Panouri fotovoltaice pentru sectorul agricol și industria alimentară

Valoarea finanțării:
maxim 20.000.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
0%
Tip investiție:
în sectorul agricol si industrie alimentara
Selecția proiectelor:
conform punctaj grilă de evaluare
Dată deschidere program:
20.11.2023 până pe 15.02.2024
Status:
Ghid final publicat

Valoarea finanțării nerambursabile

➤ Pentru energie solară/ panouri fotovoltaice
– maxim 1.000.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv;
– maxim 500.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW;

➤ Pentru energie eoliană
– maxim 1.400.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mici de 1 MW, inclusiv;
– maxim 700.000 Euro/MW – pentru capacități instalate mai mari de 1 MW;

➤ Tip ajutor: de STAT
➤ Cofinantare: 0%

Cine poate accesa finanțarea

➤ Întreprinderile din sectorul agricol: SRL: microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF, precum și cooperativele agricole ori societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/sau procesare produse agro alimentare.
➤ Întreprinderile din sectorul industriei alimentare SRL: microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv PFA, II, IF
➤ Organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI).

Condiții de eligibilitate

➤ Firma ce aplică (SRL, PFA, II, IF etc) trebuie să dețină un branșament în locația de implementare a proiectului (facturile de energie din ultimele 12 luni să fie emise pe firmă)
➤ Solicitantul prevede autoconsum de minimum 70% din energia electrică produsă prin noua capacitate de producere a energiei electrice din panouri fotovoltaice.
➤ Firma deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare
➤ Firma nu este in dificultate
➤ Firma  are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea și de a implementa proiectul
➤ La momentul depunerii proiectelor, Firma trebuie să aibă înscrisă în statutul societăţii, între altele, activitatea privind producerea de energie electrică respectiv codul CAEN 3515 – Producția de energie electrică
➤ Firma nu este în stare de insolvență, faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii
➤ Firma şi-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat

Coduri CAEN eligibile

➤ Clasa CAEN 01 – Agricultura, vânătoare și servicii anexe
➤ Clasa CAEN 10 – Industria alimentară
➤ Clasa CAEN 11 – Fabricarea băuturilor

Grilă de evaluare

Evaluarea proiectelor se face în ordinea punctajului obținut pe grila de evaluare
➤ Departajarea la punctaj egal: valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare

Cheltuieli eligibile

➤ Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară;
➤ Construcţii care fac obiectul proiectului de investiție pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile (eoliană și solară);
➤ Cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor pentru construirea de capacități noi de producție și/sau stocare a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară.
➤ Amenajarea terenului
➤ Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
➤ Construcții și instalații
➤ Cheltuieli cu dotarile: utilaje, echiapmente cu si fara montaj, dotari
➤ Active necorporale
➤ Cheltuieli pentru pregatirea personalului de exploatare
➤ Cheltuieli pentru probe tehnice si teste

Servicii consultanță

✓ Verificare eligibilitate firmă – Gratuit;
✓ Elaborarea Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost Beneficiu, Memoriu Tehnic, Cerere de finanțare și a anexelor necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Asistență pentru depunerea și transmiterea dosarului de finanțare;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru solicitările de informații suplimentare;
✓ Consultanță pe toată perioada de evaluare și implementare a proiectului;
✓ Consultanță pentru semnarea contractului de finanțare;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
✓ Consultanță pentru întocmire și depunerea cererilor de decontare.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării

  Nume și Prenume*:
  E-mail*:
  Telefon*:
  Denumire firmă*:
  CUI firmă*:
  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Codul CAEN pe care veți aplica:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00