Start-up Nation 2018 – finanțare de 200.000 lei pentru firmele din mediul urban și rural

 Condiții de eligibilitate    Coduri CAEN    Punctaj    Cheltuieli eligibile    Servicii consultanță

➤ Pe 14.12.2018 s-a publicat în Monitorul Oficial al României OUG de modificare a OUG 10/2017 pentru Start-up Nation.
➤ S-a publicat Procedura de implementare  Actualizată și anexele pentru Start-up Nation 2018.
*După publicarea în Monitorul Oficial al României a OUG și a procedurii de accesare în 5 zile pot începe înscrierile
Sesiunea de depunere a planurilor va începe în Decembrie.2018
Preluăm contracte noi! Redactăm și depunem proiecte pentru toate județele țării!

Prin programul Start up Nation 2018 statul acordă fonduri nerambursabile de 200.000 lei  pentru firmele înființate după 30.01.2017 care realizează o activitate non-agricolă în mediul urban sau rural. Programul de finanțare este administrat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Valoarea sprijinului nerambursabil

➤ 200.000 lei – 100% nerambursabili;
➤ Contribuție proprie beneficiar 0%;
➤ Investiție în mediul Urban și Rural;
➤ Se poate accesa finanțarea cu SRL sau SRL-D;

Programul Start up Nation 2018 condiții:

➤ Pot aplica pentru Programul Start up Nation 2018 toate firmele (SRL, SRL-D) înființate după data de 30.01.2017. Nu se poate accesa finanțarea cu PFA, II, ONG etc;
➤ Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebui să fie eligibil în cadrul programului conform listei de coduri CAEN Start up Nation 2018 
➤ Firma este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat la ONRC;
➤ Nu puteți accesa Start-up Nation 2018 dacă firma a primit finanțare prin Start-up Nation în 2017 sau dacă sunteți acționar/asociat în altă firmă care a primit finanțare prin programul Strat up Nation în 2017;
➤ Firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
➤ Nu există limită de vârstă pentru acest program de finanțare.

Solicită consultanță pentru Start-up Nation 2018

Zona de implementare a proiectului

➤ Proiectele pot fi implementate atât în mediul urban cât și în mediul rural inclusiv în București și Județul Ilfov; Firmele ce au sediul și/sau punctul de lucru în București, jud. Ilfov sau Jud. Cluj vor fi depunctate 15 puncte conform grilei de evaluare
➤ Perioada de implementare a proiectului este de maxim 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Listă coduri CAEN Start up Nation 2018 eligibile

➤ Pot primi finanțare prin programul Strat up Nation 2018 firmele care își desfășoară activitatea pe baza unui cod CAEN din următoarele domenii:producție, industrii creative, programare IT, servicii, comerț și alte activități;
➤ Activitățile agricole nu pot fi finanțate prin acest program;
➤ Codul CAEN pentru care se solicita finanțare trebuie autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, în consecință codul CAEN nu trebuie autorizat la momentul depunerii proiectului;
➤ Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
➤ Listă coduri CAEN Start up Nation 2018 eligibile actualizată de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat poate fi consultată Aici.

Criterii de selecție pentru Programul Start up Nation 2018

În data de 14.12.2018 s-a publicat noua grila de selecție în Monitorul Oficial al României

Criteriu de selecție Punctaj
A. Domeniul de activitate:
Producție 30p
Servicii și Industriile creative definite conform HG. 859/2014 30p
Comerț și alte activități 10p
B1. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă în cadrul întreprinderii:
1 loc de muncă nou creat 0p
2 sau mai multe locuri de muncă nou create 10p
B2. Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/ șomeri:
0 locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/șomeri 0p
cel puțin un 1 loc de muncă ocupat de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012**/șomeri 5p
*definite prin Hotărârea nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD

**absolvenți după anul 2012 reprezintă absolvenți după 01.01.2013

C. Densitate IMM
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4   Respectiv
Acest punctaj este obținut de firmele din județe: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara. Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Vrancea
20p
Pentru localitățile (rural sau urban) din județele în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4
Acest punctaj este obținut de firmele din: București, jud. Ilfov și jud. Cluj
5p
D. Criterii aferente investiţiei
Echipamente tehnologice și software-uri* necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egala cu 60% din valoarea planului de afaceri 10p
Echipamente tehnologice și software-uri* necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egala cu 50% din valoarea planului de afaceri 5p
*mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 , 2.2 si 2.3.6 (inclusiv echipamente IT) din HG 2139/2004, software-uri necesare desfășurării activității.
E. Criterii aferente asociaților/ acționarilor
Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)  25p
Punctajul maxim care se poate obține: 100p
Criterii de departajare pentru punctaj egal:
-numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
-numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/șomeri;
-procentul obținut la achiziția de echipamente tehnologice din total proiect;
-data și ora înscrierii în program.

➤  Selecția proiectelor se realizează în funcție de punctajul obținut;

➤ Pentru obținerea punctajului, atât sediul social cât și locația implementării proiectului trebuie sa se afle în tipul de localitate/județ  pentru care s-a optat

Solicită consultanță pentru Start-up Nation 2018

Cheltuieli eligibile

➤ Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnica de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale; Telefoanele mobile și tabletele nu se pot deconta din proiect.
➤ Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aibă destinație locativă, la momentul achiziției, achiziția se va realiza pe baza unei evaluări ANEVAR;
➤ Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, ATV-uri, rulote cu sau fară motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație speciala, cu excepția vehiculelor simbol G.
Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile, cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 36,000 lei cu TVA și maxim 1 autoturism / beneficiar. Excepție fac activitățile de rent-a-car, scoli de șoferi, taxi unde nu exista limitări;
➤ Achiziționarea de mobilier, aparatura birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
➤ Achiziționarea echipamente  specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
➤ Achiziționarea de echipament de încălzire sau climatizare aferente spațiului de desfășurare a activității de comerț, producție sau servicii;
➤ Site de prezentare ( inclusiv domeniu) și promovare online în limita maxima a 4000 lei cu TVA;
➤ Software-uri necesare desfășurării activității pentru care se solicita finanțare inclusiv licențe și software pentru comerțul on-line în limita a 60000 lei; Software pentru comerțul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanțare. Valoare maximă eligibilă pentru software comerț on-line este de 20.000 lei
➤ Active necorporale referitoare la brevete de invenție, francize , etichetare ecologica;
➤ Salarii pentru perioada de implementare a proiectului (maxim 12 luni).
➤ Chirii pentru perioada de implementare a proiectului (maxim 12 luni). Spațiile pentru care se acordă chirie nu trebuie sa aibă destinație locativă;
➤ Utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate;
*Valoarea salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile menționate în planul de afaceri. Decontarea se face în tranșa a doua în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea numărului și tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;
➤ TVA nedeductibil pentru firmele neplătitoare de TVA conform Codului Fiscal;
➤ Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri ( 8000 lei);
➤ Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociat/administrator în limita a maxim 1000 lei cu TVA;
➤ Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri.
➤ Două plăcuțe informative în valoare de maxim 500 lei

Realizarea achizițiilor:

➤ Decontarea se realizează pe bază de: cerere de rambursare  sau cerere de plată conform
➤ Decontarea poate fi realizată astfel:
1. avans maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate, avansul poate fi folosit doar pentru echipamente;
2. cerere plată sau rambursare;
➤ Nu se pot deconta echipamente nelivrate sau servicii neprestate sau prestate parțial;
➤ Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul programului vor fi certificate prin vizită la fața locului (locul de implementare a proiectului);
➤ Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la băncile partenera (BCR, CEC, Banca Transilvania) un credit punte;
➤ O întreprindere nu poate avea în același timp calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil;

Metoda Cererii de Plată
➤ Se achiziționează echipamentele și serviciile de la furnizori cu termen de plata (recomandat minim 45-90 zile);
➤ Echipamentele sunt livrate la locul de implementare a proiectului și sunt puse în funcțiune;
➤ Se depunere documentație pentru decont la AIMMAIPE ;
➤ AIMMAIPE va verifica documentația de decont și va notifica banca pentru a realiza certificarea cheltuielilor;
➤ Banca partenera va face plata către furnizori în 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale.
Metoda Cererii de Rambursare
➤ Se achiziționează echipamentele și serviciile de la furnizori, plata se realizează din surse proprii sau dintr-un credit punte;
➤ Echipamentele sunt livrate la locul de implementare a proiectului și sunt puse în funcțiune;
➤ Se depunere documentație pentru decont la AIMMAIPE ;
➤ AIMMAIPE va verifica documentația de decont și va notifica banca pentru a realiza certificarea cheltuielilor;
➤ Banca partenera va rambursa valoarea cheltuielilor eligibile în 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale.

Grafic de implementare

1.Depunerea proiectelor se va realiza online ;
2.Perioada de depunere a proiectelor este de 30 zile lucrătoare de la data deschiderii aplicației online;
3.Perioada de implementare este de maxim 12 luni.
***Informațiile de mai sus sunt prezentate conform procedurii publicate pe 03.12.2018

Servicii de consultanță

Serviciile de consultanță oferite de Morado Consulting pentru Programul Start-up Nation:
1. Realizarea planului de afaceri și a documentației necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
2. Realizarea proiecțiilor financiare
3. Redactarea răspunsurilor pentru cererile de clarificare până când proiectul este declarat câștigător;
4. Consultanță pentru implementarea proiectului;

Solicită consultanță pentru Start-up Nation 2018

Download documente utile:


Hotararea de Guvern nr. 799/2014 (link extern)
Hotararea de Guvern nr. 2139/2004 (link extern)
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 40/2015 (link extern)
Hotararea de Guven nr. 93/2016 (link extern)


Consultanță pentru accesarea finanțării prin Start-up Nation 2018

Nume și Prenume*:
E-mail*:
Telefon*:
Doresc să accesez finanțarea de 200.000 lei pentru*:
Programare IT (CAEN 6201)
Producție
Industrii Creative
Servicii
Comerț și Alte activități
Cunoașteți codul CAEN pe care veți aplica?
Județul în care se va implementa proiectul*
Status firmă*

Informații despre proiect:

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cu Politica de Confidențialitate a site-ului*

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

220 COMENTARII

 1. Buna ziua eu as dori sa sa imi cumpăr echipamente pentru laborator prajituri dar inca nu am.srl oare ma.incadrez sai imi deschis si srl si sa fac cererea.Ati mai avut proiecte in acest domeniu?Sunt la inceput de drum de ce am nevoie.

