Masura 4.1.1 POC – Investitii in activitati productive

Valoarea finanțării:
până la 500.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
de la 5%
Tip investiție:
în mediul Urban și Rural
Selecția proiectelor:
Grila de evaluare
Perioadă depunere proiecte:
Sesiune ÎNCHISĂ
Status:

Valoarea finanțării nerambursabile

Pilonul 1: Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de producție/servicii

➤ Valoare finanțare: maxim 5 x Cifra de afaceri aferentă anului 2019 dar nu mai puțin de 50.000 euro și nu mai mult de 200.000 euro

Intensitatea finanțării în ceea ce privește investițiile productive este de:
➤ 95% pentru micro întreprinderi;
➤ 90% pentru întreprinderi mici;
➤ 85% pentru întreprinderi mijlocii.

 

Pilonul 2: Granturi pentru investiții în retehnologizare pentru refacerea capacității de reziliență

➤ Valoare finanțare: maxim 5 x Cifra de afaceri aferentă anului 2019 dar nu mai puțin de 50.000 euro și nu mai mult de 500.000 euro

 

Codul NUTS

 

Denumirea regiunii NUTS

 

Intensitatea maximă a ajutorului 1ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027

 

Cadrul Temporar Covid Secțiunea 3.13

 

ÎNTREPRINDERI MIJLOCII

 

ÎNTREPRINDERI MICI

 

RO11

 

Nord-Vest

RO111 Bihor  

65 %

75 %
RO112 Bistrița-Năsăud 65 % 75 %
RO113 Cluj 65 % 75 %
RO114 Maramureș 65 % 75 %
RO115 Satu Mare 65 % 75 %
RO116 Sălaj 65 % 75 %
 

RO12

 

Centru

RO121 Alba 65 % 75 %
RO122 Brașov 65 % 75 %
RO123 Covasna 65 % 75 %
RO124 Harghita 65 % 75 %
RO125 Mureș 65 % 75 %
RO126 Sibiu 65 % 75 %
 

RO12

 

Nord-Est

RO211 Bacău 65 % 75 %
RO212 Botoșani 65 % 75 %
RO213 Iași 65 % 75 %
RO214 Neamț 65% 75 %
RO215 Suceava 65 % 75 %
RO216 Vaslui 65 % 75 %
 

RO22

 

Sud-Est

RO221 Brăila 65 % 75 %
RO222 Buzău 65 % 75 %
RO223 Constanța 65 % 75 %
RO224 Galați 65 % 75 %
RO225 Vrancea 65 % 75 %
RO226 Tulcea 65 % 75 %
 

RO31

 

Sud-Muntenia

RO311 Argeș 65 % 75 %
 

RO322

 

Ilfov (parțial)

 

ÎNTREPRINDERI MIJLOCII

 

ÎNTREPRINDERI MICI

Numai următoarele

părți                          din regiunea NUTS 3 sunt eligibile                                   ca zone „c” care nu                 sunt

predefinite: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava,

1 Decembrie, Copăceni, Vidra,

Berceni.

60 % 70 %
Numai următoarele

părți                  din regiunea NUTS 3 sunt eligibile                                    ca zone „c” care

65 %  

75 %

nu             sunt

predefinite: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea,

Petrăchioaia, Dascălu,

Moara Vlăsiei,

 

Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon.

RO321 București 25%  

35%

Cine poate accesa finanțare prin Măsura 4.1.1

➤ Firmă SRL, SRL-D, SA înființate înainte de 31.12.2018;
➤ Firmă ce a obținut profit operațional în anul 2019;
➤ Codul CAEN pentru care  se solicită finanțarea să fie autorizat la 31.12.2019;
➤ Firma nu este considerată întreprindere în dificultate în anul 2019;
➤ Minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde

Coduri CAEN eligibile

➤ Lista codurilor CAEN eligibile și soldul negativ al balanței comerciale sunt prezentate AICI
➤ Finanțarea se poate solicita pentru un singur cod CAEN eligibile;
➤ Codul CAEN autorizat la data de 31.12.2019

Pilonul 1: Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de producție/servicii
➤ Domenii de activitate ce pot obține finanțarea
• Clasa P– Învățământ;
• Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
• Clasa S – Alte activități de servicii.

Pilonul 2: Granturi pentru investiții în retehnologizare pentru refacerea capacității de reziliență
• ClasaC – Industria Prelucrătoare cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și
254 fabricarea armamentului și muniției;
• Clasa F – Construcții;
• Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
• Clasa H – Transport și depozitare;
• Clasa I – Hoteluri și restaurante;

Grilă de evaluare pentru Măsura 4.1.1

Criterii de departajare pentru punctaj egal:
1. Rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019

Cheltuieli eligibile

➤ Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție/servicii
➤ Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
➤ Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto;
➤ Mobilier;
➤ Mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride);
➤ Instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
➤ Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – proiectare şi inginerie;
➤ Active necorporale – brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare- maxim 20% din buget;
➤ Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului – maxim 5.000 lei fără TVA;
➤ Cheltuieli pentru consultanță
➤ Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului – maxim 5.000 lei fără TVA;

Cheltuieli ce nu sunt eligibile:

➤ Cheltuielile cu activități de marketing și promovare;
➤ Servicii de audit financiar; – Obligatoriu
➤ Servicii de GDPR și DPO; – Obligatoriu
➤ Cheltuielile notariale;
➤ Nu sunt permise achiziții în regim de leasing;
➤ Achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații
capitale necesare clădirilor, construcțiilor conexe precum și altor categorii de clădiri, respectiv
construcții de natură similară care deservesc hotelurile și restaurantele
➤ Cheltuieli privind achiziționarea de terenuri, cheltuieli privind achiziționarea,
construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri/sedii de
birouri

Servicii consultanță pentru Măsura 4.1.1

Evaluarea eligibilității proiectului – Gratuit;
Consultanță pentru realizare proiect și a documentației necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de dumneavoastră;
Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
Consultanță pentru implementarea proiectului.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării prin Măsura 4.1.1

  Nume și Prenume*:

  E-mail*: Denumire firmă*

  Pe ce cod CAEN doriți să accesați finanțarea?
  Poate fi cel principal sau unul secundar.

  Alte informații:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii