PNDR 6.2 – finanțare pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Valoarea finanțării:
50.000 euro sau 70.000 euro
Contribuție proprie beneficiar:
0%
Tip investiție:
în mediul Rural
Selecția proiectelor:
conform grilei de evaluare
Status:
Sesiune 2021: Închisă – buget epuizat
Dată de lansare 2022:
nu a fost precizată până în acest moment

Anunț de lansare PNDR 6.2 în 2021

Praguri de calitate:
➤ 40 puncte în perioada 29.10.2021–29.11.2021*
➤ 30 puncte în perioada 30.11.2021–29.12.2021
➤ 25 puncte în perioada 30.12.2021–31.01.2022
*Sesiunea se închide în 5 zile calendaristice dacă se depun proiecte ce depășesc bugetul cu 150%. Buget alocat pentru 2021: 50.000.000 euro

PNDR 6.2 si PNDR 6,4 2021 lansare

Valoarea finanțării nerambursabile

70.000 euro pentru activități de producție
50.000 euro pentru activități din domeniul serviciilor, industriilor creative și a comerțului

Finanțarea se acordă în două tranșe astfel:
Tranșa 1: 70% după semnarea contractului de finanțare
Tranșa 2: 30% după îndeplinirea tuturor obiectivelor din planul de afaceri

Cine poate accesa finanțare prin programul PNDR 6.2

➤ Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural;
➤ Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru finanțare;
➤ Start-upuri: Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia.

Forme juridice eligibile: SRL, SRL-D, PFA, II, IF, SA, SNC, SCS, SCA, Societate agricolă, Cooperativă agricolă.

Condiții de eligibilitate pentru măsura 6.2

➤ Activitatea propusă spre finanțare să fie neagricolă;
➤ Sediul social și punctul/punctele de lucru  ale firmei trebuie sa fie situate în mediul rural iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în mediul rural;
➤ Nu sunt eligibili solicitanții ai căror acționari/asociați dețin parți sociale în cadrul altor societăți care își desfășoară activitatea în baza aceluiași cod CAEN ca cel propus pentru finanțare;
➤ Nu sunt eligibile activitățile complementare activității de baza desfășurate de solicitant;
➤ În maxim 3 ani de la semnarea contractului de finanțare firma trebuie să obțină venituri de cel puțin 30% din prima tranșă primită, respectiv 14.700 euro sau 10.500 euro.

Coduri CAEN eligibile pentru PNDR 6.2

➤ Finanțarea se poate solicita pentru maxim 5 coduri CAEN eligibile;
➤ Domenii de activitate ce au șanse de a obține finanțare:
✓ Servicii medicale prestate în toate comunele și satele din țară.
✓ Activități de agrement și unități de alimentație publică realizate în localitățile cu potențial turistic ridicat. Mai multe detalii aici
✓ Activități turistice de cazare (camping și bungalow) realizate în localitățile cu potențial turistic ridicat. Mai multe detalii aici
✓ Activități de producție conform listei prezentate aici, realizate în toate comunele și satele din țară.

Listă codurilor CAEN  eligibile pentru programul PNDR 6.2 actualizată poate fi consultată AICI.

Grilă de evaluare pentru PNDR 6.2

Grila de selecție finală pentru sesiunea din 2021 a programului PNDR 6.2

Nr. crt. Principii și criterii de selecție Punctaj
CS1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor / membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole 5 p
1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile).

* în localitatea în care va realiza proiectul sau în localități limitrofe acesteia.

5 p
CS2. Principiul prioritizării activităților de producție  15  p
2.1. Proiecte ce vizează exclusiv activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7 din Ghidul Solicitantului. 15 p
CS3. Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare); 20 p
3.1. Proiecte care vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare) 20 p
CS4. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea activității Max. 15  p
4.1. Criteriul prioritizării proiectelor care propun spre finanțare  servicii în tehnologia informației, servicii informatice și servicii de editare software.

Se prioritizează proiectele prin care se solicită finanțare pentru codurile CAEN din sectorul de editare a produselor software, servicilor în tehnologia informaţiei și servicii de reparare a calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii conform Anexei 7 din Ghidul Solicitantului.

15 p
4.2. Criteriul prioritizării proiectelor care integrează mijloace de digitalizare în activitatea din planul de afaceri.

Vor fi punctate proiectele care propun în Planul de afaceri mijloace de digitalizare de tip software sau hardware și programe, ce vor fi folosite pentru realizarea producției, prestarea serviciilor propuse spre finanțare și/sau comercializarea producției realizate.