  • Aveți timp să accesați finanțare, perioada de depunere a planurilor de afaceri este de 30 zile lucrătoare iar data de deschiderea a aplicației nu a fost publicată până în acest moment.
   Am avut anul trecut proiecte pe cofetării depuse, câștigate și implementate.

 2. Buna ziua, daca sediul social e in Prahova unde nu am activitate fiindca serviciile le prestez la sediul clientului care se poate afla oriunde un tara (Constanta, Brasov, dar si Buc sau Ilfov), se considera locatia implementarii intr o zona cu densitatea sub 4? Multumesc

  • Locația implementării proiectului va fi trecută în planul de afaceri. La locația implementării proiectului trebuie să se afle echipamentele atâta timp cât ele nu sunt folosite la terți.
   Concret pentru situația dumneavoastră:
   Puteți avea locul de implementare a proiectului în jud. Prahova (puteți obține punctajul maxim de 100 puncte), activitatea firmei se poate desfășura la terți în orice județ, dar la certificarea cheltuielilor, controale echipamentele trebuie să fie la locul de implementare al proiectului din jud. Prahova.

   • Noi prestam servicii IT la sediul clientului. Echipamentele sunt laptopurile consultantilor care sunt mereu la ei. Nu va fi nimic la sediul social. Cum sa procedam?

    • Firma va trebui să aibă și un punct de lucru ce va fi locul implementării proiectului unde echipamentele vor fi certificate și se vor realiza controalele din parte finanțatorului

 3. Buna .
  Actul constitutiv o sa-l obtin miercuri si AM DECIS accesarea unui proiect cu ajutorul unui consultant – care ar putea fi al firmei dv.
  As dori sa reusiti sa ma contactati telefonic, eventual , in prealabil , daca aveti posibilitatea de a- mi propune o formula de contract si documentatia care veti considera – utila – iar telefonic – macar 5 minute pentru unele chestiuni legate de perspectiva ….
  Cu respecte si aprecieri – M. Suciu

 4. Buna seara!
  Credeti ca in banii astia se pot incadra toate cheltuielile aferente punerii in functiune a unui service auto? {Chirie pe o perioada+depozit, equipamente,(elevatoare,scule..etc), autorizatii pt.inceperea activitatii, salarii 2-3 persoane pe o perioada pana incepe sa functioneze afacerea, amenajare spatiu cu decantoare, instalatii..etc }..se pot incadra toate acestea la cheltuieli elegibile?
  Multumesc

  • Din finanțarea prin Programul Start-up Nation puteți deconta:
   Echipamentele pentru service (echipamentele trebuie să fie peste 60% din valoarea finanțării)
   Salariile și chiria punctului de lucru
   Instalații de încălzire și climatizare

   Următoarele cheltuieli nu pot fi deconta din finanțate
   Costurile cu obținerea autorizațiilor
   Amenajarea spațiului
   Consumabile

  • Pentru un cămin de bătrâni este este greu de obținut punctajul de la criteriul echipamente tehnologice și software peste 60% din finanțare. Mobilierul nu este echipament tehnologic.
   Costrucțiile și amenajarea spațiului nu sunt cheltuieli eligibile în Start-up Nation

   • Buna ziua,vreau sa deschid o moara de facut faina, uruiala ce sanse am sa se aprobe?vreau sa stiu cat profit trebuue sa ai,cati angajati si de ex daca nu esti pe profit fro 3,4 luni si nu poti plati la fisc angajatilor ce ai de platit ce se poate intampla???

  • Pentru codul CAEN 1812 puteți obține punctajul maxim de 100 puncte. Am mai realizat proiecte pe acest cod CAEN și vă putem recomanda furnizori ce oferă echipamentele cu termen de plată. Pentru mai multe informații ne puteți contacta telefonic 0772 075 694 sau pe e-mail: contact@moradoconsulting.ro

  • Puteți obține punctajul maxim de 100 puncte pentru această activitate dacă sediul firmei și punctul de lucru al firmei nu este în București, Jud. Ilfov sau Jud. Cluj

 5. Salut! Vreau sa îmi deschid un cabinet de kinetoterapie in Târgoviște, care o sa includă și o secție de fizioterapie și alta de masaj! Vreau sa știu dacă pot sa folosesc mai mult de un Cod Caen și dacă codurile sunt diferite sau toate intra la domeniul sănătății? Sunt kinetoterapeut și toată investiția vreau sa fie in aparatura

  • Finanțare se accesează pentru un singur cod CAEN.
   Pe codul CAEN: 8690-Alte activitpți referitoare la sănătatea umană puteți realiza următoarele activități: activităţi ale infirmierelor, moaşelor,fizioterapeuţilor sau a altor paramedici în domeniul optometriei, hidroterapiei, masajului medical, ergoterapiei, logopediei, homeopatiei, chiropracticii, acupuncturii etc

 6. Atunci va rog sa ma invatati sau sa imi explicati cum e posibil cu 80.000 de lei, cei 40% ramasi, sa achit consultanta, sa iau o autoutilitara necesara aprovizionarii cat si livrarii produselor finite, sa obtin un laptop si o imprimanta, ca sa nu mai zic de un kit fotovoltaic pentru a economisi energie, etc…?????Multumesc.

