Programul de microindustrializare – finantare de 450.000 lei

Prin programul de Microindustrializare se acordă fonduri nerambursabile de 450.000 lei pentru firmele cu cel puțin 2 ani de activitate.

Valoarea sprijinului nerambursabil

➤ 450.000 lei nerambursabili;
➤ Contribuție proprie beneficiar minim 10%;
➤ Investiție în mediul Urban și Rural;
➤ Se poate accesa finanțarea cu SRL sau SRL-D cu vechime de cel puțin 2 ani;

Programul Mircroindustrializare 2020 condiții:

Beneficiari eligibili:
➤ Firme (SRL sau SRL-D) ce au cel puțin 2 ani vechime
➤ Pentru București Ilfov microintreprinderi, firmele mici sau mijlocii (2-149 angajați)
➤ Pentru restul țării firmele mici și mijlocii (10-149 angajați)
➤ Proiectul poate fi implementat în mediul urban și rural
➤ Codul CAEN pentru care se solicită finanțarea trebui să fie eligibil în cadrul programului conform listei de coduri CAEN Microindustrializare
➤ Codul CAEN pentru care se solicita finanțare trebuie autorizat până la momentul depunerii proiectului;
➤ Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
➤ Firma nu are datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
➤ Nu există limită de vârstă pentru acest program de finanțare.

Solicită consultanță pentru programul Microindustrializare

Criterii de selecție pentru Programul Microindustrializare

Criteriu de seleție Punctaj
Resurse umane existente la momentul înscrierii online
Societatea are cel puțin 2 angajați la momentul înscrierii online 10
Societatea are cel puțin 1 angajat la momentul înscrierii online 5
Societatea NU are angajați la momentul înscrierii online 0
Finanțare anterioară (2019, 2018, 2017)
Societatea/asociații/acționarii NU au mai beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul programelor naționale derulate prin DAPIMM sau AIMMAIPE în ultimii 3 ani; 10
Societatea/asociații/acționarii au mai beneficiat de alocație financiară nerambursabilă în cadrul programelor naționale derulate prin DAPIMM sau AIMMAIPE în ultimii 3 ani; 0
Număr de noi locuri de muncă create la momentul decontului
Locuri de muncă create 2 sau mai multe 10
Locuri de muncă create mai puțin de 2 0
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria: persoane care fac dovada întoarcerii din diaspora
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele noi create în 2020 pentru 1 persoană care face dovada întoarcerii din diaspora 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele noi create în 2020 pentru 2 persoane care fac dovada întoarcerii din diaspora 10
Venituri din activitatea pe care aplică
Societatea A obținut preponderent venituri din activitatea pe care aplica, dar nu mai puțin de 30% din cifra de afaceri 10
Societatea NU a obținut preponderent venituri din activitatea pe care aplica, dar nu mai puțin de 30% din cifra de afaceri 0
Valoarea proiectului de investiții
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Ponderea investițiilor în echipamentele tehnologice
Ponderea investițiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 și 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3 din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate și software-uri necesare desfășurării activității reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri 15
Ponderea investițiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 și 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3 din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate și software-uri necesare desfășurării activității reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri 10
Ponderea investițiilor în mijloace fixe prevăzute la pct 2.1 și 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul) 2.3 din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate și software-uri necesare desfășurării activității reprezintă mai puțin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri. 0
Profit din exploatare la 31.12.2019
Societatea A obținut profit din exploatare la 31.12.2019 10
Societatea NU a obținut profit din exploatare la 31.12.2019 0
Criterii aferente cursurilor de competențe digitale
Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului. 5
Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului. 0
TOTAL 100
Criterii de departajare pentru punctaj egal:

– valoarea procentului aferent aportului propriu;
– valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
– punctajul aferent ponderii investițiilor în echipamentele tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității;
– punctajul criteriilor aferente cursurilor de competențe digitale;
– punctajul aferent criteriului de finanțare anterioară;
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create din rândul persoanelor care fac dovada întoarcerii din diaspora;
– data și ora înscrierii în program.
➤ Selecția proiectelor se realizează în funcție de punctajul obținut;

Solicită consultanță pentru programul Microindustrializare

Cheltuieli eligibile

➤ Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT, licențe necesare desfășurării activității, sisteme audio-video, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale nu se pot deconta din proiect. Prin echipamente tehnologice se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. nr. 2139/2004;
➤ Aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
➤ Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepția vehiculelor de teren simbol G;
➤ Investițiile în active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse și servicii (francize, etichetare ecologica, licențe), software-uri necesare desfășurării activității;
➤ Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție, inclusiv din elemente prefabricate. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aibă destinație locativă, la momentul achiziției;
➤ Achiziționarea de mobilier, aparatura birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
➤ Site de prezentare ( inclusiv domeniu) și promovare online;
➤ Achiziționarea echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare;
➤ Achiziționarea de echipament de încălzire sau climatizare aferente spațiului de desfășurare a activității;
➤ Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale – pentru asociat/administrator;
➤ Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri;
➤ Cheltuieli financiare: comisionul de garantare aferent anului acordării garanției, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite;

Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile:
➤ Cheltuielile privind TVA-ul și taxele;
➤ Timbru verde;
➤ Avize și comisioanele;
➤ Ambalajul, transportul, punerea în funcțiune;
➤ Instruirea personalului;

Servicii de consultanță Microindustrializare

1. Analiză eligibilitate – Gratuit
2. Realizarea planului de afaceri și a documentației necesare accesării finanțării pe baza informațiilor oferite de client;
3. Realizarea proiecțiilor financiare;
4. Întocmirea documentelor suport;
5. Consultanță pentru perioada de evaluare a proiectului;
6. Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
7. Consultanță timp de 12 luni pentru implementarea proiectului.


Solicită consultanță pentru accesarea finanțării prin programul Microindustrializare

  Nume și Prenume*:
  E-mail*:
  Telefon*:
  Pentru ce cod CAEN sau activitate doriți să accesați finanțarea?*
  Cum se numește firma pentru care doriți să accesați finanțarea*
  Informații despre proiect:

  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii

  1 COMENTARIU

  LĂSAȚI UN COMENTARIU

  Vă rugăm să scrieți comentariul!
  Vă rugăm să scrieți numele dumneavoastră!