sM 4.1.1. – Achiziții simple de utilaje agricole

Valoarea finanțării:
maxim 1.500.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
30% – 50%
Tip investiție:
Exploatatii agricole
Selecția proiectelor:
conform punctaj grilă de evaluare
Dată deschidere program:
Estimat în Iunie-Iulie 2024
Status:
Ghid în dezbatere publică

Valoarea finanțării nerambursabile

Beneficiar Rata sprijinului nerambursabil Valoarea maxima
Ferme vegetale cu dimensiunea intre: 8.000 SO-250.000 SO 50%*

 

350.000 euro pentru achizitii simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă
Ferme zootehnice cu dimensiunea până la 500.000 SO
Ferme vegetale cu dimensiunea intre: 250.000 SO-500.000 SO 50%*

 

400.000 euro pentru achizitii simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă
Ferme zootehnice cu dimensiunea intre: 500.000 SO- 1 mil. SO
Ferme vegetale cu dimensiunea peste 500.000 SO 30%* 400.000 euro pentru achizitii simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă
Ferme zootehnice cu dimensiunea peste 1.000.000 SO
Cooperative,  grupuri  de  producători  și  organizații  de  producători 50%*

 

1.500.000 euro

*rata sprijinului poate creste cu 20% daca:

 1. investitiile sunt realizate de tinerii fermier, varsta pana la 40 de ani, instalat de maxim 5 ani cu competente si calificari profesionale adecvate SAU
 2. daca investitiile sunt investitii colective realizate de forme asociative
 3. daca investitiile sunt amplasate in zone cu constrangeri naturale sau alte constrangeriâ
 4. investitiile sunt legate exclusiv de operatiuni de agricultura ecologica

Cine poate accesa finanțarea

➤ PFA, II, IF
➤ SNC, SCS,SA, SRL, Societate comerciala cu capital privat
➤ Institute  de  cercetare  –  dezvoltare,  precum  și  centre,  staţiuni  şi  unități  de  cercetare‐ dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi din domeniul agricol cu personalitate juridica, de drept  public sau privat
➤ Societate agricolă  (înfiinţată  în  baza  Legii    36/1991  cu  modificările  şi  completările ulterioare);
➤ Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor
➤ Societate cooperativă  agricolă; Cooperativă  agricolă; Grup de producători și Organizație de producători

Condiții de eligibilitate

➤ Ferma trebuie sa fie de o dimensiune economica de minimum de 8.000 SO
➤ Ferma trebuie sa aiba in exploatatie: culturi de câmp, inclusiv culturile furajere destinate în hrana animalelor și plantele tehnice, precum și  culturile horticole, inclusiv cele pomicole și în spații protejateSolicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
➤ Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
➤ Trebuie sa fi avut profit in cel putin unul dintre anii 2021,2022 sau 2023
➤ Solicitantul va prezenta avizul de conformitate cu obiectivele SIDD DD, daca aria de aplicabilitate este in ITI Delta Dunarii
➤ Solicitantul trebuie sa faca dovada vechimii intreprinderii printr-o Declaratie a unui expert contabil
➤ Solicitantul va demonstra, la momentul depunerii proiectului, că a demarat procedura de evaluare de mediu iar dacă este necesară evaluarea impactului de mediu, procedura de evaluare va fi finalizată înainte de demararea investiției
➤ Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat

Grilă de evaluare

Evaluarea proiectelor se face în ordinea punctajului obținut pe grila de evaluare
Pragul de calitate va fi lunar si va fi prezentat in anuntul de lansare a licitatiei

➤ Departajarea la punctaj egal: valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

Cheltuieli eligibile

Achizitia de utilaje agricole inclusiv prin leasing precum: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, de preferat utlilaje no tillage, minimum/low tillage, strip tillage
Investiții necorporale legate de achizițiile simple precum: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci
➤ Cheltuieli pentru consultanta, monitorizare si management in limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile
TVA-ul nedeductibil

Servicii consultanță

✓ Verificare eligibilitate firmă – Gratuit;
✓ Elaborarea proiectului și a anexelor necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Asistență pentru depunerea și transmiterea dosarului de finanțare;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru solicitările de informații suplimentare;
✓ Consultanță pe toată perioada de evaluare și implementare a proiectului;
✓ Consultanță pentru semnarea contractului de finanțare;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
✓ Consultanță pentru întocmire și depunerea cererilor de decontare.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării

  Nume și Prenume*:
  E-mail*:
  Telefon*:
  Denumire firmă*:
  CUI firmă*:
  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Codul CAEN pe care veți aplica:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00