  • Pentru mai multe informații vă rog să ne contactați telefonic 0772 075 694 sau pe e-mail:contact@moradoconsulting.ro și discutăm aplicat pe proiectul dumneavoastră

 7. Bună dimineața! Pentru un proiect cu o sala de fitnes și îngrijire corporala – masaj, cosmetica, manichiura, se poate obține punctaj maxim. Mulțumesc anticipat!

  • Activitatea de fitness se realizează pe un cod CAEN iar activitatea de îngrijire corporală pe alt cod CAEN. Prin programul Start-up Nation puteți accesa finanțare pentru un singur cod CAEN.
   Pentru ambele activități propuse puteți obține punctajul maxim de 100 puncte dacă sediul social și punctul de lucru al firmei nu sunt în București, Jud. Ilfov sau jud. Cluj

 8. Buna ziua, daca vreau sa fac o croitorie in Prahova, am sanse sa achizitionez si o autoutilitara gen Citroen Jumper, deoarece am nevoie de transport aprovizionare si livrare marfa in conditiile in care 60% din bani merg pe echipamente, pentru a obtine punctajul maxim si nu stiu daca se incadreaza in cei 60%. Multumesc si astept raspuns.

  • Autoutilitara nu este echipamente tehnologic, valoare acesteia nu se pune la calculul procentului de 60% echipamente tehnologice și soft. Puteți achiziționa autoutilitara de diferența de 40% din proiect (maxim 80.000 lei) dacă este din categoria N1.

 9. Pe cod 6810 se poate cumpara o garsoniera pe litoral in vederea inchirierii pentru turisti pe termen scurt sau lung? Sau poate pe alt cod?

  • Pentru activitatea propusă codul CAEN este 5510. Garsoniera/apartamentul nu sunt considerate echipamente tehnologice în consecință NU o să aveți cel puțin 60% echipamente tehnologice și software și veți pierde 10 puncte din cele 100 maxim posibile.

 10. Pe partea de productie..laborator de tehnica dentara in jud. Timis?? Ce punctaj se obtine? Si care e data limita a implementarii proiectului?

 11. Buna ziua ! As dori sa initiez o afacerii in domeniul exploatarii pietrei si ma intereseaza daca achizitia unui utilaj(buldoexcavator sau buldozer) este eligibila din fondurile start up +capital propriu si in ce conditii .
  Multumesc !

  • Activitate propusă este eligibilă pentru finanțare prin programul Start-up Nation. Se pot achiziționa echipamente precum buldoexcavator sau buldozer și sunt considerate echipamente tehnologice. Pentru mai multe detalii vă rog să ne contactați telefonic 0772 075 694 sau pe e-mail: contact@moradoconsulting.ro

 12. Doresc să deschid un service auto în Tecuci , menționez că nu am srl deschis . Ce șanse am să mi se aprobe proiectul? Se ia în considerare că sunt inginer mecanic in calcularea punctajului?

  • Pentru un service auto în Tecuci puteți obține punctajul maxim de 100 puncte. Pentru că aveți calificare în domeniu reprezintă un avantaj în planul de afaceri dar nu primiți puncte suplimentare pe grila de evaluare.

  • Pentru vulcanizare puteți obține punctajul maxim de 100 puncte dacă activitatea Nu se desfășoară în București, Jud. Ilfov sau jud.Cluj.

  • Puteți obține punctajul maxim de 100 puncte pentru activitatea propusă. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta telefonic 0772 075 694

 13. Ptr codul 5590, dotarea cu echipamente a bucatariei se incadreaza la echipamente tehnologice ? Ce punctaj se poate obtine ? Multumesc

 14. Bună seara. Pentru firma înființată noua , prelucrarea lemnului cod CAEN 1610 cu cheltuiala de 85% pentru utilaje și scule de mână, cu 2 angajați și într-o zona rurală, ce șanse am să obțin fonduri europene. Start-up. Menționez ca alți consultanți pentru a obține fonduri îmi spune ca trebuiesc minim 4 angajați, ceea ce nu îmi pot permite momentan.

  • Dacă activitatea nu se desfășoară în Jud. Ilfov, Jud Cluj sau București puteți obține punctajul maxim de 100 puncte.
   La punctaj egal primul criteriu de departajare este numărul de locuri de muncă nou creat dar în momentul de față nu vă poate garanta nimeni cu câte locuri de muncă nou create se va câștiga. Totul depinde de numărul de proiecte depuse la nivel național pentru cele 10000 de locuri finanțabile.

 15. Cum se decide locul unde poți să inchiriezi? Conform spuselor de mai sus: (Chirii pentru perioada de implementare a proiectului (maxim 12 luni). Spațiile pentru care se acordă chirie nu trebuie sa aibă destinație locativă.) Daca este așa o afacere că a mea pe fotografie este imposibil de găsit chirie.

  • Pentru a putea deconta cheltuielile cu chiria din finanțare trebuie să îndepliniți următoarele condiții:
   1. Spațiul să nu fie închiriat de la rude de gradul II sau afini cu acționarul/acționarii firmei ce beneficiază de finanțare
   2. Spațiul să nu aibă destinație locativă. Acest aspect se dovedește cu un extras de carte funciară

   Dacă chiria nu se decontează din finanțare spațiul nu trebuie să îndeplinească condițiile prezentate mai sus.

 16. Buna ziua
  Pentru infiintarea unei gradinite, in mediul rural (banii sunt necesari pentru ridicarea constructiei, detin terenul), care ar fi sansele de obtinere a finatarii nerambursabile in cadrul programului Start Up Nation 2018?

 17. Buna ziua!
  Daca sediul social al firmei este in alt judet decat Cj/Buc, dar activitatea se desfasoara in Cj, am sanse de punctaj maxim? Multumesc

  • NU, Pentru a putea obține punctajul maxim de 100 puncte atât sediul social cât și punctul de lucru (locul de implementare a proiectului) trebuie să nu fie în Jud. Cluj, Jud. Ilfov sau București

 18. Buna ziua.
  Societate pentru Inchirieri ATW si biciclete in zona defavorizată, renumita pentru concursuri cu specific, sub codul CAEN 7721, credeti ca pot obtine punctajul necesar?
  Multumesc

  • ATV-urile,bicicletele nu sunt echipamente tehnologice, în consecință nu puteți obține punctajul pentru criteriul Echipamente tehnologice peste 60% din planul de afaceri și șansele sunt mici de finanțare.

 19. “5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.” … asta inseamna ca teoretic pot anunta inceperea programului cu doar 5 zile inainte de deschiderea aplicatiei??
  daca doresc sa-mi fac un restaurant, trebuie sa aplic pe cod 5610-restaurante sau imi trebuie un cod de productie? (pt ca achizitionez echipamente ce produc mancare)

  • 1. Da, data de deschiderea aplicației online de depunerea a planurilor se va anunța cu 5 zile lucrătoare înainte.
   2. Pentru restaurant puteți aplica pe codul CAEN 5610-Restaurante și vă puteți achiziționa toate echipamentele din bucătărie

 20. Buna ziua! Firma cu sediul social in jud B Nasaud poate avea punct de lucru si activitate in jud Cluj ? pot incepe activitatea acolo cu utilajele ?Pot amenaja acolo atelierul?

  • Puteți desfășura activitatea în jud. Cluj dar sunteți depunctat cu 15 puncte pentru că activitatea se va desfășura într-o localitate dintr-un județ cu densitatea de IMM-uri/100 de locuitori mai mare de 4

 21. Buna ziua, sunt interesată sa înființez o creșă particulara prin programul Start-up , credeți ca ar fi șansa de a primi punctajul maxim pt o astfel de afacere? Mulțumesc

  • Dacă se achiziționează echipamente tehnologice de peste 60% din valoarea proiectului puteți obține punctajul maxim de 100 puncte

 22. Buna ziua! Cand incepe programul si cum se va derula – vor fi cursuri de pregatire cu prezen te obligatorii ca la celelalte programe de finantare sau doar de depune proiectul online dupa ce se anunta inceperea concursului de proiecte?
  Va multumesc!

  • Pentru programul Start-up Nation nu se realizează cursuri de pregătire. Finanțarea proiectului se realizează în baza planului de afaceri depus online. În momentul de față nu este publicată data oficială de lansare a programului.

 23. Buna ziua!
  Care sunt sansele de obtinere a unei finantari pentru un birou de proiectare si consultanta, in domeniul electric, aferent codului caen 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea prin acest program?
  Astept cu interes raspunsul dumneavoastra!
  Multumesc!

  • Pentru codul CAEN 7112 puteți obține un punctaj maxim de 85 puncte dacă activitatea se desfășoară în București, Ilfov, Jud. Cluj sau punctajul maxim de 100 puncte dacă activitate se desfășoară în celelalte județe ale țării.
   Primul criteriu de departajare pentru punctaj egal este Numărul de locuri de muncă nou create

 24. Buna ziua, as vrea sa stiu daca
  Crearea de conditii artificiale în accesarea fondurilor acordate prin PNDR 2014 – 2020
  publicata de AFIR in ghidul de prevenire a neregulilor, e valabil si pentru Start up Nation.

  Multumesc!

  • Sau sa reformulez intrebarea, ne-ar interesa daca schimbarea sediului si cesiunea de parti facute acum inainte de publicarea in monitor a programului se considera conditii artificiale, in cazul programului Start up.
   Multumesc mult!

   • În normele pentru Start-up Nation 2018 nu sunt precizate astfel de restricții și nici nu sunt făcute recomandări în acest sens.

 25. Pentru firma cu Prelucrarea ceaiului si cafelei caen 1083 sau Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice 2042 (si vanzarea acestor produse) ce sanse sunt? sunt eligibile cheltuielile cu certificarea produselor?

  • Cele două coduri CAEN propuse se încadrează la producție în cadrul Programului Start-up Nation și aveți șanse mari de finanțare.

   • Multumesc! as reveni cu intrebarea daca sunt eligibile cheltuielile cu certificarea produselor (avize, notificari si certificate de calitate etc. a produselor)?

 26. Buna ziua,
  As dori sa stiu pentru un atelier de creatie, unde se tin cursuri creative de pictura si gatit se pot obtine fonduri? As dori sa stiu daca nu am firma pot accesa programul star-up nation plus?

  • Pentru activitatea propusă puteți obține un punctaj maxim de 95 puncte din 100.
   Start-up Nation trebuie să înființați un SRL, nu se poate aplica pe persoană fizică.

 27. Buna ziua!

  M-ar interesa sansele pentru domeniul întreținerii spatiilor verzi si pornirii unei afaceri in domeniul fotografiei.

  Va multumesc anticipat pentru eventualele răspunsuri.

  • Pentru activitatea de întreținere spații verzi se poate obține un punctaj maxim de 90 puncte din 100 – Această activitate are șanse mici de finanțare
   Pentru activități foto-video se poate obține un punctaj maxim de 95 puncte din 100 – Această activitate are șanse de finanțare

  • Pentru un atelier de croitorie se poate obține punctajul maxim de 100 puncte și se poate achiziționa și soft.

 28. Buna ziua,
  Ce sanse sunt pentru a finanta un proiect cu 80 puncte?
  Mai mult, m-ar interesa daca, miniescavator-ul se afla in lista utilajelor ce se pot achizitiona cu aceste fonduri

  • Pentru activitatea propusă se pot obține maxim 90 puncte, cu șanse mici de finanțare în 2018. Codul CAEN pentru cafenea este: 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

 29. pentru after scool si evenimente pt copii ,am casa curte mare si gradina pot obtine fonduri prin Start-up stau in orasul Dej jud Cluj multumesc pt raspuns

 30. Buna ziua! Pentru relizarea unei aplicatii sau a unei platforme online care sa pună in legatura magazinele, supermarket-urile etc. cu furnizorii, mai pe scurt, o aplicatie prin care sa iti poti comanda marfa pentru magazinul tau fara a astepta vreun agent de vanzari sa-ti calce pragul, exista sanse de finantare?

 31. Buna ziua.
  In categoria de absolvent dupa anul 2012 se incadreaza si finalizarea studiilor de masterat?
  “Prin absolvent după anul 2012 se intelege absolvent incepand cu 1.01.2013 cu diploma(adeverinta) sau certificat de absolvire pentru studii conform legii educatiei naționale nr. 1/2011.”(sectiunea 11 a legii, art 153)

  Multumesc.

 32. am o firma de constructii in mediul rural si doresc sa achizitionez echipamente pentru taiere rindeluire lemn . Ce posibilitati de obtimere finantare exista?

  • Cotul de evenimente nu este considerat echipament tehnologic sunt șanse foarte mici de a obține finanțarea fără cele 10 puncte de la criteriul Echipamente tehnologice peste 50% din valoarea planului de afaceri.

  • Pentru această activitate se poate obține un punctaj maxim de 90 puncte, cu șanse mici de finanțare în 2018.

 33. Buna ziua.Pentru realizarea unei statii E-charge (incarcare auto) in statiunea turistica Ranca se poate obtine finantarea?

 34. Buna ziua.
  As dori sa deschid un magazin cu produse bio(panoficatie, fast food si produse de patiserie toate bio).
  As dori sa imi spuneti care sunt sansele si un cod.
  Si as dori sa stiu daca prin proiect se poate cumpara si cladirea sau doar se peate inchiriata.

  • Pentru activitatea de patiserie-cofetărie-brutărie puteți obține punctajul maxim de 100 puncte, șanse foarte mari de finanțare. Cod CAEN 1071.
   Puteți achiziționa o clădire din finanțarea obținută prin programul Start-up Nation .

   • Va multumesc
    Dar exista o problema cladirile sunt valoare de 60000 de euro si nu ma incadrez in 44000 de euro cladirea si cele necesare pentru a deschide magazinul.
    In situatia asta ce ma sfatuiti sa fac ?

  • Pentru această activitate se poate obține un punctaj de maxim 90 puncte, cu șanse mici de finanțare în 2018.

 35. Buna ziua. As dori sa înființez un mic atelier de mobilier din pal și mdf. Credeți că am șanse? Și ce cod caen îmi trebuie ptr aceasta activitate?

  • Pentru activitatea propusă se poate obține punctajul maxim de 100 puncte, cu șanse foarte mari de finanțare.
   În funcție de produsele realizate puteți alege unul dintre următoarele coduri CAEN:
   3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
   3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
   3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

 36. Bună ziua. Doresc să produc bancuri de experimentare din mase plastice pentru studiul fizicii mecanice. Am găsit două coduri CAEN la care cred că m-aș încadra: 2229-Fabricarea altor produse din material plastic și 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ. Oare sunt corecte sau se poate găsi ceva mai potrivit pentru ceea ce doresc să fac? Încă o întrebare; dacă codul CAEN este pentru INDUSTRII CREATIVE, pot obține 100 de puncte dacă investiția pe care o fac are caracter inovativ? Concret, ce reprezintă acest caracter inovativ? Nu prea înțeleg din comentariul făcut în secțiunea ”Criterii de selecție pentru Start-up Nation” litera D. Mulțumesc

  • -Dacă este producție puteți merge pe codul CAEN 2229
   -Dacă codul CAEN se încadrează în categoria industrii creative puteți obține maxim 95 de puncte, 100 de puncte obțin doar codurile CAEN de producție și programarea.
   -Pentru Caracterul inovativ: conform procedurii publicate în prezent dovada caracterului inovativ se face la depunerea primului decont pe baza de dovadă de la furnizorii (producătorii) de bunuri achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea cheltuielilor eligibile, a unui document care să ateste faptul că tehnologia de fabricare a acestora nu este mai veche de 3 ani.

