principal pt acest cod caen as dori sa aplic. Toate acestea impreuna cu un serviciu de oferire si a unor componente sh din dezmembrarea unor echipamente, preluare de la domiciliul clientului a produsului, etc.
  Ce sanse sunt pt a obtine finantare?

  • Pentru un serice reparații echipamente IT puteți obține finanțarea. Pentru a discuta mai multe detalii despre ideea de afaceri vă rog să ne contactați telefonic 0772 075 694

 34. Se poate achizitiona un spatiu la pretul stabilit de catre un evaluator, acreditat conform legii, de la o ruda de grad I, sau inclusiv de la asociatul firmei?

 35. Vreau sa deschid o firmă de catering!
  1.pot accesa fonduri?
  2.cand imi fac srl trec mai multe coduri Caen sau doar unul?

  • 1. Se poate accesa finanțarea pentru această activitate
   2. Finanțarea se accesează pentru un singur cod CAEN, dar firma poate să activeze pe mai multe docuri CAEN

 36. PENTRU cod CAEN – Alte activitati referitoare la sanatatea umana 8690 – pot infiinta in Sibiu, un SRL activitate de masaj terapeutic, recuperare si tratamete ambulatorii . Achizitionare unei autosalvari echipate adecvat_?

 37. Buna ziua. Prin acest program pot realiza productie sucuri naturale si productie dulceturi si gemuri, ele fiind doua coduri CAEN diferite. utilajele in proportie de 80% fiind cam eceleasi ?

  • Ambele activități sunt eligibile pentru finanțare dar programul se poate accesa doar pentru un singur cod CAEN în consecință trebuie să alegeți o singură activitate.

 38. Buna seara , pe codul CAEN 5030 pot achizitiona o ambarcatiune de transport pasageri pe cai navigabile interionare

 39. Bună ziua, 

  Suntem producători de electronica pentru automatizări echipamente spălătorii auto Self Service, în acest moment în piață existand o mare cerere pentru aceste automatizari.
  Exista șanse sa ne incadram pentru aceste fonduri?
  Multumesc

 40. buna ziua
  sunt din maramures . am un pfa domeniu de activitate principal este confectionarea de usi metalice -productie . dar nu am activat cu ea. este din 2015 deschisa . sediul social este in mediul rural dar aici nu am posibilitate de a gasi un spatiu pt al inchiria. numai sa ma mut intr-un oras apropiat. ce sanse sunt sa pot castiga?

  • Pentru a accesa finanțarea trebuie să înființați un SRL. Pentru a discuta mai multe detalii despre proiect vă rog să ne contactați telefonic 0772 075 694

 41. buna seara, daca depun dosarul , punctajul va fi ok , cu 3 angajati si obtin finantarea , se poate lucra si in alta tara din comunitatea europeana sau doar strict in Romania ?

  • Firma trebuie să aibă un punct de lucru ce va fi și locul de implementare al proiectului unde sunt instalate echipamentele. Firma poate presta servicii sau livra produsele atât în țară cât și în străinătate.

 42. Buna ziua!Pentru productie fructe si.legume uscate ce sanse as avea pentru accesare fonduri pentru achizitionarea echipamentelor? Mentionez ca detin spatiu in chirie.Multumesc

  • Activitatea propusă are șanse mari de a obține finanțarea vă rog să ne contactați telefonic 0772 075 694 pentru a discuta mai multe detalii despre ideea dumneavoastră de afacere

 43. Buna ziua! As vrea sa deschid o a afacere de la zero in care sa construiesc mobilier, din care peste 60% din suma de bani ar fi pentru achizitionare aparatelor de prelucrare a lemnului, 30% din bani pentru achizitionarea halei de lucru, iar restul de 10% pentru utilitati. Un nr. de angajti de peste 2, printre care pot fi si someri. Afacerea vreau sa o deschid in Maramures(rural), acum as vrea sa stiu cate sanse are?

  • Activitatea este eligibilă pentru a obține finanțarea. Vă rog să ne contactați telefonic 0772 075 694 pentru a discuta aplica despre ideea dumneavoastră

  • Pentru activitatea propusă se poate obține punctajul maxim de 100 puncte. Vă rog să ne contactați telefonic pentru a discuta mai multe detalii despre proiectul dumneavoastră

  • Buna pentru infiintarea unei firme de transport marfuri se pot obtine fonduri…..firma ne fiind infiintata inca ,,,,in mediul rural si cu locuri de munca disponibile minim 3 la inceput

  • Numărul de locuri de muncă asumate în cadrul proiectului trebuie să reflecte necesitatea de resursă umană din afacere. Locurile de muncă asumate trebuie menținute 2 ani după implementarea proiectului.

 44. Buna ziua! As vrea sa deschid in interiorul unui mall, in judetul Timis, un loc unde pot vinde preparate cu porumb, avand si un numar de 4 angajati.
  As putea obtine finantarea?

 45. Buna ziua,

  Imi puteti spune va rog daca as putea obtine finantare pentru deschiderea unei gradinite private in Cluj? Multumesc anticipat pentru raspuns

  • Pentru această activitatea puteți obține finanțarea. Pentru a discuta aplicat pe ideea dumneavoastră de afacere vă rog să ne contactați telefonic 0772 075 694

  • Pentru că activitatea se va desfășura în București puteți obține maxim 85 de puncte din 100 posibile și șansele dumneavoastră sunt mai de a obține finanțarea.

  • Acest program nu finanțează activitatea propusă de dumneavoastră

 46. Buna ziua!
  Proiectul este eligibil pentru dezvoltarea unei clinici stomatologice (CAEN 8623) in cadrul unei cladiri deja existente care necesita renovare? Locatia se afla in mun.Tulcea.

  Multumesc!

  • Finanțare se poate accesa pentru deschiderea unui cabinet stomatologic. Amenajarea clădirii/spațiului nu este cheltuială eligibilă în proiect.

 47. Buna ziua, pentru cod CAEN 9601, Curatatorie ecologica pe model Lagoon sau chimica si spalare covoare se acorda finantare?

 48. Buna ziua ! Articolul este foarte explicit si uitil.
  Pentru un salon de frizerie – coafura in mediul rural, sunt sanse de reusita ?

  Multumesc!

  • Dacă activitatea Nu se desfășoară în jud. Ilfov sau jud. Cluj și puteți crea minim 3 locuri de muncă aveți șanse de a obține finanțarea

 49. Buna ziua,
  Daca nu detin pana in prezent o firma si vreau sa deschid luna aceasta, avand obiectul de activitate productia de mobilier. Detin hala de productie in incinta casei, si am nevoie de acesare fonduri pentru utilaje.
  Exista vreo sansa sa mai pot obtine ?
  Multumesc!

  • Puteți accesa finanțarea pentru activitatea propusă și aveți șanse de câștig

 50. Buna ziua!
  Achizitia unei constructii usoare ( structura metalica inchisa cu panou sandwich) pe care sa o montez pe o fundatie pe care o detin poate fi considerata cheltuiala eligibila cu spatiul ( in ideea ca in acel spatiu se vor produce bunuri conform codului caen). Va multumesc!

 51. Buna ziua. Creearea unui centru de fitness (Cod CAEN 9313) in judetul Cluj, ar avea sansa la realizare? cu 2 angajati absolventi dupa 2012. Multumesc

  • Pentru că activitatea se va desfășura în jud. Cluj șansele sunt foarte mici de a obține finanțarea

  • Activitatea propusă este unde de Rent a Car și nu se pot obține 100 puncte deoarece nu se pot achiziționa echipamente tehnologice peste 60% din valoarea finanțării deoarece autoturismele nu sunt echipamente tehnologice.

 52. Buna seara, am o firma de constructii in constanta, sunt eligibil pt program ? Achizitii scule, masini tencuit, utilaje turnat sapa, pompe zugravit ..etc..
  Si inca o intrebare va rog, ce sanse credeti ca sunt pt achizitia unei linii procesare a cartofilor ( productie cartofi congelati) in cadrul altei firme, daca ati mai avut proiecte asemanatoare. Multumesc

  • 1. Puteți accesa finanțarea pentru o firmă de construcții din Constanța
   2. Se poate obține finanțarea pentru o linie de procesare a legumelor

 53. Buna seara.Pentru realizarea unei statii E-charge (incarcare auto) in focsani Jud.Vrancea se poate obtine finantarea?
  Dar pentru un loc de joaca?
  Ce șanse am sa ma încadrez in timp ținând cont ca astăzi s a deschis start Up -ul și se Închide in 30 de zile?
  Multumesc

  • Pentru un loc de joacă puteți obține finanțare, avem experiență din anii trecuți pe acest domeniu.
   Noi vă putem ajuta cu realizarea proiectului și depunerea acestuia până la sfârșitul perioadei de depunere.

 54. BUNA ZIUA .PENTRU O FABRICA DE PROCESARE SI AMBALARE A LAPTELUI IN MEDIUL RURAL,CE SANSE CREDETI CA AM…DAR PENTRU O LINIE DE BRICHETARE A DESEURILOR AGRICOLE ..MULTUMESC

  • Prin Start-up Nation puteți dota cu echipamente un cabinet stomatologic

 55. Buna ziua,as dori sa deschid o spalatorie curatorie automatizata a covoarelor,si o curatatorie dezinfectare a pernelor si pilotelor,va multumesc anticipat

  • Activitățile propuse sunt eligibile pentru a fi finanțate prin Start-up Nation 2018-2019

 56. Buna ziua,
  Care sunt șansele de finanțare pentru un cabinet medical de diabet, nutritie sau de medicina muncii?
  Va multumesc

  • Activitatea propusă este eligibilă pentru finanțate se încadrează în domeniul serviciilor

 57. Buna ziua,
  Pentru un proiect in deschiderea unui magazin de echipamente It&C si comercializarea acestora in colaborare cu un furnizor de servicii de telecomunicatii?

  • Pentru activități de comerț sunt șanse foarte mici de a obține finanțare

 58. Buna seara,Mai am niste intrebari pt servicii foto – video nu am firma trebue sa înființeze firma inainte de a depune proiectul Apartura pe care urmeaza so achizitionez va trimit ofertele pe care le cer eu de la furnizori sau va ocupați dumneavoastra Suma pe fiecare aparat in parte trebue sa fie ca cea din proiect sau sau cumulate sa nu depășească suma aprobată in proiect Pe ce cod CAEN trebue sa fie societatea ?, foto are un cod iar video alt cod o ultima intrebare pot deschide SRl daca nu am nimic la mana ca videograf sau fotograf profesionist va multumesc .

  • 1. Da, la Start-up Nation se poate aplica doar cu o firmă înființată (SRL, SRL-D)
   2. Bugetul depus cu planul de afaceri și aprobat trebuie respectat
   3. Cod CAEN pentru activități foto-video la evenimente: 7420-Activitati fotografice
   4. Pentru a înființa un SRL cu codul CAEN 7420 nu sunt necesare studii în domeniul în care va activa firma

 59. Buna seara.Achizitionarea de incubatore oua pasari si producerea de pui precum si achizitionarea de echipamente pentru cresterea puilor ar fi eligibile prin programul Start-up Nation.Va multumesc!

 60. buna ziua as dori sa stiu daca pot obtine finantare pentru infiintarea unei societati de constructii (prestari servicii).tin sa mentionez ca momentan sunt actionar la o astfel de societate dar la care nu sunt si nu au fost probleme financiare(datorii insolventa).activitatea se desfasoara in jud.vrancea

  • Dacă acționarul/acționarii din firma ce intenționează să acceseze Start-up Nation mai sunt acționari/asociați la altă firmă cu același cod CAEN autorizat nu mai pot accesa finanțare.

 61. Buna seara.Sediul societatii este in Gl.Cod Caen 5610-Restaurante.In afara proiectului Start-Up, un punct de lucru urmeaza sa fie deschis anul acesta,avem deja 2 angajati si vrem sa accesam Start Up Nation ptr deschiderea altor 3 puncte de lucru in alte 3 orase. Suntem eligibili ptr mai multe locatii ?

  • Investiția ce se va finanța din program trebuie să se realizeze la un singur punct de lucru.

 62. Buna seara, Pentru Servicii foto-video in judetul Botosani sunt fonduri pentru 2018
  In vederea infiintarii firmei in acest sens
  Va multumesc!

  • Pentru activități foto-video puteți accesa finanțare prin programul Start up Nation și puteți obține punctajul maxim de 100 puncte. Dacă doriți să vă ajutăm cu realizarea proiectului ne puteți contact pe e-mail: contact@moradoconsulting.ro sau telefonic 0772 075 694

  • Puteți schimba locația de implementare a proiectului dar trebuie respectată tipul de localitate/județ pentru care s-a optat și s-a obținut punctaj, respectiv dacă ați obținut punctaj pentru că activitatea se desfășoară într-un județ cu numărul de IMM-uri la nivel județean/100 locuitori < 4 nu puteți muta activitatea în București, jud. Ilfov sau jud. Cluj.

 63. Buna ziua , as putea primi finanțare pentru a deschide o ferma de creștere a vițeilor (as putea primi bani pentru achiziționarea acestora?, cod 4623),ce șansa as avea ?

  • Activitatea propusă nu poate fi finanțată prin programul Start Up Nation

 64. Buna ziua eu as dori sa sa imi cumpăr echipamente pentru laborator prajituri dar inca nu am.srl oare ma.incadrez sai imi deschis si srl si sa fac cererea.Ati mai avut proiecte in acest domeniu?Sunt la inceput de drum de ce am nevoie.

  • Aveți timp să accesați finanțare, perioada de depunere a planurilor de afaceri este de 30 zile lucrătoare iar data de deschiderea a aplicației nu a fost publicată până în acest moment.
   Am avut anul trecut proiecte pe cofetării depuse, câștigate și implementate.

  • Da, se poate deoarece activitățile se desfășoară pe același cod CAEN

 65. Buna ziua, daca sediul social e in Prahova unde nu am activitate fiindca serviciile le prestez la sediul clientului care se poate afla oriunde un tara (Constanta, Brasov, dar si Buc sau Ilfov), se considera locatia implementarii intr o zona cu densitatea sub 4? Multumesc

  • Locația implementării proiectului va fi trecută în planul de afaceri. La locația implementării proiectului trebuie să se afle echipamentele atâta timp cât ele nu sunt folosite la terți.
   Concret pentru situația dumneavoastră:
   Puteți avea locul de implementare a proiectului în jud. Prahova (puteți obține punctajul maxim de 100 puncte), activitatea firmei se poate desfășura la terți în orice județ, dar la certificarea cheltuielilor, controale echipamentele trebuie să fie la locul de implementare al proiectului din jud. Prahova.

  • Noi prestam servicii IT la sediul clientului. Echipamentele sunt laptopurile consultantilor care sunt mereu la ei. Nu va fi nimic la sediul social. Cum sa procedam?

  • Firma va trebui să aibă și un punct de lucru ce va fi locul implementării proiectului unde echipamentele vor fi certificate și se vor realiza controalele din parte finanțatorului

 66. Buna .
  Actul constitutiv o sa-l obtin miercuri si AM DECIS accesarea unui proiect cu ajutorul unui consultant – care ar putea fi al firmei dv.
  As dori sa reusiti sa ma contactati telefonic, eventual , in prealabil , daca aveti posibilitatea de a- mi propune o formula de contract si documentatia care veti considera – utila – iar telefonic – macar 5 minute pentru unele chestiuni legate de perspectiva ….
  Cu respecte si aprecieri – M. Suciu

 67. Buna seara!
  Credeti ca in banii astia se pot incadra toate cheltuielile aferente punerii in functiune a unui service auto? {Chirie pe o perioada+depozit, equipamente,(elevatoare,scule..etc), autorizatii pt.inceperea activitatii, salarii 2-3 persoane pe o perioada pana incepe sa functioneze afacerea, amenajare spatiu cu decantoare, instalatii..etc }..se pot incadra toate acestea la cheltuieli elegibile?
  Multumesc

  • Din finanțarea prin Programul Start-up Nation puteți deconta:
   Echipamentele pentru service (echipamentele trebuie să fie peste 60% din valoarea finanțării)
   Salariile și chiria punctului de lucru
   Instalații de încălzire și climatizare

   Următoarele cheltuieli nu pot fi deconta din finanțate
   Costurile cu obținerea autorizațiilor
   Amenajarea spațiului
   Consumabile

  • Da, pentru a aplica la Start-up Nation trebuie să aveți un SRL înființat

  • Activitatea propusă se poate desfășura pe cod CAEN de comerț cu șanse foarte mici de a obține finanțarea

  • Pentru un cămin de bătrâni este este greu de obținut punctajul de la criteriul echipamente tehnologice și software peste 60% din finanțare. Mobilierul nu este echipament tehnologic.
   Costrucțiile și amenajarea spațiului nu sunt cheltuieli eligibile în Start-up Nation

  • Buna ziua,vreau sa deschid o moara de facut faina, uruiala ce sanse am sa se aprobe?vreau sa stiu cat profit trebuue sa ai,cati angajati si de ex daca nu esti pe profit fro 3,4 luni si nu poti plati la fisc angajatilor ce ai de platit ce se poate intampla???

  • Pentru codul CAEN 1812 puteți obține punctajul maxim de 100 puncte. Am mai realizat proiecte pe acest cod CAEN și vă putem recomanda furnizori ce oferă echipamentele cu termen de plată. Pentru mai multe informații ne puteți contacta telefonic 0772 075 694 sau pe e-mail: contact@moradoconsulting.ro

  • Puteți obține punctajul maxim de 100 puncte pentru această activitate dacă sediul firmei și punctul de lucru al firmei nu este în București, Jud. Ilfov sau Jud. Cluj

 68. Salut! Vreau sa îmi deschid un cabinet de kinetoterapie in Târgoviște, care o sa includă și o secție de fizioterapie și alta de masaj! Vreau sa știu dacă pot sa folosesc mai mult de un Cod Caen și dacă codurile sunt diferite sau toate intra la domeniul sănătății? Sunt kinetoterapeut și toată investiția vreau sa fie in aparatura

  • Finanțare se accesează pentru un singur cod CAEN.
   Pe codul CAEN: 8690-Alte activitpți referitoare la sănătatea umană puteți realiza următoarele activități: activităţi ale infirmierelor, moaşelor,fizioterapeuţilor sau a altor paramedici în domeniul optometriei, hidroterapiei, masajului medical, ergoterapiei, logopediei, homeopatiei, chiropracticii, acupuncturii etc

 69. Atunci va rog sa ma invatati sau sa imi explicati cum e posibil cu 80.000 de lei, cei 40% ramasi, sa achit consultanta, sa iau o autoutilitara necesara aprovizionarii cat si livrarii produselor finite, sa obtin un laptop si o imprimanta, ca sa nu mai zic de un kit fotovoltaic pentru a economisi energie, etc…?????Multumesc.

  • Pentru mai multe informații vă rog să ne contactați telefonic 0772 075 694 sau pe e-mail:contact@moradoconsulting.ro și discutăm aplicat pe proiectul dumneavoastră

 70. Bună dimineața! Pentru un proiect cu o sala de fitnes și îngrijire corporala – masaj, cosmetica, manichiura, se poate obține punctaj maxim. Mulțumesc anticipat!

  • Activitatea de fitness se realizează pe un cod CAEN iar activitatea de îngrijire corporală pe alt cod CAEN. Prin programul Start-up Nation puteți accesa finanțare pentru un singur cod CAEN.
   Pentru ambele activități propuse puteți obține punctajul maxim de 100 puncte dacă sediul social și punctul de lucru al firmei nu sunt în București, Jud. Ilfov sau jud. Cluj

 71. Buna ziua, daca vreau sa fac o croitorie in Prahova, am sanse sa achizitionez si o autoutilitara gen Citroen Jumper, deoarece am nevoie de transport aprovizionare si livrare marfa in conditiile in care 60% din bani merg pe echipamente, pentru a obtine punctajul maxim si nu stiu daca se incadreaza in cei 60%. Multumesc si astept raspuns.

  • Autoutilitara nu este echipamente tehnologic, valoare acesteia nu se pune la calculul procentului de 60% echipamente tehnologice și soft. Puteți achiziționa autoutilitara de diferența de 40% din proiect (maxim 80.000 lei) dacă este din categoria N1.

  • Activitatea este eligibila și puteți obține punctajul maxim de 100 puncte

 72. Pe cod 6810 se poate cumpara o garsoniera pe litoral in vederea inchirierii pentru turisti pe termen scurt sau lung? Sau poate pe alt cod?

  • Pentru activitatea propusă codul CAEN este 5510. Garsoniera/apartamentul nu sunt considerate echipamente tehnologice în consecință NU o să aveți cel puțin 60% echipamente tehnologice și software și veți pierde 10 puncte din cele 100 maxim posibile.

 73. Pe partea de productie..laborator de tehnica dentara in jud. Timis?? Ce punctaj se obtine? Si care e data limita a implementarii proiectului?

  • Pentru activitate propusă ce se va desfășura în jud. Timiș se poate obține punctajul maxim de 100 puncte

 74. Buna ziua ! As dori sa initiez o afacerii in domeniul exploatarii pietrei si ma intereseaza daca achizitia unui utilaj(buldoexcavator sau buldozer) este eligibila din fondurile start up +capital propriu si in ce conditii .
  Multumesc !

  • Activitate propusă este eligibilă pentru finanțare prin programul Start-up Nation. Se pot achiziționa echipamente precum buldoexcavator sau buldozer și sunt considerate echipamente tehnologice. Pentru mai multe detalii vă rog să ne contactați telefonic 0772 075 694 sau pe e-mail: contact@moradoconsulting.ro

 75. Doresc să deschid un service auto în Tecuci , menționez că nu am srl deschis . Ce șanse am să mi se aprobe proiectul? Se ia în considerare că sunt inginer mecanic in calcularea punctajului?

  • Pentru un service auto în Tecuci puteți obține punctajul maxim de 100 puncte. Pentru că aveți calificare în domeniu reprezintă un avantaj în planul de afaceri dar nu primiți puncte suplimentare pe grila de evaluare.

  • Pentru vulcanizare puteți obține punctajul maxim de 100 puncte dacă activitatea Nu se desfășoară în București, Jud. Ilfov sau jud.Cluj.

  • Puteți obține punctajul maxim de 100 puncte pentru activitatea propusă. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta telefonic 0772 075 694

 76. Ptr codul 5590, dotarea cu echipamente a bucatariei se incadreaza la echipamente tehnologice ? Ce punctaj se poate obtine ? Multumesc

 77. Bună seara. Pentru firma înființată noua , prelucrarea lemnului cod CAEN 1610 cu cheltuiala de 85% pentru utilaje și scule de mână, cu 2 angajați și într-o zona rurală, ce șanse am să obțin fonduri europene. Start-up. Menționez ca alți consultanți pentru a obține fonduri îmi spune ca trebuiesc minim 4 angajați, ceea ce nu îmi pot permite momentan.

  • Dacă activitatea nu se desfășoară în Jud. Ilfov, Jud Cluj sau București puteți obține punctajul maxim de 100 puncte.
   La punctaj egal primul criteriu de departajare este numărul de locuri de muncă nou creat dar în momentul de față nu vă poate garanta nimeni cu câte locuri de muncă nou create se va câștiga. Totul depinde de numărul de proiecte depuse la nivel național pentru cele 10000 de locuri finanțabile.

