Programul de digitalizare 2023

Valoarea finanțării:
între 20.000 euro și 100.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
10%
Tip investiție:
în mediul Urban și Rural
Selecția proiectelor:
conform grilei de selecțe

Sesiune depunere: ÎNCHISĂ

Status:
Informații actualizate conform Corrigendum 3 din 08.02.2023
 

Valoarea finanțării nerambursabile

➤ între 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere – Contribuție proprie: 10%
➤ între 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică – Contribuție proprie: 10%
➤ între 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie – Contribuție proprie: 10%

Cine poate accesa finanțare prin programul de Digitalizare

➤ Firme de tip SRL, SRL-D, SA înființate înainte de 31.12.2021
➤ Firme ce nu au avut activitatea suspendată în 2022
➤ Firme ce au obținut profit din exploatare în anul fiscal 2022
➤ Firmele ce au avut autorizate la ONRC în 2022 codurile CAEN 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6399, 7211, 7219 pot accesa finanțarea dacă nu au desfășurat activitate pe aceste coduri CAEN în 2022.

Condiții de eligibilitate pentru programul de Digitalizare 2023

➤ Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebuie să fie autorizat la nivel de firmă la data de 31.12.2021.
➤ Firma nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc;
➤ Firma nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
➤ Firma nu este in dificultate;
➤ Firma se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI).

Coduri CAEN eligibile

Sunt eligibile Toate codurile CAEN cu excepția:
➤ Sectorul piscicol și acvaculturii
➤ Domeniul  producției primare de produse agricole
➤ Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021 pe întreprindere, nu pe locația/ locațiile de implementare. Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locații de implementare, pentru care la data depunerii proiectului, codul CAEN este autorizat.

Grilă de evaluare pentru programul de Digitalizare

Grila de selecție actualizată conform Corrigendum 3 din 08.02.2023!

Gila evaluarea Digitalizare 3 - MoradoConsulting.ro

Cheltuieli eligibile

➤ cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC,  de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;
➤ cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
➤ cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și  integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
➤ cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;
➤ cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
➤ cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
➤ cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
➤ cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
➤ cheltuieli cu serviciile de auditare tehnică (IT și DNSH);
➤ cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC
➤ cheltuieli cu servicii de consultanta/analiza pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;

Servicii consultanță pentru programul de Digitalizare

✓ Evaluarea eligibilității firmei– Gratuit;
✓ Consultanță pentru accesarea finanțării;
✓ Redactare Plan de afaceri, cerere de finanțare și orice document necesar depunerii proiectului;
✓ Depunerea cererii de finanțare și a proiectului;
✓ Redactare răspunsuri pentru cererile de clarificări dacă este cazul;
✓ Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
✓ Consultanță pentru implementarea proiectului;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor/plăților;
✓ Realizarea dosarului de decont.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării prin programul de Digitalizare

  Nume și Prenume*:

  E-mail*: Denumire firmă*

  Codul CAEN pentru care solicitați finanțarea (CAEN principal sau secundar):
  Alte informații:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  Depunem proiecte pentru toate județele țării!

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00