 37. Buna ziua,
  Prin programul Start up Nation, se poate finanta infiintarea unui Cabinet medical de medicina muncii ?

  Va multumesc

 38. buna seara , am vazut care sunt afacerile eligibile , problema mea este urmatoarea – as dori sa accesez fonduri pentru activitati recreative dar si pentru o baza de agrement , care sa cuprinda locuri de joaca pentru copii,un teren multifunctional(tenis,basket,volei,badmington) dar si o sala de fitnes/aerobic/karate , iar langa o sala pentru bowling/biliard/darts.
  credeti ca am sanse ?…multumesc frumos

  • Activitățile propuse se încadrează pe mai multe coduri CAEN. Finanțarea prin Start-up Nation se poate realiza pe un singur cod CAEN.
   Pentru activitățile propuse se poate obține un punctaj maxim de 95 puncte cu șanse de finanțare.

  • Pentru această activitatea se poate obține punctajul maxim de 100 punct și aveți șanse foarte mari de finanțate

 39. Buna ziua… pentru o firmă de curățenie in mediul rural… după constructor… case …. orice tip de curățenie… as avea sanse? Sau un loc de joaca pentru copii, aniversări zile de nastere organizate?

  • Pentru servicii de curățenie sunt șanse mici de a obține finanțare
   Pentru loc de joacă pentru copii sunt șanse pentru a obține finanțarea de maxim 200000 lei

 40. buna , am o firma de transport srl-d cu 2 camioane de 2 ani m-as incadra in acest program pt realizarea unei parcari , garaj scule pt reparatii ? pe viitoar as vrea sa ma extind sa fac o dezmembrare auto se poate sa fac pe aceasta firma sau ar fii ideal sa fie alta firma ? pt dezmembrari sunt sanse ? multumesc

 41. Buna ziua! Pentru infiintarea unui centru de zi, pentru copiii cu dizabilitati se pot obtine fonduri prin programul Start-up?

  • Conform ultimelor informații transmise de minister programul va începe la sfârșitul lunii iulie începutul lui august

 42. În ce cod caen s-ar încadra desfășurarea activităților sportive in scop recreativ(include amplasarea unui balon presostatic respectiv un teren de fotbal sintetic)?Se încadrează acest proiect si ce punctaj ar putea obține?

 43. Cofectionarea pungilor din hartie,biodegradabile sau fabricarea de sucuri naturale, ce ma sfatuiti?Si daca e bine sa merg singur pe proiect sau cu sistem franciza(AREAFORU Business Consalting,spre exemplu)
  Multumesc anticipat!

  • Pentru această activitatea puteți obține maxim 90 puncte. În 2018 sunt șanse mici să obțineți finanțarea.

 44. Buna ziua … am firma înființată in 2015 .. nu activez din 2016 … nu am inchis-o inca .. am dori sa producem pungi de plastic… ambalat … ce șanse credeti ca avem ptr a primi finantarea ? .. cu respect Doina

  • Dacă codul CAEN pentru care doriți să accesați finanțarea nu este autorizat pe firma veche puteți înființa o nouă firmă pentru a aplica la Start-up Nation

 45. Buna ziua!imi puteti spune mai explicit despre ce este vorba si ce presupune mai exact codul caen 2562:operatiuni de mecanica generala?pot merge pe un service auto ?

  • Descriere cod CAEN 2562 Operatiuni de mecanica generala
   Aceasta clasa include:
   -operatiuni de gaurire, strunjire, frezare, erodare, rabotare, mortezare, filetare, lepuire, brosare, nivelare, debitare, rectificare, ascutire, polizare, sudare, matisare (imbinare) etc. a pieselor din metal
   -activitatile de taiere si gravare cu fascicul laser a metalelor

   Aceasta clasa exclude:
   -activitati ale potcovariilor, vezi CAEN 0162
   -servicii de gravare la minut, vezi CAEN 9529

 46. Vi-am scris si mesaj ,pentru un gater panglica in vederea debitarii si rindeluirii lemnului ,cod 1610,ar fi sanse si cand incepe sesiunea de depunere a proiectelor ? Si daca se poate achizitiona si un autoturism ? Multumesc !!!

  • Pentru codul CAEN 1610-Taierea și rindeluirea lemnului se poate obține punctajul maxim de 100 puncte.
   Se poate achiziționa un autoturism, suma maximă ce poate fi decontată pentru autoturism este de 36000 lei cu TVA

 47. buna ziua

  cineva imi propune sa preiau un proiect deja aprobat ,spune dumnealui. Este vorba despre o spalatorie self service ,si respectivul pretinde 15000 euro pentru a ceda proiectul ,din cauza problemelor cu autorizatia de mediu, pe care le are . Credeti ca este posibil ? trebuie sa schimb locatia ,si sa intru actionar ,sa preiau firma ?… Va rog sa ma sfatuiti ce ar trebui sa fac…Va multumesc pentru sfaturile bune.

 48. Aș vrea să cumpăr doua buldoexcavatoare ce șanse am sunt de meserie și am lucrat toată viața mea pe utilaje vă mulțumesc anticipat

 49. Buna ziua. As dori sa deschid un atelier de prelucrare lemn, activitate bazata pe strung CNC. Pot obtine finantare? Va multumesc.

  • Se poate obține finanțare pentru industria alimentară. În funcție de codul CAEN pe care doriți să accesați se pot obține și 100 puncte

  • Pentru comerț se pot obține maxim 85 puncte din 100. Cu acest punctaj șansele de finanțare sunt foarte mici.

 50. Buna ziua, as dori sa deschid un atelier de croitorie sau pentru amenajări interioare. Care ar fi șansele de finanțare ?

  • Pentru un atelier de croitorie puteți obține punctajul maxim de 100 puncte
   Pentru activități de design interior puteți obține un punctaj de 95 puncte

 51. Buna ziua.am o rulota fast food.as dori sa ii fac modificari pot accesa fonduri sau este mai bine un proiect pentru o rulota noua?

 52. Daca am ii suspendată cu datorii la ANAF pot înființa un SRL pe spălătorie auto și vulcanizare service auto pot obține finanțare ? Mulțumesc anticipat !

  • Pentru producție pavaj bolțari puteți obține punctajul maxim de 100 puncte și aveți șanse foarte mari de finanțare.

 53. Buna ziua…mi.am infiintat o firma la inceputul acestui an , cu domeniul fabricarea mobilei (mobilier rustic) cod CAEN 3109.
  Doresc sa ma extind , si sa creez minim 2 locuri de munca .
  Credeti ca am sanse ?

  • Cu această activitate se poate obține punctajul maxim de 100 punte și aveți șanse foarte mari de finanțare prin Start-up Nation.

 54. Buna ziua ,
  Detin o casa un localitatea Orsova ,jud Mehedinti si as vrea sa deschid o pensiune. Casa se afla pe faleza Dunarii .Prin finantare as vrea sa achizitionez mijloce de agrement si deschiderea unui parc de agremet naval !(yahturi,barci ,pontuane, hidrobiciclete)si de altfel sa pot desfasura activitatea ca pensine( in care sa existe si un restaurant cu mancarii tipice Dunarene ) si reabilitare a acestei cladiri. Ma pot incadra in proiecte start-up?
  Va multumesc!

  • Pentru acestă activitate sunt șanse foarte mari de finanțare deoarece puteți obține punctajul maxim de 100 puncte

 55. Buna ziua ,as dori informatii sa pot sa decide intre laborator cofetarie patiserie sau productie pentru peleti.ce spatiu trebuie sa detin,mentionez ca sunt persoana fizica si locuiesc in mediul rural.Multumesc

  • Pentru activitățile propuse sunt șanse mari de finanțare. Spațiul poate fi deținut de dumneavoastră sau poate fi închiriat după ce câștigați proiectul.

 56. Pentru o sală de fitness, combinată cu aparate pentru x-body, ce șanse sunt? În sensul utilității cât mai variate și utilizării acesteia pentru cât mai multe categorii de persoane? Într-un spațiu care va fi închiriat tot din finanțare, în mediu urban, dar nu într-un oraș mare!

  • Sunt șanse mari de finanțare având în vedere că se pot obține 95 puncte din 100 puncte. Cele 5 puncte pentru caracter inovativ le puteți obține pentru echipamentul de X-body

  • Sunt șanse foarte mari să obțineți finanțare pentru această activitate. Activitatea este încadrată la producție și se pot obține maxim 100 puncte

 57. Buna ziua, pentru un proiect in mediul rural pe xerox, redactare documente, papetarie, birotica, s-ar putea obtine finantare. Multumesc

  • Pentru această activitate se pot obține maxim 90 de puncte. Cu acest punctaj sunt șanse mici de finanțare în 2018

  • În 2018 sunt șanse foarte mici de a obține finanțare prin Start-up Nation pentru un salon, deoarece se pot obține maxim 90 puncte din 100.

 58. Buna ziua, pentru productie accesorii bijuterii copii si adulti ( bijuterii, seturi creative, kituri, etc) se poate obtine finantare? Multumesc mult

 59. Pentru a deschide un restaurant in mediul urban se pot obține fonduri? Menționez că am firmă (srl) deschisă după 30.01.2017

 60. Am spatiu comercial, necesita adaptare la planul de montaj Module fotovoltaice și un
  mijloc de transport special (mini-macara) mobilă

 61. Achizitionarea a 2 module mobile in vederea desfasurari activitati de productie,in speta peleti si brichete din deseuri de lemn de la fabrici demobila si achizitionarea intregii linii de productie,sunt cheltuieli eligibile.Mentionez ca detinem terenul.

  • Realizarea unui fabrici de peleți este un proiect cu șanse foarte mari de a obține finanțarea, se poate obține un punctaj maxim de 100 puncte.
   Se pot achiziționa spații mobile de lucru precum și întreaga linie producție pentru fabricarea peleților

 62. Buna ziua. Am o casa intr-un sat unde locuiesc parinti mei si as vrea sa o transform intr-o pensiune deorece acel sat are potential turistic, astfel aş crea niste locuri noi de munca in acel sat.
  As putea apela la aceste fonduri pentru a construi o pensiune?

  • Prin programul Start-up Nation nu se poate realiza construcția pensiunii (nu este cheltuială eligibilă). Programele PNDR 6.2 și PNDR 6.4 nu au fonduri alocate pentru 2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here