 78. Cum se decide locul unde poți să inchiriezi? Conform spuselor de mai sus: (Chirii pentru perioada de implementare a proiectului (maxim 12 luni). Spațiile pentru care se acordă chirie nu trebuie sa aibă destinație locativă.) Daca este așa o afacere că a mea pe fotografie este imposibil de găsit chirie.

  • Pentru a putea deconta cheltuielile cu chiria din finanțare trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
   1. Spațiul să nu fie închiriat de la rude de gradul II sau afini cu acționarul/acționarii firmei ce beneficiază de finanțare
   2. Spațiul să nu aibă destinație locativă. Acest aspect se dovedește cu un extras de carte funciară

   Dacă chiria nu se decontează din finanțare spațiul nu trebuie să îndeplinească condițiile prezentate mai sus.

 79. Buna ziua
  Pentru infiintarea unei gradinite, in mediul rural (banii sunt necesari pentru ridicarea constructiei, detin terenul), care ar fi sansele de obtinere a finatarii nerambursabile in cadrul programului Start Up Nation 2018?

  • Construcția nu este cheltuială eligibilă în programul Start-up Nation

 80. Buna ziua!
  Daca sediul social al firmei este in alt judet decat Cj/Buc, dar activitatea se desfasoara in Cj, am sanse de punctaj maxim? Multumesc

  • NU, Pentru a putea obține punctajul maxim de 100 puncte atât sediul social cât și punctul de lucru (locul de implementare a proiectului) trebuie să nu fie în Jud. Cluj, Jud. Ilfov sau București

  • Buna ziua,

   Au fost aprobate propunerile pentru schimbarea grilei de punctaj?

  • Până astăzi 05.11.2018 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României OUG de modificare a grilei de punctaj pentru Start-up Nation.

 81. Buna ziua.
  Societate pentru Inchirieri ATW si biciclete in zona defavorizată, renumita pentru concursuri cu specific, sub codul CAEN 7721, credeti ca pot obtine punctajul necesar?
  Multumesc

  • ATV-urile,bicicletele nu sunt echipamente tehnologice, în consecință nu puteți obține punctajul pentru criteriul Echipamente tehnologice peste 60% din planul de afaceri și șansele sunt mici de finanțare.

 82. “5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.” … asta inseamna ca teoretic pot anunta inceperea programului cu doar 5 zile inainte de deschiderea aplicatiei??
  daca doresc sa-mi fac un restaurant, trebuie sa aplic pe cod 5610-restaurante sau imi trebuie un cod de productie? (pt ca achizitionez echipamente ce produc mancare)

  • 1. Da, data de deschiderea aplicației online de depunerea a planurilor se va anunța cu 5 zile lucrătoare înainte.
   2. Pentru restaurant puteți aplica pe codul CAEN 5610-Restaurante și vă puteți achiziționa toate echipamentele din bucătărie

 83. Buna ziua! Firma cu sediul social in jud B Nasaud poate avea punct de lucru si activitate in jud Cluj ? pot incepe activitatea acolo cu utilajele ?Pot amenaja acolo atelierul?

  • Puteți desfășura activitatea în jud. Cluj dar sunteți depunctat cu 15 puncte pentru că activitatea se va desfășura într-o localitate dintr-un județ cu densitatea de IMM-uri/100 de locuitori mai mare de 4

 84. Buna ziua, sunt interesată sa înființez o creșă particulara prin programul Start-up , credeți ca ar fi șansa de a primi punctajul maxim pt o astfel de afacere? Mulțumesc

  • Dacă se achiziționează echipamente tehnologice de peste 60% din valoarea proiectului puteți obține punctajul maxim de 100 puncte

  • Pentru această activitate puteți primi punctajul maxim de 100 puncte.

 85. Buna ziua! Cand incepe programul si cum se va derula – vor fi cursuri de pregatire cu prezen te obligatorii ca la celelalte programe de finantare sau doar de depune proiectul online dupa ce se anunta inceperea concursului de proiecte?
  Va multumesc!

  • Pentru programul Start-up Nation nu se realizează cursuri de pregătire. Finanțarea proiectului se realizează în baza planului de afaceri depus online. În momentul de față nu este publicată data oficială de lansare a programului.

 86. Buna ziua!
  Care sunt sansele de obtinere a unei finantari pentru un birou de proiectare si consultanta, in domeniul electric, aferent codului caen 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea prin acest program?
  Astept cu interes raspunsul dumneavoastra!
  Multumesc!

  • Pentru codul CAEN 7112 puteți obține un punctaj maxim de 85 puncte dacă activitatea se desfășoară în București, Ilfov, Jud. Cluj sau punctajul maxim de 100 puncte dacă activitate se desfășoară în celelalte județe ale țării.
   Primul criteriu de departajare pentru punctaj egal este Numărul de locuri de muncă nou create

 87. Buna ziua, as vrea sa stiu daca
  Crearea de conditii artificiale în accesarea fondurilor acordate prin PNDR 2014 – 2020
  publicata de AFIR in ghidul de prevenire a neregulilor, e valabil si pentru Start up Nation.

  Multumesc!

  • Sau sa reformulez intrebarea, ne-ar interesa daca schimbarea sediului si cesiunea de parti facute acum inainte de publicarea in monitor a programului se considera conditii artificiale, in cazul programului Start up.
   Multumesc mult!

  • În normele pentru Start-up Nation 2018 nu sunt precizate astfel de restricții și nici nu sunt făcute recomandări în acest sens.

 88. Pentru firma cu Prelucrarea ceaiului si cafelei caen 1083 sau Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice 2042 (si vanzarea acestor produse) ce sanse sunt? sunt eligibile cheltuielile cu certificarea produselor?

  • Cele două coduri CAEN propuse se încadrează la producție în cadrul Programului Start-up Nation și aveți șanse mari de finanțare.

  • Multumesc! as reveni cu intrebarea daca sunt eligibile cheltuielile cu certificarea produselor (avize, notificari si certificate de calitate etc. a produselor)?

  • Sunt eligibile doar cheltuielile cu active necorporale referitoare la etichetare ecologica, francize.

 89. Buna ziua,
  As dori sa stiu pentru un atelier de creatie, unde se tin cursuri creative de pictura si gatit se pot obtine fonduri? As dori sa stiu daca nu am firma pot accesa programul star-up nation plus?

  • Pentru activitatea propusă puteți obține un punctaj maxim de 95 puncte din 100.
   Start-up Nation trebuie să înființați un SRL, nu se poate aplica pe persoană fizică.

 90. Buna ziua!

  M-ar interesa sansele pentru domeniul întreținerii spatiilor verzi si pornirii unei afaceri in domeniul fotografiei.

  Va multumesc anticipat pentru eventualele răspunsuri.

  • Pentru activitatea de întreținere spații verzi se poate obține un punctaj maxim de 90 puncte din 100 – Această activitate are șanse mici de finanțare
   Pentru activități foto-video se poate obține un punctaj maxim de 95 puncte din 100 – Această activitate are șanse de finanțare

  • Pentru un atelier de croitorie se poate obține punctajul maxim de 100 puncte și se poate achiziționa și soft.

 91. Buna ziua,
  Ce sanse sunt pentru a finanta un proiect cu 80 puncte?
  Mai mult, m-ar interesa daca, miniescavator-ul se afla in lista utilajelor ce se pot achizitiona cu aceste fonduri

  • Cu 80 puncte sunt șanse foarte mici de finanțare în 2018.
   Miniescavatorul este cheltuială eligibilă.

  • Pentru activitatea propusă se pot obține maxim 90 puncte, cu șanse mici de finanțare în 2018. Codul CAEN pentru cafenea este: 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

 92. pentru after scool si evenimente pt copii ,am casa curte mare si gradina pot obtine fonduri prin Start-up stau in orasul Dej jud Cluj multumesc pt raspuns

 93. Buna ziua! Pentru relizarea unei aplicatii sau a unei platforme online care sa pună in legatura magazinele, supermarket-urile etc. cu furnizorii, mai pe scurt, o aplicatie prin care sa iti poti comanda marfa pentru magazinul tau fara a astepta vreun agent de vanzari sa-ti calce pragul, exista sanse de finantare?

  • Pentru această activitate puteți obține 95 de puncte din 100 maxim posibile.

 94. Buna ziua.
  In categoria de absolvent dupa anul 2012 se incadreaza si finalizarea studiilor de masterat?
  “Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011.”(sectiunea 11 a legii, art 153)

  Multumesc.

  • Da, din această categorie fac parte și absolvenții de master după data de 01.01.2013

 95. am o firma de constructii in mediul rural si doresc sa achizitionez echipamente pentru taiere rindeluire lemn . Ce posibilitati de obtimere finantare exista?

  • Cotul de evenimente nu este considerat echipament tehnologic sunt șanse foarte mici de a obține finanțarea fără cele 10 puncte de la criteriul Echipamente tehnologice peste 50% din valoarea planului de afaceri.

  • Pentru această activitate se poate obține un punctaj maxim de 90 puncte, cu șanse mici de finanțare în 2018.

  • Se va intra pe o procedură de insolvență clasică, finanțatorul va recupera ajutorul de minimis oferit.

 96. Buna ziua.Pentru realizarea unei statii E-charge (incarcare auto) in statiunea turistica Ranca se poate obtine finantarea?

 97. Buna ziua.
  As dori sa deschid un magazin cu produse bio(panoficatie, fast food si produse de patiserie toate bio).
  As dori sa imi spuneti care sunt sansele si un cod.
  Si as dori sa stiu daca prin proiect se poate cumpara si cladirea sau doar se peate inchiriata.

  • Pentru activitatea de patiserie-cofetărie-brutărie puteți obține punctajul maxim de 100 puncte, șanse foarte mari de finanțare. Cod CAEN 1071.
   Puteți achiziționa o clădire din finanțarea obținută prin programul Start-up Nation .

  • Va multumesc
   Dar exista o problema cladirile sunt valoare de 60000 de euro si nu ma incadrez in 44000 de euro cladirea si cele necesare pentru a deschide magazinul.
   In situatia asta ce ma sfatuiti sa fac ?

  • Pentru această activitate se poate obține un punctaj de maxim 90 puncte, cu șanse mici de finanțare în 2018.

  • Nu se acordă finanțare pentru transportul de marfă pentru terțe persoane prin acest program de finanțare.

 98. Buna ziua. As dori sa înființez un mic atelier de mobilier din pal și mdf. Credeți că am șanse? Și ce cod caen îmi trebuie ptr aceasta activitate?

  • Pentru activitatea propusă se poate obține punctajul maxim de 100 puncte, cu șanse foarte mari de finanțare.
   În funcție de produsele realizate puteți alege unul dintre următoarele coduri CAEN:
   3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
   3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
   3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

 99. Bună ziua. Doresc să produc bancuri de experimentare din mase plastice pentru studiul fizicii mecanice. Am găsit două coduri CAEN la care cred că m-aș încadra: 2229-Fabricarea altor produse din material plastic și 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ. Oare sunt corecte sau se poate găsi ceva mai potrivit pentru ceea ce doresc să fac? Încă o întrebare; dacă codul CAEN este pentru INDUSTRII CREATIVE, pot obține 100 de puncte dacă investiția pe care o fac are caracter inovativ? Concret, ce reprezintă acest caracter inovativ? Nu prea înțeleg din comentariul făcut în secțiunea ”Criterii de selecție pentru Start-up Nation” litera D. Mulțumesc

  • -Dacă este producție puteți merge pe codul CAEN 2229
   -Dacă codul CAEN se încadrează în categoria industrii creative puteți obține maxim 95 de puncte, 100 de puncte obțin doar codurile CAEN de producție și programarea.
   -Pentru Caracterul inovativ: conform procedurii publicate în prezent dovada caracterului inovativ se face la depunerea primului decont pe baza de dovadă de la furnizorii (producătorii) de bunuri achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, a unui document care să ateste faptul că tehnologia de fabricare a acestora nu este mai veche de 3 ani.

