PNDR Sub-masura 6.2 Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Valoare sprijin nerambursabil: pană la 70.000 euro
Cofinanțare beneficiar: 0%
Status: Fonduri epuizate, nu se mai lansează în 2018

Cine poate să obțină acești bani?

Fondurile pot fi accesate de:
Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități neagricole pentru prima dată în spațiul rural
Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-up).

Categoriile de solicitanți eligibili în funcție de forma de organizare:
Societate cu răspundere limitata – SRL și SRL-D
Persoana fizica autorizată
Întreprindere individuala
Întreprindere familială
Societate în nume colectiv – SNC
Societate în comandită simplă – SCS
Societate pe acțiuni – SA
Societate în comandită pe acțiuni – SCA
Societate comercială cu capital privat
Societate agricolă
Societate cooperativă de gradul 1
Cooperativă agricolă de grad 1

Activitățile eligibile pentru finanțare prin PNDR 6.2 sunt: activități de producție, activități meșteșugărești, activități turistice, servicii. NU sunt eligibile activitățile complementare activității de baza desfășurate de solicitant.

Condiții de eligibilitate:

-Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie sa fie situate în mediul rural iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în mediul rural;
-Este eligibil pentru finanțare solicitantul care propune realizarea de activități aferente unui singur cod CAEN;
-Nu sunt eligibili solicitanții ai căror acționari/asociați dețin parți sociale în cadrul altor societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași cod CAEN ca cel propus în planul de afaceri pentru finanțare;
-Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de Afaceri pentru desfășurarea activităților neagricole.

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Sprijinul public nerambursabil este de 50.000 de euro/proiect, cu excepția activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, în baza unui Plan de afaceri.
Sprijinul pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale se va acorda, sub formă de ajutor de minimus , în două transe, astfel:
Tranșa I ‐ 70% din cuantumul sprijinului după semnarea contractului de finanțare
Tranșa II ‐ 30% din cuantumul sprijinului după îndeplinirea tuturor obiectivelor din planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea contractului de finanțare.

Cheltuieli eligibile:

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru , capitalizarea întreprinderii și activitățile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, sunt eligibile.
Cheltuieli cu achiziția de terenuri – achiziționarea de teren nu poate reprezenta un scop în sine, se acceptata în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.
Nu sunt eligibile cheltuielile cu achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente activității de prestare de servicii agricole.

Criterii de selecție a proiectului:

Pentru aceasta sub‐măsură pragul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanăre.pndr-6-2-1pndr-6-2-2pndr-6-2-3pndr-6-2-4

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here