Microindustrializare Comerț și Servicii finanțare până la 500.000 lei

Valoarea finanțării:
maxim 50% dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea creditului
 
Contribuție proprie beneficiar:
50%
Tip investiție:
toate localitățile tării
Selecția proiectelor:
primul venit – primul servit
Dată deschidere program:
2023
Status:
Ghid final publicat

Tipul de finanțare

Prin acest tip de programe (Microindustrializare / Comerț și servicii 2023) firma va accesa un credit bancar din care finanțatorul va deconta 50% iar diferența de 50% se va restitui băncii conform graficului de rambursare al creditului.

Valoarea finanțării nerambursabile

➤ Minim: 125.000 lei reprezentând  50% din valoarea creditului obținut
➤ Maxim: 500.000 lei reprezentând  50% din valoarea creditului obținut
➤ Tip ajutor: de MINIMIS sub forma de prima de capital

Cine poate accesa finanțarea

➤ Firmele de tip SRL înființate înainte de 31.12.2019 ce fac parte din categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii
➤ Firme care au autorizat codul CAEN aferent proiectului cu minim 12 luni înainte de depunere
➤ Firme care pot contracta un credit de investiții la o instituție de credit parteneră proiectului

Condiții de eligibilitate

➤ Firma este microintreprindere/intreprindere mica/ mijlocie si este înființată cel târziu la 31.12.2019
➤ Activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii în program
➤ Are capital social integral privat, sunt înregistrate în scopuri fiscale în România, își desfășoară activitatea pe teritoriul României
➤ Firma nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară
➤ Firma va menține sau suplimentează numărul de angajați existenți pentru o perioadă de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de plată
➤ Contractează un credit de investiții la instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere, în condițiile băncii și ale prezentului program

Coduri CAEN eligibile

➤ În cadrul acestui program sunt eligibile codurile CAEN de Microindustrializare, Comerț și Servicii

Selecția proiectelor

➤ Selecția se va realiza pe principiul primul venit – primul servit

Cheltuieli eligibile

➤ echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe
➤ echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare
➤ tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale
➤ achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
➤ site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting
➤ cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activitatii
➤ echipamente IT, Semnatura electronica
➤ autoturisme, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor considerate a fi vehicule de teren
➤ achiziționarea de spații de lucru și spații de producție- se va face pe baza unei evaluari ANEVAR
➤ garanțiile acordate și comisioanele aplicate de instituțiile financiare nebancare creditelor de investiții contractate în cadrul programului
➤ două plăcuțe informative- obligatorii

Servicii consultanță

✓ Verificare eligibilitate firmă – Gratuit;
✓ Elaborare cerere de finanțare și a anexe necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Asistență pentru depunerea și transmiterea dosarului de finanțare;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru solicitările de informații suplimentare;
✓ Consultanță pe toată perioada de evaluare și implementare a proiectului;
✓ Consultanță pentru semnarea contractului de finanțare;
✓ Consultanță pentru obținerea creditului bancar;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
✓ Consultanță pentru întocmire și depunerea cererilor de decontare.

Comision consultanță 0 lei la depunere! Percepem comision după ce cererea de finanțare este acceptată la finanțare.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării


  Nume și Prenume*:

  E-mail*: Denumire firmă*:


  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Codul CAEN pe care veți aplica:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00

  LĂSAȚI UN COMENTARIU

  Vă rugăm să scrieți comentariul!
  Vă rugăm să scrieți numele dumneavoastră!