Programul comert si servicii 2023 – finantare de 500.000 lei

Valoarea finanțării:
maxim 50% dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea creditului
Contribuție proprie beneficiar:
50%
Tip investiție:
în Romania
Selecția proiectelor
primul venit- primul servit
Dată deschidere program:
Sesiune 2023: ÎNCHISĂ
Status:
Ghid final publicat

Valoarea finanțării nerambursabile

➤ Minim: 50% din valoarea creditului de minimum 250.000 lei
➤ Maxim: 50% dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea creditului
➤ Tip ajutor: de MINIMIS sub forma de prima de capital
➤ Cofinanțare ajutor de MINIMIS:
minimum 50% din valoarea creditului

Cine poate accesa finanțarea

➤ Firmele de tip SRL înființate înainte de 31.12.2019 ce fac parte din categoria microîntreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii
➤ Firme care au autorizat codul CAEN aferent proiectului cu minim 12 luni inainte de depunere
➤ Firma care contracteaza un credit de investitii la o institutie de credit partenera pentru achizitionarea de echipamente

Condiții de eligibilitate

➤ Firma este microintreprindere/intreprindere mica/ mijlocie si este înființată cel târziu la 31.12.2019
➤ Activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii în program
➤ Are capital social integral privat, sunt înregistrate în scopuri fiscale în România, își desfășoară activitatea pe teritoriul României
➤ Firma nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară
➤ Firma va menține sau suplimentează numărul de angajați existenți pentru o perioadă de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de plată
➤Contractează un credit de investiții la instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere, în condițiile băncii și ale prezentului program
Mecanismul selectiei proiectelor are la baza principiul primul venit- primul servit

Coduri CAEN eligibile

➤ Autorizarea codului CAEN eligibil vizat de investiție trebuie sa fi fost cu cel putin 12 luni inainte de inscrierea in program

Cheltuieli eligibile

➤ echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe
➤ echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare
➤ tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale
➤Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
➤ Site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting
➤ cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activitatii
➤ Echipamente IT, Semnatura electronica
➤ autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor considerate a fi vehicule de teren
➤ Achiziționarea de spații de lucru și spații de producție- se va face pe baza unei evaluari ANEVAR
➤ Garanțiile acordate și comisioanele aplicate de instituțiile financiare nebancare creditelor de investiții contractate în cadrul programului
➤ Două plăcuțe informative- obligatorii

Servicii consultanță

✓ Verificare eligibilitate firmă – Gratuit;
✓ Elaborare cerere de finanțare și a anexe necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
✓ Asistență pentru depunerea și transmiterea dosarului de finanțare;
✓ Redactarea răspunsurilor pentru solicitările de informații suplimentare;
✓ Consultanță pe toată perioada de evaluare și implementare a proiectului;
✓ Consultanță pentru semnarea contractului de finanțare;
✓ Consultanță pentru obținerea creditului bancar;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor;
✓ Consultanță pentru întocmire și depunerea cererilor de decontare.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării

  Nume și Prenume*:
  E-mail*:
  Telefon*:
  Denumire firmă*:
  CUI firmă*:
  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Codul CAEN pe care veți aplica:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  Contact

  0772 075 694

  Luni-Vineri: 09:00-17:00