Pașii necesari pentru a accesa Start up Nation 2020

Prin programul Strat up Nation 2020 puteți obține o finanțare nerambursabilă de 200.000 lei pentru ideea dumneavoastră de afacere. În continuare vă prezentăm pașii ce trebuie urmați pentru a accesa finanțarea:

1. Ideea de afacere

Pentru ca ideea de afacere să se transforme într-o afacere profitabilă este recomandat să aveți răspunsurile pentru următoarele întrebări:
-Am experiență/cunoștințe în domeniul în care o să își desfășoare activitatea firma?
-Cu ce echipamente se realizează produsele sau se prestează serviciile? Cine sunt furnizorii pentru aceste echipamente?
-Cine vor fi angajații firmei?
-Există piață locală, națională, internațională pentru produsul meu?
-Cum o să realizez promovarea produselor sau serviciilor ? și cu ce cost lunar/anual?
-Cum realizez livrarea produselor sau prestarea serviciilor?
-Ce sumă de bani sunt dispus să investesc în afacere față de finanțarea de 200.000 lei?

2. Firmă, Cod CAEN, Punctaj proiect

Puteți accesa finanțarea prin programul Start-up Nation cu o firma SRL sau SRL-D înființată după data de 30.01.2017 sau dacă nu dețineți o firmă puteți înființa un SRL până la data limită de depunere a proiectelor în aplicația online.
➤ Puteți accesa finanțarea și pentru un cod CAEN secundar din actul constitutiv al firmei;
➤ Codul CAEN pentru care se accesează finanțarea nu este obligatoriu să fie autorizat la depunerea planului de afaceri în aplicația online;
➤ La depunerea planului de afaceri online firma poate să aibă doar sediu social fără activitate, iar după ce proiectul este declarat câștigător să deschideți punctul de lucru cu cod CAEN autorizat.

Stabilirea codului CAEN
În funcție de activitatea pe care doriți să o realizați firma va avea un cod CAEN principal și unul sau mai multe coduri CAEN secundare. Pentru a identifica codul CAEN pentru afacerea dumneavoastră în funcție de activitatea realizată mai jos este un document PDF cu toate codurile CAEN explicate.

După identificarea codului CAEN trebuie să verificați dacă codul CAEN este eligibil pentru finanțare în cadrul Programului Start-up Nation și din ce categorie face parte: Producție sau Industrii creative sau Servicii sau Comerț.
Puteți verifica dacă codul CAEN este eligibil pentru Start-up Nation AICI.

Punctajul proiectului pentru programul Start-up Nation

Grila de evaluarea pentru programul Start-up Nation este prezentată AICI. În ultimul an un rol important în câștigarea proiectelor  l-au avut criteriile de departajare.

Pașii necesari pentru înființarea unui SRL:
I. Rezervarea de denumire – se poate realiza online sau fizic la sediile Oficiului Registrului Comerțului
II. Deschiderea unui cont de capital social la orice bancă din România
III. Realizarea și depunerea dosarului  de înființare a firmei la Oficiului Registrului Comerțului. Toate documentele necesare sunt pe site-ul ONRC

3. Realizarea planului de afaceri

Pentru a putea accesa finanțarea nerambursabilă  trebuie să realizați planul de afaceri conform template-ului pus la dispoziție de finanțator și să completați documentele suport.
➤ Template plan de afaceri
➤ Documente Suport: Anexa 2, Anexa 3, Anexa 5 și Anexa 6

4. Depunerea planului de afaceri

Depunerea planului de afaceri se face online în aplicația pusă la dispoziție pe site-ul www.aippimm.ro după data de lansare a programului timp de 30 zile.

Data de lansare a programului Start-up Nation este anunțată cu 5-10 zile înainte de deschiderea aplicației online de depunere a planurilor de afaceri. Pentru că unul dintre criteriile de departajare din grila de evaluare este data și ora depunerii proiectului recomandăm realizarea planului de afaceri din timp și depunerea acestuia în primele zile de la deschiderea aplicației online.

5. Evaluarea planurilor de afaceri

În maxim 5 zile după închiderea aplicației online de depunere a proiectelor va fi afișată lista cu proiectele în ordine descrescătoare în funcție de punctajul obținut și criteriile de departajare din grila de evaluare.
Primele 10.000-11.000 de proiecte cu punctajul cel mai mare vor fi evaluate de reprezentanții ministerului într-o perioadă de 60-75 zile de la închiderea aplicației online de depunere a planurilor de afaceri.
După această perioadă o să primiți pe e-mail:
-Scrisoare de acceptare la finanțare în care sunteți anunțat data și ora la care trebuie să vă prezentați la sediile regionale ale finanțatorului pentru a semna acordul de finanțare.
SAU
-Scrisoare de respingere a proiectului în care sunt prezentare motivele respingerii proiectului. În 15 zile de la primirea notificării pe e-mail puteți depune contestație dacă vă considerați nedreptățit.

6. Semnarea acordului de finanțare

Acordul de finanțare se va semna la data și ora menționată în scrisoare de acceptare la finanțare de către administratorul firmei la sediul regional al finanțatorului. Adresele sediilor regionale ale AIMMAIPE.

Documente necesare pentru semnarea acordului de finanțare:
➤ Cererea tip de acord de principiu pentru finanțare (Anexa 3);
➤ Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor către bugetul general consolidat;
➤ Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul local;
➤ Certificat constatator emis de Registrul Comerțului special pentru Start-up Nation;
➤ Dovada deschiderii unui cod bancar special pentru Start-up Nation la una din băncile partenere: BCR, CEC sau BT;

7. Implementarea proiectului, realizarea achizițiilor

După semnarea acordului de finanțare beneficiarii au la dispoziție 12 luni pentru implementarea planului de afaceri declarat câștigător.

În perioada de implementare trebuie realizate următoarele etape

➤ Obținerea creditului punte dacă este necesar;
➤ Închiriere punct de lucru;
➤ Autorizarea codului CAEN pentru care s-a obținut finanțarea pentru punctul de lucru la Registrul Comerțului;
➤ Realizarea procedurii de achiziții și achiziționarea echipamentelor din proiect;
➤ Recepția și montarea echipamentelor;
➤ Asigurarea echipamentelor împotriva tuturor riscurilor la un asigurator din România;
➤ Realizarea angajărilor;
➤ Pregătirea dosarului de decont și depunerea acestuia la sediul finanțatorului;

Aspecte importante pentru implementarea proiectului

➤ Pentru a putea fi decontate achizițiile trebuie realizate după semnarea acordului de finanțare;
➤ Angajările pentru a fi luate în considerare în cadrul proiectului trebuie să fie realizate după semnarea acordului de finanțare;
➤ Toate echipamentele achiziționate trebuie să fie noi;
➤ Dosarul de decont se poate depune după plata tuturor cheltuielilor din planul de afaceri;
➤ Nu se pot deconta echipamente nelivrate sau servicii neprestate sau prestate parțial;
➤ În anul în care accesați finanțarea nu puteți livra bunuri sau presta servicii pentru alte firme ce le achită din ajutoare financiare nerambursabile;

Mai multe articole Start-up Nation 2019