România Start-up Plus 40.000 euro nerambursabili pentru investiții în mediul urban

Valoare sprijin nerambursabil: până la 40.000 euro
Cofinanțare beneficiar: 0%
Status: Sesiune de înscrieri închisă

Cine poate să obțină acești bani?

Banii nerambursabili se oferă persoanelor fizice ce își vor deschide firme noi (start-up). Domeniile de activitate în care pot fi înființate firme sunt variate, existând puține restricții Ex: CAEN, secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor
-Nu sunt eligibile activitățile agricole

Condiții de eligibilitate:

-Firmele înființate trebuie sa își desfășoare activitatea în regiunile Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia;
-Regiunea București-Ilfov nu este eligibilă pentru finanțare, fiind considerată regiune dezvoltată;
– Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și punctul/ punctele de lucru în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul
– Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.
– Beneficiarul ajutorului de minimis va trebui să angajeze, cel puțin 2 persoane cu domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, din mediul urban sau rural.
-Locurile de muncă trebuie mențiune pentru o perioadă de minim 18 luni;
-În cazul societăților cu răspundere limitată SRL care au mai mult de un asociat – persoana al cărui plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Acordarea acestei finanțări se va realiza în baza unui contract de subvenție, fiind acordat un ajutor de minimis de până la 40.000 euro
Ajutorul de minimis se va acorda în două transe, după cum urmează:
Tranșa I:   75% din valoarea ajutorului de minims
Tranșa II: 25% din valoarea ajutorului de minims cu condiția ca în 12 luni de la începerea activității firma să aibă o cifră de afaceri de minim 30% din valoarea primei tranșe

Pentru a putea obține finanțarea participanții trebuie să:

– Participe la un program de formare antreprenorială de minim 40 ore organizat gratuit de către administratorul de schemă antreprenorială. Cursurile au loc în etapa I și sunt acreditate ANC.
– Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor efectua, obligatoriu, un stagiu de practică organizat în cadrul unei întreprinderi existente din același domeniu de activitate în care se va înființa firma.

Activitățile în cadrul România Start-up Plus se desfășoară în trei etape după cum urmează:
Etapa I – Formare antreprenorială – durată 12 luni;
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri – durată maxim 18 luni;
Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate – durată 6 luni.

Consultanță pentru accesarea finanțării prin programul România Start-up Plus    Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*