  • Prin programul Start-up Nation se poate obține finanțarea doar pentru activități non-agricole.

 100. Buna ziua,
  Prin programul Start up Nation, se poate finanta infiintarea unui Cabinet medical de medicina muncii ?

  Va multumesc

 101. buna seara , am vazut care sunt afacerile eligibile , problema mea este urmatoarea – as dori sa accesez fonduri pentru activitati recreative dar si pentru o baza de agrement , care sa cuprinda locuri de joaca pentru copii,un teren multifunctional(tenis,basket,volei,badmington) dar si o sala de fitnes/aerobic/karate , iar langa o sala pentru bowling/biliard/darts.
  credeti ca am sanse ?…multumesc frumos

  • Activitățile propuse se încadrează pe mai multe coduri CAEN. Finanțarea prin Start-up Nation se poate realiza pe un singur cod CAEN.
   Pentru activitățile propuse se poate obține un punctaj maxim de 95 puncte cu șanse de finanțare.

  • Pentru această activitate puteți obține un punctaj de maxim 95 puncte

  • Pentru această activitate se poate obține un punctaj de 95 puncte din 100 puncte

  • Pentru această activitatea se poate obține punctajul maxim de 100 punct și aveți șanse foarte mari de finanțate

 102. Buna ziua… pentru o firmă de curățenie in mediul rural… după constructor… case …. orice tip de curățenie… as avea sanse? Sau un loc de joaca pentru copii, aniversări zile de nastere organizate?

  • Pentru servicii de curățenie sunt șanse mici de a obține finanțare
   Pentru loc de joacă pentru copii sunt șanse pentru a obține finanțarea de maxim 200000 lei

  • Pentru activitatea propusă sunt șanse mici de a obține finanțarea

  • Pentru această activitatea puteți obține un punctaj maxim de 95 puncte și sunt șanse mari de finanțare.

 103. buna , am o firma de transport srl-d cu 2 camioane de 2 ani m-as incadra in acest program pt realizarea unei parcari , garaj scule pt reparatii ? pe viitoar as vrea sa ma extind sa fac o dezmembrare auto se poate sa fac pe aceasta firma sau ar fii ideal sa fie alta firma ? pt dezmembrari sunt sanse ? multumesc

  • Pentru activitatea propusă nu sunt șanse de a obține finanțare

 104. Buna ziua! Pentru infiintarea unui centru de zi, pentru copiii cu dizabilitati se pot obtine fonduri prin programul Start-up?

  • Conform ultimelor informații transmise de minister programul va începe la sfârșitul lunii iulie începutul lui august

 105. În ce cod caen s-ar încadra desfășurarea activităților sportive in scop recreativ(include amplasarea unui balon presostatic respectiv un teren de fotbal sintetic)?Se încadrează acest proiect si ce punctaj ar putea obține?

  • Prin programul Start-up Nation puteți obține o finanțare de maxim 200000 lei

 106. Cofectionarea pungilor din hartie,biodegradabile sau fabricarea de sucuri naturale, ce ma sfatuiti?Si daca e bine sa merg singur pe proiect sau cu sistem franciza(AREAFORU Business Consalting,spre exemplu)
  Multumesc anticipat!

  • Ambele activități propuse obțin punctajul maxim în cadrul programului Start-up Nation

  • Această activitate nu este eligibilă în programul Start-up Nation

  • Pentru această activitatea puteți obține maxim 90 puncte. În 2018 sunt șanse mici să obțineți finanțarea.

 107. Buna ziua … am firma înființată in 2015 .. nu activez din 2016 … nu am inchis-o inca .. am dori sa producem pungi de plastic… ambalat … ce șanse credeti ca avem ptr a primi finantarea ? .. cu respect Doina

  • Dacă codul CAEN pentru care doriți să accesați finanțarea nu este autorizat pe firma veche puteți înființa o nouă firmă pentru a aplica la Start-up Nation

 108. Buna ziua!imi puteti spune mai explicit despre ce este vorba si ce presupune mai exact codul caen 2562:operatiuni de mecanica generala?pot merge pe un service auto ?

  • Descriere cod CAEN 2562 Operatiuni de mecanica generala
   Aceasta clasa include:
   -operatiuni de gaurire, strunjire, frezare, erodare, rabotare, mortezare, filetare, lepuire, brosare, nivelare, debitare, rectificare, ascutire, polizare, sudare, matisare (imbinare) etc. a pieselor din metal
   -activitatile de taiere si gravare cu fascicul laser a metalelor

   Aceasta clasa exclude:
   -activitati ale potcovariilor, vezi CAEN 0162
   -servicii de gravare la minut, vezi CAEN 9529

 109. Vi-am scris si mesaj ,pentru un gater panglica in vederea debitarii si rindeluirii lemnului ,cod 1610,ar fi sanse si cand incepe sesiunea de depunere a proiectelor ? Si daca se poate achizitiona si un autoturism ? Multumesc !!!

  • Pentru codul CAEN 1610-Taierea și rindeluirea lemnului se poate obține punctajul maxim de 100 puncte.
   Se poate achiziționa un autoturism, suma maximă ce poate fi decontată pentru autoturism este de 36000 lei cu TVA

 110. buna ziua

  cineva imi propune sa preiau un proiect deja aprobat ,spune dumnealui. Este vorba despre o spalatorie self service ,si respectivul pretinde 15000 euro pentru a ceda proiectul ,din cauza problemelor cu autorizatia de mediu, pe care le are . Credeti ca este posibil ? trebuie sa schimb locatia ,si sa intru actionar ,sa preiau firma ?… Va rog sa ma sfatuiti ce ar trebui sa fac…Va multumesc pentru sfaturile bune.

 111. Aș vrea să cumpăr doua buldoexcavatoare ce șanse am sunt de meserie și am lucrat toată viața mea pe utilaje vă mulțumesc anticipat

 112. Buna ziua. As dori sa deschid un atelier de prelucrare lemn, activitate bazata pe strung CNC. Pot obtine finantare? Va multumesc.

  • Da, șansele de finanțare sunt foarte mari deoarece puteți obține punctajul maxim de 100 puncte.

  • Se poate obține finanțare pentru industria alimentară. În funcție de codul CAEN pe care doriți să accesați se pot obține și 100 puncte

  • Pentru comerț se pot obține maxim 85 puncte din 100. Cu acest punctaj șansele de finanțare sunt foarte mici.

 113. Buna ziua, as dori sa deschid un atelier de croitorie sau pentru amenajări interioare. Care ar fi șansele de finanțare ?

  • Pentru un atelier de croitorie puteți obține punctajul maxim de 100 puncte
   Pentru activități de design interior puteți obține un punctaj de 95 puncte

 114. Buna ziua.am o rulota fast food.as dori sa ii fac modificari pot accesa fonduri sau este mai bine un proiect pentru o rulota noua?

 115. Daca am ii suspendată cu datorii la ANAF pot înființa un SRL pe spălătorie auto și vulcanizare service auto pot obține finanțare ? Mulțumesc anticipat !

  • Costrucția de clădiri nu este cheltuiala eligibilă în Start-up Nation

  • Pentru producție pavaj bolțari puteți obține punctajul maxim de 100 puncte și aveți șanse foarte mari de finanțare.

 116. Buna ziua…mi.am infiintat o firma la inceputul acestui an , cu domeniul fabricarea mobilei (mobilier rustic) cod CAEN 3109.
  Doresc sa ma extind , si sa creez minim 2 locuri de munca .
  Credeti ca am sanse ?

  • Cu această activitate se poate obține punctajul maxim de 100 punte și aveți șanse foarte mari de finanțare prin Start-up Nation.

  • Se pot obține maxim 90 puncte și sunt șanse mici să obțineți finanțarea prin Start-up Nation

 117. Buna ziua ,
  Detin o casa un localitatea Orsova ,jud Mehedinti si as vrea sa deschid o pensiune. Casa se afla pe faleza Dunarii .Prin finantare as vrea sa achizitionez mijloce de agrement si deschiderea unui parc de agremet naval !(yahturi,barci ,pontuane, hidrobiciclete)si de altfel sa pot desfasura activitatea ca pensine( in care sa existe si un restaurant cu mancarii tipice Dunarene ) si reabilitare a acestei cladiri. Ma pot incadra in proiecte start-up?
  Va multumesc!

  • Pentru acestă activitate sunt șanse foarte mari de finanțare deoarece puteți obține punctajul maxim de 100 puncte

 118. Buna ziua ,as dori informatii sa pot sa decide intre laborator cofetarie patiserie sau productie pentru peleti.ce spatiu trebuie sa detin,mentionez ca sunt persoana fizica si locuiesc in mediul rural.Multumesc

  • Pentru activitățile propuse sunt șanse mari de finanțare. Spațiul poate fi deținut de dumneavoastră sau poate fi închiriat după ce câștigați proiectul.

 119. Pentru o sală de fitness, combinată cu aparate pentru x-body, ce șanse sunt? În sensul utilității cât mai variate și utilizării acesteia pentru cât mai multe categorii de persoane? Într-un spațiu care va fi închiriat tot din finanțare, în mediu urban, dar nu într-un oraș mare!

  • Sunt șanse mari de finanțare având în vedere că se pot obține 95 puncte din 100 puncte. Cele 5 puncte pentru caracter inovativ le puteți obține pentru echipamentul de X-body

  • Sunt șanse foarte mari să obțineți finanțare pentru această activitate. Activitatea este încadrată la producție și se pot obține maxim 100 puncte

 120. Buna ziua, pentru un proiect in mediul rural pe xerox, redactare documente, papetarie, birotica, s-ar putea obtine finantare. Multumesc

  • Pentru această activitate se pot obține maxim 90 de puncte. Cu acest punctaj sunt șanse mici de finanțare în 2018

  • Transportul pentru terți contra cost, nu este activitate eligibila în Start-up Nation

  • În 2018 sunt șanse foarte mici de a obține finanțare prin Start-up Nation pentru un salon.

  • În 2018 sunt șanse foarte mici de a obține finanțare prin Start-up Nation pentru un salon, deoarece se pot obține maxim 90 puncte din 100.

 121. Buna ziua, pentru productie accesorii bijuterii copii si adulti ( bijuterii, seturi creative, kituri, etc) se poate obtine finantare? Multumesc mult

 122. Pentru a deschide un restaurant in mediul urban se pot obține fonduri? Menționez că am firmă (srl) deschisă după 30.01.2017

  • Pentru un restaurant se obțin maxim 90 puncte. În 2018 sunt șanse foarte mici să obțineți finanțarea

 123. Am spatiu comercial, necesita adaptare la planul de montaj Module fotovoltaice și un
  mijloc de transport special (mini-macara) mobilă

  • Pe industrii creative cu un punctaj de 95 puncte și 3 angajați asumați prin planul de afaceri sunt șanse.

 124. Achizitionarea a 2 module mobile in vederea desfasurari activitati de productie,in speta peleti si brichete din deseuri de lemn de la fabrici demobila si achizitionarea intregii linii de productie,sunt cheltuieli eligibile.Mentionez ca detinem terenul.

  • Realizarea unui fabrici de peleți este un proiect cu șanse foarte mari de a obține finanțarea, se poate obține un punctaj maxim de 100 puncte.
   Se pot achiziționa spații mobile de lucru precum și întreaga linie producție pentru fabricarea peleților

 125. Buna ziua. Am o casa intr-un sat unde locuiesc parinti mei si as vrea sa o transform intr-o pensiune deorece acel sat are potential turistic, astfel aş crea niste locuri noi de munca in acel sat.
  As putea apela la aceste fonduri pentru a construi o pensiune?

  • Prin programul Start-up Nation nu se poate realiza construcția pensiunii (nu este cheltuială eligibilă). Programele PNDR 6.2 și PNDR 6.4 nu au fonduri alocate pentru 2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here