PNDR 6.4 – finanțare de până la 200.000 euro pentru activități în mediul rural

Valoarea finanțării: de până la 200.000 euro, nerambursabili
Contribuție proprie beneficiar:
➤ 10% pentru activități de producție
➤ 30% pentru activități din domeniul serviciilor, industriilor creative și a comerțului
Tip investiție: în mediul Rural
Selecție proiecte: Conform punctajului din grila de evaluare prezentă mai jos
Status: Sesiune ÎNCHISĂ

Cine poate accesa finanțare prin PNDR 6.4

➤ Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
➤ Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Forme juridice eligibile: SRL, SRL-D, PFA, II, IF, SA, SNC, SCS, SCA, Societate agricolă, Cooperativă agricolă

Condiții de eligibilitate pentru măsura 6.4

➤ Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate în mediul rural iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în mediul rural;
➤ Activitatea propusă pentru a fi realiză trebuie să fie una neagricole;
➤ Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;
➤ Nu sunt eligibile activitățile complementare activității de baza desfășurate de solicitant.

Criterii de selecție pentru Măsura PNDR 6.4

Mai jos este prezentată grila de evaluare publicată publicată în dezbatere publică.

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj
CS1 Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole 5 p
1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.
* în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri limitrofe acestuia
5 p
CS2 Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar-veterinare) 10 p
2.1 Proiecte care vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare). 10 p
CS3 Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de digitalizare pentru eficientizarea activității Max. 10 p
3.1 Criteriul prioritizării proiectelor care integrează mijloace de digitalizare în activitate. 10 p
3.2 Criteriul prioritizării proiectelor care au ca obiectiv servicii în tehnologia informației, servicii informatice și servicii de editare software, conform prioritizării din Anexa 7 5 p
CS4 Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de protecția mediului Max. 10 p
4.1 Criteriul prioritizării proiectelor care propun cel puțin o acțiune care vizează protecția mediului. 10 p
4.2 Criteriul prioritizării proiectelor care au ca scop acțiunide protecția mediului, conform prioritizării din Anexa 7 (ex: reciclare, fabricare peleți etc.) 5 p
CS5 Principiul prioritizării activităților de producție Max. 25 p
5.1. Proiecte ce vizează activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7, activități care la nivel național înregistrează o balanța negativă. 25 p
5.2. Alte activități de producție. 20 p
CS6 Principiul stimulării activităților turistice și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat Max. 15 p
6.1. Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/ sau unități de alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat.
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 7 puncte.
➤ Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari – 7 pct
➤ Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari – 5 pct- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte.
➤Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari – 15 pct
➤ Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari – 10 pct
15 p
6.2 Proiecte ce vizează investiţii în activități turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor şi agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat.
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 5 puncte.
➤ Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari – 5 pct
➤Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari – 3 pct- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 10 puncte.
➤ Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari – 10 pct
➤ Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari – 7 pct
10 p
CS7 Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice Max. 10 p
7.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 10 p
7.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 5 p
CS8 Principiul accesului la finanțare – în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsura similară din 19.2). 10 p
8.1 Solicitanții care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2). 10 p
CS9 Principiul maturității proiectului – în sensul depunerii documentației pentru demararea procedurii de evaluare a impactului preconizat asupra mediului, la depunerea cererii de finanțare 5 p
9.1. Solicitanții au depus la Cererea de finanțare documentul final emis de APM pentru demararea investiției (aviz de mediu, acord de mediu etc.) 5 p
TOTAL 100 p

Criterii de departajare pentru punctaj egal:
1.Proiecte care propun activități de producție, punctate la CS 5.1
2.Proiecte care propun activități de producție, punctate la CS 5.2
3.Proiecte care propun acțiuni de protecția mediului, punctate la CS 4.2
4.Proiecte care propun acțiuni de protecția mediului, punctate la CS 4.1
5.Proiecte care propun servicii IT, punctate la CS 3.2
6.Proiecte care propun servicii IT, punctate la CS 3.1
7.Valoarea nerambursabilă a proiectului, în sensul prioritizării proiectelor cu valoarea nerambursabilă cea mai mică.

Consultanță pentru accesarea finanțării prin programul PNDR 6.4

Dacă doriți consultanță pentru accesare finanțării completați formularul de mai jos:


  Nume și Prenume*:

  E-mail*:


  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Cunoașteți codul CAEN pe care veți aplica?:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  4 COMENTARII

  1. Bună ziua!!…Doresc să accesez un proiect de fonduri europene pentru pomicultura în primul rând așa fii interesat de achiziționarea de utilaje și apoi de reconversie pe un hectar jumătate

  LĂSAȚI UN COMENTARIU

  Vă rugăm să scrieți comentariul!
  Vă rugăm să scrieți numele dumneavoastră!