Programul comert si servicii 2020 – finantare de 250.000 lei

Prin programul  Comert si Servicii se acordă o finanțare nerambursabilă de 250.000 lei pentru firmele cu cel puțin 2 ani de activitate.

Status: Sunt șanse mici ca programul Comert si Servicii să înceapă în 2020

Dacă aveți o firmă ce a obținut profit în 2018 sau 2019 puteți accesa următoarele finanțări în 2020:
Finanțare pentru investiții până la 200.000 euro pentru activități de producție, industrii creative sau servicii.
Finanțare capital de lucru până la 150.000 euro pentru HoReCa, transporturi, agenții de turism, editori, librăriilor, biblioteci, organizatori de evenimente etc.

Valoarea sprijinului nerambursabil

➤ 250.000 lei nerambursabili;
➤ Contribuție proprie beneficiar minim 10%;
➤ Investiție în mediul Urban și Rural;
➤ Se poate accesa finanțarea cu SRL sau SRL-D cu vechime de cel puțin 2 ani;

Programul Comert si Servicii condiții:

➤ Firme (SRL sau SRL-D) ce au cel puțin 2 ani vechime
➤ Firmele pot fi din toate regiunile țării inclusiv București și Ilfov
➤ Finanțarea poate fi accesată de microintreprinderi, firmele mici sau mijlocii (2-250 angajați)
➤ Proiectul poate fi implementat în mediul urban și rural
➤ Codul CAEN pentru care se solicita finanțare trebuie autorizat până la momentul depunerii proiectului;
➤ Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
➤ Firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
➤ Nu există limită de vârstă pentru acest program de finanțare.

Solicită consultanță pentru programul Comert și Servicii

Criterii de selecție pentru programul Comert si Servicii

Mai jos este prezentată grila de selecție publicată pe sesiunea din 2020 a programului.

Criteriu de seleție Punctaj
Venituri din activitatea pe care aplică
Societatea A obţinut preponderent venituri din activitatea pe care aplică, dar nu mai puțin de 30% din cifra de afaceri 5
Societatea NU a obţinut preponderent venituri din activitatea pe care aplică, dar nu mai puțin de 30% din cifra de afaceri 0
Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2019
Management, resurse umane
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2019 15
Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2019 10
Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2019 5
Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2019 0
Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii
locuri de muncă create ≥ 2 15
locuri de muncă create = 1 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru angajat care face dovada întoarcerii din dispora. 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru angajați care fac dovada întoarcerii din dispora. 10
Ponderea investițiilor
Ponderea investițiilor în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevăzute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), și 2.3 din HG 2139/2004 reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de investiții 15
Ponderea investițiilor în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevăzute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), și 2.3 din HG 2139/2004 reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de investiții 10
Ponderea investițiilor în mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevăzute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), și 2.3 din HG 2139/2004 reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de investiții 5
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN pe care accesează
Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni 10
Vechime activitate autorizată 6-12 luni 5
Vechime activitate autorizată 3-6 luni 0
Obs: Vechimea activităţii autorizate se verifică în certificatul constatator la punctul Sedii autorizate/Activități autorizate
Valoarea aportului propriu
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Profit din exploatare la 31.12.2019  
Societatea A obținut profit din exploatare la 31.12.2019 10
Societatea NU a obținut profit din exploatare la 31.12.2019 0
Criterii de departajare pentru punctaj egal:

-valoarea exactă a procentului aferent aportului propriu;
-valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
-punctajul aferent ponderii investiţiei în echipamente tehnologice;
-numărul de locuri de muncă nou create,
-numărul mediu de salariaţi la 31.12.2019,
-data și ora înscrierii în program
➤ Selecția proiectelor se realizează în funcție de punctajul obținut;

Solicită consultanță pentru programul Comerț și Servicii

Cheltuieli eligibile

➤ Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii);
➤ Cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale
➤ Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare,
➤ Achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;
➤ Active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (francize, etichetare ecologica, licențe), software-uri necesare desfășurării activității;
➤ Mobilier, aparatura birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
➤ Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G;
➤ Site de prezentare ( inclusiv domeniu);
➤ Certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau integrat;
➤ Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
➤ Achiziționarea de echipament de încălzire sau climatizare aferente spațiului de desfășurare a activității;
➤ Achiziționarea echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
➤ Achiziționarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aibă destinație locativă, la momentul achiziției;
➤ Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
➤ Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri;
➤ Cheltuieli financiare: comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite;

Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile:
➤ Cheltuielile privind TVA-ul și taxele;
➤ Timbru verde;
➤ Avize și comisioanele;
➤ Ambalajul, transportul, punerea în funcțiune;
➤ Instruirea personalului;

Servicii de consultanță Comert si Servicii

1. Analiză eligibilitate – Gratuit
2. Realizarea planului de afaceri și a documentației necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
3. Realizarea proiecțiilor financiare;
4. Întocmirea documentelor suport;
5. Consultanță pentru perioada de evaluare a proiectului;
6. Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
7. Consultanță timp de 12 luni pentru implementarea proiectului.


Solicită consultanță pentru accesarea finanțării prin programul Comert si Servicii

  Nume și Prenume*:
  E-mail*:
  Telefon*:
  Pentru ce cod CAEN sau activitate doriți să accesați finanțarea?*
  Cum se numește firma pentru care doriți să accesați finanțarea*
  Informații despre proiect:

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  4 COMENTARII

   • Codul CAEN 4941 Nu este eligibil pentru finanțare.
    Codul CAEN 4520- Întreținerea și repararea autovehiculelor (service auto) este eligibil pentru finanțare și puteți accesa finanțare pe un cod CAEN secundar.

  LĂSAȚI UN COMENTARIU

  Vă rugăm să scrieți comentariul!
  Vă rugăm să scrieți numele dumneavoastră!