Punctajele aferente CS 4.1 și CS 4.2 nu se cumulează.

10 p
CS5. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului Max. 15  p

 

5.1. Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care propun spre finanțare activități care vizează protecția mediului (ex: reciclare, fabricare peleți).

Se prioritizează proiectele prin care se solicită finanțare pentru codurile CAEN așa cum sunt prioritizate în Anexa 7 din Ghidul Solicitantului.

15 p

 

5.2. Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care își propun cel puțin un obiectiv specific care vizează protecția mediului.

Vor fi punctate proiectele care propun cel puțin un obiectiv specific cu activități care vizează protecția mediului. (ex: panouri fotovoltaice, acțiuni de eficientizare energetică, acțiuni de reciclare, reutilizarea reziduurilor în alte activități de producție ale solicitantului etc.). Colectarea selectivă a deșeurilor nu va fi punctată la acest criteriu.

10 p
Punctajele aferente CS 5.1 și CS 5.2 nu se cumulează.
CS 6. Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării /modernizării/extinderii de agropensiuni, pensiuni, hoteluri) și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat Max. 25 p

 

6.1. Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

Max 25 p

 

 

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de: max. 15 puncte
·        Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari 15 pct
·        Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari 10 pct
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de: max. 25 puncte
·        Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari 25 pct
·        Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari 20 pct
6.2. Proiecte ce vizează investiţii în activități turistice de cazare (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

Max 15 p

 

 

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de: max. 10 puncte
·       Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari 10 pct
·       Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari  7 pct
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de: max. 15 puncte
·        Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari 15 pct
·        Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari 12 pct
În cazul proiectelor în zonele cu potențial turistic ridicat, care propun activități turistice de cazare împreună cu activități de agrement și/sau alimentație publică, se va acorda punctajul aferent CS 6.2

Punctajele CS 6.1 și CS 6.2 vor fi acordate în conformitate cu Lista zonelor cu potențial turistic ridicat

CS7. Principiul accesului la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR 5 p
7.1. Solicitanții care nu au obținut finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (6.4 și măsură similară din 19.2)

Punctajul va fi acordat pentru solicitanții care nu au obținut finanțare (nu au avut un proiect selectat) prin intermediul sM 6.4 sau prin măsură similară finanțată prin sM 19.2.

5 p
*Punctajul maxim ce poate fi obținut de un proiect în cadrul programului PNDR 6.2 este de 55 puncte

Criterii de departajare pentru punctaj egal:
1. Proiecte care propun servicii IT, punctate la CS 4.1
2. Proiecte care propun acțiuni de protecția mediului, punctate la CS 5.1
3. Proiecte care propun servicii IT, punctate la CS 4.2
4. Proiecte care propun acțiuni de protecția mediului, punctate la CS 5.2
5. În cazul proiectelor cu același punctaj, aceeași valoare a sprijinului și care îndeplinesc aceleași criterii de departajare, departajarea acestora se va face în ordinea descrescătoare a procentului de comercializare propus în Planul de afaceri.

Cheltuieli eligibile prin PNDR 6.2

Sunt eligibile toate cheltuielile necesare realizării activității propuse, inclusiv capitalul de lucru cu excepția:
➤ Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă numai împreună cu terenul aferent, valoarea totală teren+construcție trebuie să se încadreze în limita a 10% din valoarea finanțării;
➤ Achiziționarea de utilaje agricole nu este eligibilă;
➤ Cheltuielile pentru înființare de agropensiuni, pensiuni, hoteluri și achiziție de teren nu sunt eligibile.

Idei de afaceri cu șanse de finanțare prin PNDR 6.2

Servicii medicale
➤ Cabinet veterinar
➤ Cămine de bătrâni
➤ Cabinet stomatologic
➤ Cabinet de medicină generală
➤ Cabinet de medicină de specialitate
etc

Activități de agrement
➤ Loc de joaca pentru copii
➤ Teren de Laser tag sau Paintball
➤ ATV-uri pentru activități de agrement
etc

Alimentație publică
➤ Restaurant, pizzerie, fast-food
➤ Catering
➤ Bar
➤ Cafenea
etc

Unități de cazare
➤ Camping corturi/rulote
➤ Căsuțe de tip camping
➤ Bungalow

Nu se finanțează: hoteluri, pensiuni, agropensiuni, cabane

Activități de producție
➤ Fabricarea ambalajelor din lemn
➤ Fabricarea bijuteriilor
➤ Fabricarea altor articole din hârtie şi carton
➤ Fabricarea săpunurilor, detergenţilor, parfumuri
➤ Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

Click aici pentru: Lista completă a activităților de producție

Coduri CAEN eligibile pentru serviciile medicale:

7500 Activităţi veterinare
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
Nu sunt eligibile pentru finanțare laboratoarele de radiologie si transportul pacientilor cu avionul.
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicală

 

 

Exemple de activități de agrement eligibile:
➤ Loc de joaca pentru copii
➤ Teren de Laser tag sau Paintball
➤ ATV-uri și biciclete pentru activități de agrement

Pentru a avea șanse de a obține finanțarea activitățile de agrement trebuie  să fie realizate în localități cu potențial turistic ridicat.

Harta localităților cu potențial turistic ridicat cu concentrare FOARTE MARE de resurse Naturale și Antropice:

Harta localităților cu potențial turistic ridicat cu concentrare FOARTE MARE de resurse Naturale SAU Antropice:

Exemple de activități de alimentație publică eligibile:
➤ Restaurant, pizzerie, fast-food
➤ Catering
➤ Bar
➤ Cafenea
etc

Pentru a avea șanse de a obține finanțarea activitățile de alimentație publică trebuie  să fie realizate în localități cu potențial turistic ridicat.

Harta localităților cu potențial turistic ridicat cu concentrare FOARTE MARE de resurse Naturale ȘI Antropice:

Harta localităților cu potențial turistic ridicat cu concentrare FOARTE MARE de resurse Naturale SAU Antropice:

Unități de cazare:
➤ Camping corturi/rulote
➤ Căsuțe de tip camping
➤ Bungalow

Pentru a avea șanse de a obține finanțarea unitățile de cazare publică trebuie  să fie amplasate în localități cu potențial turistic ridicat.

Harta localităților cu potențial turistic ridicat cu concentrare FOARTE MARE de resurse Naturale ȘI Antropice:

Harta localităților cu potențial turistic ridicat cu concentrare FOARTE MARE de resurse Naturale SAU Antropice:

Coduri CAEN eligibile și cu șanse de a obține finanțarea pentru activități de producție:

CAEN Denumire CAEN
1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

Cu excepţia inului, în stare brută, topit, meliţat,pieptănat sau prelucrat în alt mod, dar netors; câlţi şi deşeuri de in (inclusiv deşeuri de fire şi material fibros garnetat)
si a cânepii, în stare brută, topită,meliţată,pieptănată sau prelucrată în alt mod, dar netoarsă; câlţi şi deşeuri de cânepă (inclusiv deşeuri de fire şi material fibros garnetat

1320 Producţia de ţesături
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1393 Fabricarea de covoare şi mochete
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1724 Fabricarea tapetului
1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
1811 Tiparirea ziarelor
1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire
2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
2052 Fabricarea cleiurilor
2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
Cu excepţia uleiurilor şi grăsimilor modificate chimic (biodiesel si bioetanol)
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticlă
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2352 Fabricarea varului şi ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2391 Fabricarea de produse abrazive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2431 Tragere la rece a barelor
2434 Trefilarea firelor la rece
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea oţelului
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2652 Producţia de ceasuri
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2811 Fabricarea de motoare şi turbine
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2814 Fabricarea de articole de robinetărie
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823
Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
2825
Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
3291 Fabricarea măturilor şi periilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

Servicii consultanță pentru PNDR 6.2

✓ Evaluarea eligibilității firmei– Gratuit;
✓ Consultanță pentru accesarea finanțării;
✓ Redactare Plan de afaceri, cerere de finanțare și orice document necesar depunerii proiectului;
✓ Depunerea cererii de finanțare;
✓ Redactare răspunsuri pentru cererile de clarificări dacă este cazul;
✓ Consultanță pentru semnarea acordului de finanțare;
✓ Consultanță pentru implementarea planului de afaceri;
✓ Consultanță pentru realizarea achizițiilor/plăților;
✓ Realizarea dosarelor de decont.

Solicită consultanță pentru accesarea finanțării prin programul PNDR 6.2

  Nume și Prenume*:

  E-mail*:

  Localitatea și Județul în care se va implementa proiectul
  Cunoașteți codul CAEN pe care veți aplica?:
  Informații despre proiect:
  Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale în conformitate cuPolitica de Confidențialitate a site-ului*

  Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii