Granturi pentru capital de lucru – finanțare de 150.000 euro

Actualizare 23.11.2020
A fost adoptată și publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de Urgentă prin care se mărește bugetul programului Grant Capital de Lucru de la 350 milioane euro la 1,067 miliarde euro. După această suplimentare de buget toate firmele eligibile ce au depus cerere de finanțare o să primească grantul.

Actualizare 28.10.2020
Guvernul va suplimenta bugetul pentru Grantul Capital de Lucru cu 500 de milioane de euro, iar banii ar ajunge pentru primii 15.998 de aplicanți de la acest program.
Sursa informației: Ședința de Guvern din 28.10.2020


Alocarea grantului pentru capital de lucru se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri realizată în 2019, fiind destinat IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Depunere: [SESIUNE ÎNCHISĂ] de pe 22.10.2020,ora 10:00 până pe 28.10.2020 ora 20:00
Selecție proiecte: Principiul primul venit – primul servit

➤ Aplicație pentru depunerea cererilor de finanțare: https://granturi.imm.gov.ro/auth/login
➤ Lista cu cererile de finanțare depuse poate fi consultată aici: https://granturi.imm.gov.ro/transparency/#/

Valoarea sprijinului nerambursabil

2000 euro pentru firmele cu cifră de afaceri în 2019 cuprinsă între  5.000 – 13.500 euro
15% din cifra de afaceri realizată în 2019, dar nu mai mult de 150.000 euro pentru firmele ce au avut o cifră de afaceri în 2019 de peste 13.501 euro.
➤ Contribuție proprie beneficiar: 15%
➤ Se poate accesa finanțarea cu SRL sau SRL-D din categoria IMM;

Finanțare (granturi) pentru capital de lucru condiții:

➤ Pot aplica pentru această finanțare toate firmele (SRL, SRL-D) ce au obținut Certificat de Situații de Urgență (CSU);
Certificate de Situații de Urgență CSU nu mai pot fi scoase, termenul limită a fost 15.09.2020
➤ Firma a înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani (2018 sau 2019);
➤ Firma va mențin numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim 6 luni de la data acordării grantului;
➤ Firma dispune de cofinanțarea proprie a proiectului de 15%.

Listă coduri CAEN eligibile

Granturile pentru capital de lucru se acordă firmelor de tip IMM din următoarele domenii de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.
➤ Listă codurilor CAEN Eligibile actualizată după publicarea OUG în Monitorul Oficial poate fi consultată AICI

Cheltuieli eligibile

➤ Cheltuieli cu stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;
➤ Datorii curente și restanțe față de furnizori inclusiv față de furnizorii de utilități;
➤ Cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
➤ Cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente;
➤ Cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală – inclusiv materiale destinate protejării împotriva COVID-19;
➤ Cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
➤ Cheltuieli privind achiziția de echipamente utilaje, tehnologii, dotări independente necesare
activității curente pentru reluarea activităților economice;
➤ Cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.

Obligațiile beneficiarilor după primirea finanțării

➤ Să mențină numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim 6 luni de la data acordării grantului.
➤ Să depună un raport de progres privind cheltuielile efectuate în termen de 180 de zile de la data la care finanțarea a fost transferată în contul bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de progres în termenul de 180 zile sau depunerea acestuia cu informații lipsă ori necompletarea acestuia cu informațiile/documentele solicitate va duce la restituirea finanțării.

Depunerea cererilor de finanțare

➤ Data de depunere a cererilor de finanțare: Joi, 22.10.2020, începând cu ora 10:00 până pe 28.10.2020 ora 20:00
➤ Cererile de finanțare se vor depune în platforma de aici: https://granturi.imm.gov.ro/auth/login
Pentru a aplica la finanțare trebuie să aveți semnătură electronică!
Înscrierile în cadrul platformei se vor realiza în două etape distincte:
[ETAPĂ DESCHISĂ] 1. Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele firmei.
[ETAPĂ ÎNCHISĂ] 2. Etapa de înscriere în cadrul grantului în care aplicanții, cu profilul, user, și parolă generate în prima etapa, vor completa și transmite cerea de finanțare și documentele anexe.
Etapa de înscriere în cadrul grantului  va fi deschisă începând cu Joi, 22.10.2020, ora 10.00, timp de 5 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până pe 28.10.2020 la ora 20.00.

Serviciile oferite:

✓ Evaluarea eligibilității firmei– Gratuit;
✓ Consultanță pentru accesarea finanțării;
✓ Configurarea contului pentru depunerea cererii de finanțare;
✓ Tutorial pentru depunerea cererii de finanțare cât mai repede după deschiderea aplicației online;
✓ Consultanță redactare răspunsuri pentru cererile de clarificări;
✓ Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor/plăților;
✓ Consultanță pentru realizarea raportului de progres.

Consultanță pentru Grantul pentru Capital de Lucru

Verificăm Gratuit eligibilitatea firmei dumneavoastră pentru acest program de finanțare și vă putem ajuta cu obținerea finanțării.

    Nume și Prenume*:

    E-mail*: Denumire firmă*

    Alte informații:
    Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

    Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii