Granturi pentru investiții – finanțare de 200.000 euro pentru firme de tip IMM

În 2022 programul se va deschide sub denumirea Măsura 4.1.1 POC. Vezi aici condițiile de accesare pentru noul Grant de Investiții

Valoarea finanțării: între 50.000 și 200.000 euro, nerambursabili
Contribuție proprie beneficiar:
min. 30% (min. 46% pentru punctaj maxim) pentru București și județul Ilfov
min. 15% (min. 36% pentru punctaj maxim) pentru celelalte regiuni ale țării
*Aportul propriu se calculează la valoarea totală a proiectului de investiții
CSU: Pentru a aplica la acest program nu aveți nevoie de Certificat de Situații de Urgență (CSU)
Selecție proiecte: Conform punctajului din grila de evaluare prezentă mai jos

Pentru ce investiții se poate accesa finanțarea

➤ extinderea capacităților de producție și servicii existente;
➤ realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente;
➤ realizarea de unități noi de prestare servicii;
➤ reabilitarea/modernizarea unităților de producție și servicii existente.

Grantul de investiții pentru firme de tip IMM condiții

➤ Pot aplica pentru această finanțare toate firmele (SRL, SRL-D) ce au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim 1 an;
➤ Firma a înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în exercițiul financiar anterior (2019);
➤ Firma trebuie să își desfășoare activitate minim 3 ani după implementarea proiectului;
➤ Firma va realiza minim 50% din valoarea veniturilor estimate în planul de afaceri în primii 2 ani după implementarea proiectului, iar diferență în anul 3 după implementarea proiectului;
➤ Firma dispune de cofinanțarea proprie a proiectului asumată în planul de afaceri.

Listă coduri CAEN eligibile

Pot accesa finanțarea firme ce își desfășoară activitatea în domeniul Producției, Industriilor Creative, Servicii și Comerț.
➤ Listă codurilor CAEN eligibile poate fi consultată AICI

Grilă de evaluare:

Grila de evaluare conform OUG 130/2020 modificată prin OUG 174/2020.

Criteriu de selecție Punctaj
A. Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR)
RIR: <5% 25p
RIR:>=5,01% și <7,5% 15p
RIR:>=7,51% 10p
B1. Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții – pentru toate regiunile tării mai puțin București-Ilfov
peste 35% 35p
între 25% și 35% 30p
între 20% și 25% 20p
între 15% și 20% 10p
B2. Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții – pentru regiunea București-Ilfov
Peste 45% 35p
între 40% și 45% 30p
între 35% și 40% 20p
între 30% și 35% 10p
C. Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
<=3 30p
>3 și <=4 15p
>4 5p
*dacă firma nu a înregistrat profit operațional în anul fiscal anterior (2019), va primi zero puncte la acest criteriu
D. Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile potrivit datelor furnizate de INS
Sold negativ* 10p
Sold pozitiv* 0p

➤  Selecția proiectelor se realizează în funcție de punctajul obținut și criteriile de departajare.
➤  La punctaje egale departajarea se va face în funcție de:
1. procentul aportului propriu;
2. valoarea cifrei de afaceri;
3. ordinea înscrierii în aplicație.

*Se calculează pe baza datelor de la INS cu privire la valoarea exporturilor și importurilor se va calcula pentru fiecare cod CAEN eligibil balanța comercială, soldul fiind pozitiv sau negativ. Dacă un cod CAEN are sold negativ sau pozitiv poate fi verificat AICI

Cheltuieli eligibile

➤ cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor;
➤ achiziția de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente;
➤ mobilier de birou și mobilier specific;
➤ achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
➤ cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect;
➤ asistența tehnică, dirigenția de șantier;
➤ cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor;
➤ cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea;
➤ cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe;
➤ cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității;
➤ precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare.
➤ cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;

Beneficiarii de granturi pentru investiții din domeniul serviciilor de transport pot utiliza finanțarea și pentru următoarelor categorii de cheltuieli:
➤ cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
➤ cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport, cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
➤ cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

Depunerea cererilor de finanțare

➤ Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 03.12.2020 – 29.01.2021
➤ Cererile de finanțare se vor depune în platforma de aici: https://granturi.imm.gov.ro/auth/login
➤ Înscrierile în cadrul platformei se vor realiza în două etape distincte:
[ETAPĂ DESCHISĂ] 1. Etapa de creare profil, user și parolă, unde aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicit cât și datele firmei.
[ETAPĂ DESCHISĂ între 03.12.2020 – 29.01.2021] 2. Etapa de înscriere în cadrul grantului în care aplicanții, cu profilul, user, și parolă generate în prima etapa, vor completa și transmite cerea de finanțare și documentele anexe.

Serviciile de consultanță oferite pentru Grantul de investiții

Evaluarea eligibilității proiectului – Gratuit;
Consultanță pentru realizare proiect și a documentației necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de dumneavoastră;
Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
Consultanță pentru implementarea proiectului.

Firma mea are șanse de a obține Grantul de Investiții?

În continuare puteți verifica foarte simplu dacă firma dumneavoastră are șanse de a obține Grantul de investiții:

✓ Firma își desfășoară activitatea de cel puțin 12 luni?
✓ În 2019  firma a obținut un profit de minim 81.000 lei?
✓ Dispuneți de o cofinanțare din valoare totală a proiectului de minim 46% pentru București-Ilfov și minim 36% pentru pentru celelalte regiuni ale țării?
✓ Codul CAEN pentru care accesați finanțarea este eligibil? Codurile CAEN eligibile sunt prezentate AICI
✓ Pentru a accesa Grantul de Investiții nu trebuie să aveți Certificat de Situații de Urgență (CSU)!

Consultanță pentru accesarea granturilor pentru investiții de până la 200.000 euro

Dacă doriți consultanță pentru accesare finanțării pentru grantul de investiții completați formularul de mai jos:

  Nume și Prenume*:

  E-mail*: Denumire firmă*

  Pe ce cod CAEN doriți să accesați finanțarea?
  Poate fi cel principal sau unul secundar.

  Alte informații:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii